WARSZAWA

Warszawa w walce z COVID-19. Zdrowie, edukacja i transport publiczny

Warszawa walczy z pandemią

Liczba zakażeń w kraju wzrasta. Rząd wprowadził właśnie kolejne obostrzenia i rozszerzył strefę czerwoną m.in. o stolicę.

Warszawa była na to przygotowana, walczy z koronawirusem od początku epidemii. Oczekuje jednak dialogu i konkretnych działań – w tym wsparcia finansowego, a nie nagłych, odgórnych restrykcji.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie epidemii.

Spotykamy się już prawie codziennie. I musimy to sobie jasno powiedzieć – sytuacja powoli staje się dramatyczna. W marcu notowaliśmy 200 zakażeń w całym kraju, w tej chwili tych zakażeń jest codziennie prawie 8 tys. W marcu mieliśmy kilkunastu potwierdzonych chorych w Warszawie, ostatnie dane mówią już o prawie 10 tys. Rząd nie traktuje nas po partnersku, nie przedstawia strategii i scenariusza rozwoju sytuacji. Nic z nami nie konsultuje, po prostu zawiadamia nas o swoich decyzjach – często za pośrednictwem mediów – z których wiele jest niespójnych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. I dodaje – Mamy szereg gotowych propozycji jak dalej sobie radzić z sytuacją w służbie zdrowia. Zwracam się do rządu, aby tworzyć m.in. nowe szpitale dedykowane osobom zakażonym koronawirusem, a nie wydzielać określoną liczbę łóżek w miejskich podmiotach – od tego miejsc w szpitalach nie przybędzie, a jedynie stwarza to stwarza zagrożenie dla pozostałych pacjentów i całego personelu.

Podsumowano też dotychczasowe działania miasta w trzech strategicznych obszarach. I oczekiwania odnośnie decyzji oraz dalszych działań rządu.

„Zdrowie

W zakresie przygotowania miejskich podmiotów opieki medycznej, od początku trwania epidemii COVID-19 przeznaczyliśmy na zakup aparatury i sprzętu ponad 30 mln zł, z czego ponad 7,6 mln zł pochodzi z rezerwy kryzysowej miasta. W ten sposób zabezpieczono personel medyczny miejskich szpitali i przychodni w niezbędny sprzęt do walki z koronawirusem.

Dotychczas zakupiono:

– 30 stanowisk OIT (złożonych z respiratorów, kardiomonitorów, stacji pomp infuzyjnych, łóżek wraz z materacami przeciwodleżynowymi, ssaków medycznych),

– 6 aparatów do terapii nerkozastępczej,

– 10 urządzeń do odkażania (biodekontaminacji).

Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna od lipca są wykorzystywane w miejskich szpitalach: na Solcu, w Bielańskim oraz Wolskim.

Ponadto przeznaczyliśmy fundusze na zakup środków ochrony osobistej, w tym:

– ponad 1 mln maseczek chirurgicznych i półmasek, przyłbic i gogli ochronnych,

– ponad 1,6 mln rękawiczek jednorazowych nitrylowych,

– ponad 0,5 mln fartuchów medycznych,

– 45 tys. kombinezonów ochronnych i ponad 260 tys. ochraniaczy na obuwie i głowę oraz ponad 130 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Zakupione środki ochrony indywidualnej zostały przekazane do miejskich szpitali (m.in. do szpitala Solec, szpitala Czerniakowskiego, szpitala Wolskiego, szpitala Praskiego, szpitala Bielańskiego), miejskich przychodni lecznictwa otwartego, Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego sp. z o.o. (SCOL), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz do organizacji i jednostek, które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym dla: Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” i hospicjów.

Część z zakupionych środków ochrony osobistej stanowi rezerwę kryzysową do użycia np. w sytuacji niespodziewanych problemów z zaopatrzeniem lub nagłego wzrostu zapotrzebowania w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej. Stale monitorujemy również sytuację podmiotów leczniczych nadzorowanych przez miasto w zakresie zarówno absencji personelu medycznego, ale również organizacji opieki zdrowotnej i stanów magazynowych środków ochrony indywidualnej.

Decyzją wojewody mazowieckiego trzy miejskie szpitale (Wolski, Czerniakowski i Grochowski) zostały włączone do II poziomu zabezpieczania szpitalnego dla pacjentów z COVID-19. Warszawa ściśle współpracuje z wojewodą mazowieckim w zakresie utworzenia łóżek dla pacjentów zarażonych z koronawirusem: 27 miejsc przygotowano w miejskich szpitalach I poziomu, a 79 łóżek w szpitalach włączonych do II poziomu.

W celu uporządkowania ruchu chorych oraz usprawnienia izolacji pacjentów potencjalnie zakażonych planujemy za 1,6 mln zł zakup oraz instalację przy szpitalnych oddziałach ratunkowych Szpitala Bielańskiego oraz Szpitala Wolskiego zespołu kontenerów medycznych. Posłużą one do czasowej izolacji pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Skutki dalszego rozwoju epidemii może złagodzić m.in. szeroki dostęp do diagnostyki w kierunku COVID-19, dlatego przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł na zakup testów pod kątem badania na zakażenie koronawirusem dla pracowników i podopiecznych miejskich Domów Pomocy Społecznej (lub prowadzonych na zlecenie miasta) oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo–Leczniczego. W ramach zawartych umów prywatne laboratoria wykonały już na zlecenie miasta ponad 4 tys. testów diagnostycznych. Największa liczba testów została przeprowadzona wśród pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz pracowników i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych SCOL. Obecnie zawarliśmy kolejną umowę na wykonanie 6 tys. testów diagnostycznych pod kątem COVID-19.

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców Warszawy, apelujemy do rządu o jak najszybsze sprowadzenie do kraju szczepionek przeciw grypie. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją dotyczącą bardzo ograniczonej liczby dostępnych szczepionek lub ich brakiem na rynku.

Z powodu epidemii w tym roku czeka nas współwystępowanie zachorowań na koronawirusa i na grypę, co przy podobnych objawach utrudni rozpoznanie choroby, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. Jednoczesne zakażenie organizmu wirusem grypy i koronawirusem SARS-CoV-2, zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby i wystąpienia powikłań. Warto podkreślić, że Warszawa ma możliwość sfinansowania bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej, które obejmują grupy mieszkańców najbardziej narażone na zachorowanie, tj.:

– osoby powyżej 65 r.ż. (w 2019 roku z programu „Grypa 65+” skorzystało blisko 50 tys. seniorów). Mimo trudności z zakupem szczepionek w hurtowniach, dostarczyliśmy przychodniom już ok. 40 proc. z ponad 50 tys. szczepionek z tegorocznego programu, a bezpłatnie zaszczepiło się ponad 16 tys. stołecznych seniorów;

– dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 r.ż. (planujemy zaszczepić ok. 10 tys. maluchów w sezonie 2020/2021);

– kobiety w ciąży – w tegorocznej edycji programu szczepieniami planujemy objąć ok. 3 tys. ciężarnych.

Szczepienia będą też wykonywane dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk.

W tym sezonie szczepieniami przeciwko grypie planujemy również objąć osoby pracujące w sektorach oświaty i pomocy społecznej, które są narażone na grypę i infekcje ze względu na dużą częstotliwość kontaktów społecznych. Chcemy, aby z finansowanych przez miasto szczepień mógł skorzystać każdy nauczyciel, pedagog, opiekun w żłobku, pracownik miejskich domów i ośrodków pomocy społecznej, jak również pracownik personelu administracyjnego i pomocniczego. W stołecznych placówkach oświatowych pracuje ponad 39 tys. osób, kolejnych blisko 7,5 tys. jest zatrudnionych w miejskich domach pomocy społecznej i żłobkach.

Miejskie przychodnie tworzą również punkty pobrań, w których pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu (uzyskanym podczas teleporady) będą mogli wykonywać badania pod kątem zakażenia koronawirusem.

W tej chwili w Warszawie działa już 12 z 14 takich punktów, z czego dziewięć z nich w formule „drive-thru”. Testy są realizowane nieodpłatnie – badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Mieszkańcy ze skierowaniem od lekarza POZ na pobranie wymazu mogą wykonać testy w dowolnie wybranym punkcie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące punktów pobrań w miejskich przychodniach: https://warszawa19115.pl/-/opieka-zdrowotna

Jednocześnie w obszarze służby zdrowia, jako Warszawa oczekujemy:

– utworzenia szpitali dedykowanych pacjentom zakażonych COVID-19, zamiast rozproszenia ich w poszczególnych szpitalach;

– stworzenia harmonogramu przekształcenia kolejnych szpitali do walki z COVID-19, a przede wszystkim pilnego utworzenia szpitali polowych, przy zabezpieczeniu ciągłości udzielania świadczeń dla osób niezakażonych;

– włączenia do walki z COVID-19 szpitali niepublicznych, zarówno dotyczy to personelu medycznego, jak i łóżek covidowych;

– włączenia studentów medycyny, personelu medycznego z zagranicy do walki z COVID-19;

– przygotowania izolatoriów.

Edukacja

Stolica przygotowała się do prowadzenia nauki w trybie zdalnym oraz hybrydowym w tym roku szkolnym. Rekomendowaliśmy wprowadzenie takiego rozwiązania już 1 września, ale rząd nie wysłuchał naszej propozycji. Pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa w Warszawie mamy już 286 odnotowanych zakażeń koronawirusem w ponad 160 placówkach. 642 osoby przebywają aktualnie na kwarantannie (426 uczniów, 199 nauczycieli, 17 pracowników administracji i obsługi). A od 1 września kwarantanną objęto już 1734 osoby.

Przygotowania do nauki w trybach innych niż stacjonarnych trwają od kwietnia, kiedy rozpoczęliśmy proces budowania platformy edukacyjnej eduwarszawa.pl, która docelowo obejmie 30 tysięcy nauczycieli oraz 260 tys. uczniów. Koszt jej wdrożenia i zakupu licencji MS Office365 dla nauczycieli i uczniów to 12 mln zł.

W wakacje przeprowadziliśmy też ankiety jak wyglądała nauka zdalna (w ponad 360 placówkach) oraz przeszkoliliśmy nauczycieli do pracy na nowej platformie.

A ponieważ dyrektorzy zgłaszali nam brak spójnych, jasnych i precyzyjnych wytycznych rządowych i MEN w tym zakresie, przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii”, które zawierają wzory regulaminów, instrukcji do łatwego i szybkiego wykorzystania przez dyrektorów oraz rekomendacje dla dyrektorów wszystkich rodzajów placówek jak uczyć m.in. w trybach – mieszanym i zdalnym.

Zadbaliśmy o osobiste bezpieczeństwo nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty i w maju zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla ponad 39 tys. nauczycieli i pracowników oświaty za ponad 2,5 mln zł.

Przeznaczyliśmy także 1,1 mln zł na 23,5 tys. paczek żywnościowych i 3 tys. ciepłych posiłków dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, niekorzystających z pomocy OPS.

Zadbaliśmy też o sprzęt komputerowy (zakupy i wypożyczenia) – dla 5 tys. nauczycieli i uczniów (2,4 mln zł łącznie z projektami unijnymi).

I przeznaczyliśmy ponad 1,2 mln zł na szczepienia przeciwko grypie dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

W wakacje uczniowie w ramach Warszawskiej Szkoły Letniej mogli skorzystać z bezpłatnych korepetycji. Powstało też Warszawskie Repozytorium Pomysłów oraz infolinia dla rodziców.

Podejmujemy już kolejne działania – umożliwimy m.in. szkołom podstawowym korzystanie z infrastruktury sportowej i pomieszczeń w szkołach ponadpodstawowych. Przygotujemy kolejne materiały i poradniki dla dyrektorów, dotyczące funkcjonowania placówek w czasie pandemii. Będziemy nadal podnosili kompetencje cyfrowe nauczycieli, a do platformy zostaną przyłączone kolejne szkoły. Dzieci objęte pomocą OPS, a znajdujące się na nauczaniu zdalnym, będą mogły korzystać z posiłków m.in. z puli środków dyrektorskich.

Czego oczekujemy:

– testów dla nauczycieli i uczniów wracających z kwarantanny;

– wprowadzenia nauczania hybrydowego w szkołach podstawowych dla klas 5-8, o sposobie przejścia w tryb hybrydowy w porozumieniu z organem prowadzącym decyduje dyrektor;

– pilnego wprowadzenie uprawnień dla dyrektorów SP do zawieszania zajęć i przechodzenia na naukę zdalną adekwatnie do potrzeb szkoły – uwzględniających kwarantanny zwolnienia lekarskie nauczycieli, a nie tylko COVID-19;

– zwiększenia subwencji oświatowej celem doposażenia szkół, uczniów i nauczycieli w komputery i laptopy. Potrzebujemy 5,8 mln zł dla 3 000 nauczycieli i 3 300 uczniów szkół ponadpodstawowych – laptopy, komputery, tablety – 1300 nauczycieli i 1300 uczniów (4,2 mln zł), oprogramowanie: 560 nauczycieli i 640 uczniów, inne wyposażenie: mikrofony, słuchawki – 800 nauczycieli i 660 uczniów, Internet – 340 nauczycieli i 700 uczniów.

Transport publiczny

Od samego początku epidemii Warszawa dba o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników Warszawskiego Transportu Publicznego. Prowadzimy codzienną staranną dezynfekcję pojazdów – nie tylko ręczną, ale także zamgławianie, dezynfekcję elektrostatyczną i ozonowanie wewnętrznej powierzchni pojazdu. Dodatkowo prowadzimy codzienne badania obciążenia, które pozwalają elastycznie dostosowywać rozkłady jazdy.

Z użycia wyłączone zostały przyciski otwierające drzwi i przyciski przystanku na żądanie. Drzwi otwiera kierowca, autobusy stają na wszystkich przystankach, także tych na żądanie.

Staramy się nie dopuścić do sytuacji, w której autobusy, tramwaje czy metro przewożą zbyt dużą liczbę pasażerów, dlatego miejski tabor jest wykorzystywany w 100 proc.

Na najbardziej obciążone linie kierujemy dodatkowy i większy tabor (w miarę jego dostępności), ponadto na bieżąco monitorujemy liczbę pasażerów korzystających z autobusowych linii szkolnych i jesteśmy w stałym kontakcie z poszczególnymi przedstawicielami szkół i dzielnic. Na podstawie powyższego poprawiliśmy np. ofertę na linii 304 i 323.

Tylko w ostatnim czasie zakupiliśmy 46 nowych składów kolei podziemnej, 160 autobusów elektrycznych i ponad 100 nowoczesnych tramwajów. Są to jedne z największych zamówień w historii, jednak dostawy nie mogą nastąpić dnia na dzień.

Dbamy też o bezpieczeństwo kierowców i motorniczych – zapewniliśmy dla nich środki ochrony osobistej i substancji dezynfekującej dla prowadzących pojazdy WTP. Dodatkowo wyłączyliśmy z użytkowania strefy przy kabinie prowadzącego pojazd i pierwszych drzwi pojazdów WTP.

Wprowadziliśmy odpowiednią organizację pracy osób pracujących wg harmonogramu, w szczególności ograniczenie do niezbędnego minimum spotkania następujących po sobie zmian. Realizujemy umowę na badania pracowników ZTM pod kątem COVID-19.

Powstały też nowe procedury postępowania kontrolerów biletów ZTM w przypadku: stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w pojeździe WTP; zauważenia w pojeździe WTP osoby, której stan zdrowia może wskazywać zakażenie COVID-19 lub takiej, która nie ma zakrytych ust i nosa.

Dbamy o to, by pasażerowie przestrzegali zaleceń sanitarnych, dlatego prowadzimy akcje rozdawania maseczek przez kontrolerów biletów.

Dodatkowo realizujemy akcje informacyjne przypominające o aktualnych ograniczeniach i obowiązkach wynikających z pandemii COVID-19.

Nasze oczekiwania w obszarze transportu:

– wsparcie policji w kontrolowaniu i egzekwowaniu właściwych zachowań w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego (kontrole zasłaniania ust i nosa, ograniczenia w liczbie osób w taborze),

– wsparcie finansowe rządu dla organizatorów i operatorów transportu publicznego (utrata dochodów, drastyczny wzrost wydatków związanych z walką z COVID-19),

– publikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem aktów prawnych i wytycznych,

– wytyczne dla dużych akcji, np. święto Wszystkich Świętych.”

Warszawa w walce z COVID-19 – informacja prezydenta

Samorządy, nie tylko Warszawa, oczekują, że informacje dotyczące zmian będą do nas wpływały wcześniej – mówił podczas obrad Rady Warszawy Marcin Wojdat, sekretarz miasta, przestawiając radnym informację ws. działań miast w walce z epidemią.

Na XXXVIII sesji Rady Warszawy 15 września sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat przedstawił radnym miasta informację prezydenta m.st. Warszawy nt. sytuacji związanej z epidemią COVID-19 oraz podejmowanych w tej sprawie działań przez Urząd m.st. Warszawy.

Jak zaznaczył na początku, założenia miasta przyjęte tuż po wybuchu pandemii COVID-19 okazały się słuszne, a obecnie samorząd cały czas je realizuje i modyfikuje w zależności od sytuacji w poszczególnych obszarach:

– W samym obszarze działań administracji już nie jesteśmy na etapie zarządzania kryzysowego. Przyjęliśmy, że rozwiązania w kwestii bezpieczeństwa urzędników i mieszkańców, którzy przychodzą do urzędów, stały się naszą codziennością. Traktujemy je jako coś, co będzie nam towarzyszyło, jeśli nie przez wiele miesięcy, to może lat. Albo nawet z tego już nie rezygnujemy.

Sekretarz miasta przypomniał i potwierdził wiele ważnych informacji nt. stanu zachorowań i działań Warszawy w związku z pandemią COVID-19. 14 października potwierdzono na terenie powiatu warszawskiego 720 przypadków zakażeń, zakażonych pozostaje łącznie 8610 osób. Podobnie jak w reszcie kraju, duży wzrost zakażeń w Warszawie miał miejsce po rozpoczęciu roku szkolnego.

Kolejny wzrost zachorowań może być po rozpoczęciu zajęć na uczelniach. Dlatego nawet te uczelnie, które zdecydowały się rozpocząć zajęcia stacjonarnie, rozważają rezygnację na rzecz nauki zdalnej – powiedział sekretarz miasta. Potwierdził i przestrzegł, że miastu grozi wejście do tzw. strefy czerwonej.

Dodatkowy sprzęt i środki z rezerwy kryzysowej

W związku z COVID-19 miasto skorzystało z rezerwy budżetowej na cele z zakresu zarządzania kryzysowego. Wynosiła ona ok. 63 mln zł, stan na 5 października to 18,5 mln. Na potrzeby poszczególnych biur przekazano już 44,5 mln zł, najwięcej (13 mln zł) na potrzeby Biura Polityki Zdrowotnej, które kupuje za te pieniądze sprzęt i środki ochrony do walki z koronawirusem.

Miejskim szpitalom, przychodniom oraz innym placówkom leczniczym i opiekuńczym nie brakuje dziś środków ochrony. – Dziś nie mamy sygnałów od placówek, by coś im w tym względzie brakowało. Jeśli tylko będą, uruchomimy zakupy interwencyjne, by ochronić medyków – zapowiedział Wojdat. Wyliczył też najważniejsze pozycje w zakupach (1 mln masek i półmasek, 1,6 mln rękawiczek, 0,5 mln fartuchów itd.)

Miasto przygotowało też dodatkowy sprzęt dla szpitali, w tym m.in. 30 respiratorów, 30 kardiomonitorów, 30 pomp infuzyjnych. Część sprzętu już jest wykorzystywana.

Teraz przede wszystkim martwimy się o to, by nie zabrakło medyków, którzy staną przy tym sprzęcie. Informacje nie tylko z Warszawy, ale i za całej Polski są niepokojące – zaznaczył Wojdat.

W ostatnim czasie – po zmianie przez rząd strategii walki z pandemią – trzy miejskie szpitale: Wolski, Czerniakowski Grochowski zostały przeniesione do II poziomu zabezpieczenia miejsc dla pacjentów z COVID-19.

Problemy z dostępem do szczepień przeciw grypie

Jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową miejskich placówek służby zdrowia? Ich koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19 to 9,5 mln zł, nakłady 0,27 mln, natomiast utracone w związku z pandemią przychody to 36,04 mln

Sekretarz miasta potwierdził gotowość do sfinansowania przez samorząd szczepień przeciw grypie nie tylko dla seniorów, ale i dla dzieci, kobiety w ciąży (ok. 70 tys. osób), pracowników oświaty i pomocy społecznej (ok. 50 tys. osób). 

Ale jest problem z dostępnością szczepień. Nie ma ich w hurtowaniach. Nie jest to sytuacja wyjątkowa w Polsce, ani nawet w Europie. Polska nie była krajem, w którym szczepienia przeciw grypie były powszechne, jak w reszcie Europy – dodał.

Miasto zorganizowało też do tej pory 18 punktów wyrazowych dla osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19, planuje organizację kolejnych – urzędnicy poszukują korzystnych lokalizacji.

Pomoc socjalna i trudna sytuacja w oświacie

Warszawa uruchomiła w związku z pandemią bardzo szeroki system wsparcia dla osób objętych kwarantanną, dla seniorów i powstańców (m.in. pomoc w zakupach, wsparcie w czynnościach w domu, realizacja potrzeby kontaktu). Pomoc oferują dzielnicowe zespoły wsparcia, ośrodki pomocy społecznej w dzielnicach oraz wolontariusze – wsparcie odbywa się sprawnie. Specjalną ofertę pomocy (miejsca kwarantanny, środki ochrony, dostęp do informacji i żywności) przygotowano dla osób w kryzysie bezdomności.

Obszar logistycznie bardzo ciężki to oświata – przyznał sekretarz Warszawy. Potwierdził istnienie w obszarze edukacji problemów, o których media i samorządy już wielokrotnie informowały: coraz więcej nauczycieli musi przechodzić na zwolnienia lub przebywać na kwarantannie, co wymusza reorganizację zajęć.

Jak podkreślił sekretarz miasta, jest coraz bardziej prawdopobnie, że warszawskie szkoły będą musiały przejść na nauczanie zdalne. Warszawa już przed rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła przygotowania do zdalnego nauczania, obecnie większość szkół ma potrzebne systemy informatyczne, został zakupiony sprzęt, nauczyciele zostali przeszkoleni do dydaktyki zdalnego nauczania.

Nie jest to proste, będziemy cały czas rozwijali te kompetencje nauczycieli, wydaje się, że prędzej czy później takie nauczanie pojawi się w każdej klasie. Część klas będzie na kwarantannie, ale też jestem przekonany, że rząd to rozpatruje – podkreślił Marcin Wojdat.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Warszawa prowadzi szerokie działania na rzecz wsparcia przedsiębiorców, których dotykają skutki pandemii. Nasi urzędnicy rozpatrzyli już prawie 172 tys. wniosków o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej – wypłaciliśmy z niej ponad 1 mld 14 mln zł. Miasto uruchomiło też własne działania finansowane ze środków samorządowych, m.in. obniżki czynszów (łącznie 26 mln zł).

Na bieżąco prowadzimy też ozonowanie powierzchni w miejscach publicznych.

Zanim zaczęliśmy ozonowanie, zapytaliśmy GIS, czy to jest dobre. Dostaliśmy takie rekomendacje. Na dziś blisko 8 tys. km ulic na bieżąco dezynfekujemy. Skupiamy się na węzłach komunikacyjnych lub okolicach ognisk. Oczywiście przystanki. Najpewniej w zimę w związku z temperaturą nie będziemy mogli tej techniki stosować – zaznaczył Wojdat.

Miasta chcą działań rządu ws. pandemii – postulaty

O konkretne działania w walce z pandemią oraz konsultacje zmian z samorządami zwracają się do rządu wspólnie Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich.

Sytuacja jest dramatyczna. Domagamy się konsultacji, strategii i odpowiedzi na nasze pytania – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

13 października odbyło się spotkanie online premiera z prezydentami miast. Mimo apeli i próśb samorządowców doszło do niego dopiero po wielu miesiącach, w trakcie których miasta bardzo aktywnie wspomagały działania rządu w walce z COVID-19. Prowadziły własne działania oraz ponosiły wysokie koszty w walce z pandemią. Jednak na spotkaniu premier nie odpowiedział na szereg pytań przedstawicieli samorządów: co z hybrydowym działaniem szkół, wsparciem dyrektorów, dostępem do sanepidów, możliwością otwarcia szpitali polowych, szczepieniami nauczycieli…

„Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że razem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rządowej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom” – czytamy we wspólnym oświadczeniu UMP i ZMP po spotkaniu.

Z kolei dziś przedstawiciele miast rozmawiali z Michałem Cieślakiem, minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego. Przekazali mu dokument z postulatami samorządów ws. walki z pandemią.

Prezydenci wskazują konkretne problemy

Efekty obu spotkań podsumowali wspólnie prezydenci miast: Warszawy – Rafał Trzaskowski, Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz, Białegostoku – Tadeusz Truskolaski i Poznania – Jacek Jaśkowiak.

– Jesteśmy gotowi do współpracy, od samego początku epidemii. Wcześniej ostatnie spotkanie z premierem miało miejsce pół roku temu. Mieliśmy wrażenie, że nie ma konsultacji, jest ogólna rozmowa. Na mnóstwo pytań szczegółowych dotyczących szczepień czy szpitali polowych odpowiedzi nie było – zauważył Rafał Trzaskowski. – Nam zależy, by samorządy traktować poważnie, bo sytuacja jest dramatyczna. Chodzi nam o to, by nas uprzedzać o decyzjach i konsultować je z nami. I przede wszystkim rząd powinien być gotowy do odpowiedzi na te pytania – dodał prezydent Warszawy.

– Czujemy, że jesteśmy spychani na margines życia publicznego, a to przecież my reprezentujemy naszych mieszkańców – mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich.

Aleksandra Dulkiewicz wskazała przede wszystkim na niezwykle trudną sytuację w oświacie: – Gdy w wielu klasach nie ma uczniów, nie ma nauczycieli konkretnych przedmiotów, czyli połowa programu lekcyjnego wypada, to nie można twierdzić, że jest to normalna sytuacja.

Dulkiewicz: Potrzebne wsparcie dla dyrektorów

Jak podkreśliła, samorządy od dawna proszą, by dyrektorzy samodzielnie mogli decydować o nauczaniu hybrydowym: – Potrzebna jest zmiana rozporządzenia, które weszło w życie w połowie sierpnia. Mówi ono, że włączyć edukację zdalną dyrektor może dopiero po opinii sanepidu, nawet jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej. Dziś dyrektor jest ubezwłasnowolniony.

– Liczyliśmy na jakieś nowe pomysły, projekty a nade wszystko na strategię. To, o co my apelujemy to wszystkie ręce na pokład. My na poziomie lokalnym sobie radzimy, ale prosimy, by na statku był kapitan – podkreśliła prezydent Gdańska.

Rozmowa z premierem wywołała irytację części samorządowców, szczególnie tych niezależnych – ocenił z kolei Jacek Jaśkowiak. – Mamy nadzieję, że premier wyciągnął jakieś wnioski. Można było sanepid wzmocnić i finansowo, i ilościowo, i rzeczowo. W tym samozadowoleniu premier nie ma dostępu do informacji od mieszkańców, którzy próbują się 200 razy dodzwonić do sanepidu. Nie ma wiedzy, w jak ciężkich warunkach pracują pracownicy służby zdrowia i pracownicy sanepidu – podkreślił prezydent Poznania.

Postulaty samorządowców ws. walki z pandemią:

– zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID 19;

– znaczącego zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID 19, w tym m.in. dla personelu medycznego, mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, funkcjonariuszy straży miejskiej i innych osób, których charakter pracy wiąże się z kontaktami z dużą liczbą osób;

– objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grupy pracowników, szczególnie tych, którzy mają lub mogą mieć kontakt z dużą liczbą osób, co podnosi ryzyko zakażenia COVID 19;

– zwiększenia skuteczności kwarantanny;

– odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej, która jest dziś najsłabszym ogniwem systemu ochrony zdrowia (dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniona, a teleporada stała się jedyną formą kontaktu z lekarzem, choć w zamierzeniach resortu zdrowia miała być wyjątkiem);

– zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych, w tym uelastycznienia i zwiększenia uprawnień dyrekto- rów, aby mogli oni skuteczniej reagować na konkretne sytuacje epidemiczne, zwłaszcza wobec starszych uczniów, których objęcie nauką zdalną nie spowoduje dezorganizacji życia rodzinnego oraz dodatkowych kosztów;

– stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej (który w przyszłości mogłyby również stać się częścią normalnego procesu nauczania), a także wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnym kształcie, w warunkach pandemii nie jest możliwa.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button