RÓŻNOŚCI

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia nowe zasady rejestracji pojazdów. Wysokość kar

Przypadki szczególne

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu został zlikwidowany.

Pozostała natomiast konieczność jego zarejestrowania. Nowe prawo wchodzi w życie od nowego roku.

Według nowych przepisów właściciel będzie miał 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, licząc od dnia jego nabycia. Chodzi zarówno o pojazdy kupione na terytorium kraju, jak i sprowadzone z zagranicy. W przypadku otrzymania spadku termin ten rozpocznie się od momentu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami mają na złożenie wniosku 90 dni.

Osoby, które nie złożą wniosku w przewidzianym w ustawie terminie będą musiały liczyć się z karami: do 180 dni – 500 zł (przedsiębiorcy – 1000 zł), powyżej 180 dni – 1000 zł (przedsiębiorcy – 2000 zł).

Ponadto właściciel pojazdu nadal ma obowiązek zawiadomić urząd w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu czy też zmianie stanu faktycznego wymagającej korekty danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Jak załatwić sprawę?

Obsługa klientów w zakresie rejestracji pojazdów oraz zawiadomień o jego zbyciu prowadzona jest, np. w Poznaniu w dwóch lokalizacjach urzędu miasta (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) – przy ul. Gronowej 22a lub 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Na wizytę trzeba się umówić. Można to zrobić na dwa sposoby – przez internetowy system rezerwacji lub dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu wniosek z wymaganymi dokumentami można także przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przed przyjście do urzędu warto sprawdzić, jakie dokumenty będą potrzebne do załatwienia sprawy. Wnioski można wypełnić na miejscu, „w okienku” albo wydrukować i wypełnić w domu.

Od 1 stycznia nowe zasady rejestrowania aut. Łódź i jacht zarejestrujesz gdzie indziej

Właściciele samochodów używanych nie będą już musieli zgłaszać ich nabycia, ale ich obowiązkiem będzie zarejestrowanie pojazdu. Od 1 stycznia 2024 zgłoszenie nabycia pojazdu przestanie funkcjonować. Zacznie obowiązywać rejestracja samochodu, którą trzeba będzie wykonać w ciągu 30 dni. Kto nie dotrzyma terminu, zapłaci co najmniej 500 zł kary. W Gdańsku po Nowym Roku w innym miejscu rejestrujemy łodzie i jachty do 24 m długości – choć same zasady pozostają bez zmian.

Zasady rejestracji pojazdu po 1.01.2024 r.

Właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe zasady rejestracji – przypadki szczególne

Spadkobierca będzie miał obowiązek wystąpić o rejestrację auta w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami będą musieli zarejestrować pojazd w terminie 90 dni.

Kiedy nabywca sprzeda pojazd w terminie przewidzianym na rejestrację lub przeznaczy go do recyklingu jest zwolniony z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację.

W dalszym ciągu pozostaje natomiast obowiązek zgłoszenia zbycia auta w terminie 30 dni.

Kary za niedopełnienie nowych zasad

Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem konkretnych kar, których wysokość również ulega zmianie – im dłużej, tym drożej:

 • 500 zł kary dla osoby prywatnej za nieprzerejestrowanie auta w terminie 30 dni od zakupu
 • 1000 zł kary dla osoby prywatnej za nieprzerejestrowanie auta w terminie 180 dni od zakupu
 • 1000 zł kary dla przedsiębiorcy zajmującym się obrotem aut za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni od zakupu
 • 2000 zł kary dla przedsiębiorcy zajmującym się obrotem aut za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni od zakupu

Bez zmian pozostaje obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu. Po zbyciu auta poprzedni już właściciel ma na to 30 dni. Niedopilnowanie terminu może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 250 zł.

Rejestracja jachtów i jednostek pływających gdzie indziej

Od nowego roku, np. w Gdańsku, zmianie ulega również miejsce rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Sprawy do tej pory były realizowane przez Wydział Środowiska, od 1 stycznia natomiast obsługę przejmuje Wydział Komunikacji przy ul. Żaglowej 11.

Przypomnijmy, że obowiązkowi rejestracji podlegają jachty morskie i śródlądowe:

 • o długości większej niż 7,5 m i nie przekraczające 24 m długości
 • jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW
 • także jednostki używane do żeglugi poza terytorium Polski – w tym przypadku również jednostki poniżej 7,5 m długości

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

 • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe
 • jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button