POLITYKAPOLSKA

Ustawa covidowa już obowiązuje i… wymaga nowelizacji. Premie dla medyków i mandaty

Ustawa antycovidowa

Od niedzieli 29 listopada obowiązuje ustawa covidowa (antycovidowa). Już zauważono błędy.

Czytamy w niej, że późniejsze prawo uchyla to, które obowiązywało wcześniej. Wtedy wszystkie kary administracyjne za łamanie obostrzeń epidemicznych nałożone przez sanepid trzeba byłoby wyrzucić do kosza.

Prezydent Duda podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

W jednym artykule 48a są umieszczone dwa wpisy, tj. kary za łamanie zakazów związanych z epidemią koronawirusa oraz dot. pobierania wymazów do testów na COVID-19 przez ratowników medycznych. Błędy takie są niedopuszczalne.

„ZAGADKA

Czy dalej można nakładać kary pieniężne za niestosowanie się ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń oraz za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dodano art. 48a, który stanowi (stanowił?) podstawę prawną dla możliwości nakładania kar pieniężnych za niestosowanie się ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń oraz za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii (do 10 000 lub 30 000 zł).

Wczoraj została opublikowana, a dzisiaj weszła w życie, ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112).

Art. 15 pkt 7 tej ustawy stanowi, że w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

„po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:
Art. 48a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostki:

1) współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1–4 tej ustawy,
2) podległej Ministrowi Obrony Narodowej
– może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem.”

Czy to oznacza, że zmieniono treść art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i tym samym odpadła podstawa prawna do stosowania kar pieniężnych za niestosowanie się ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń oraz za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii???

Czy też obowiązują równolegle dwa całkowicie odmiennie brzmiące art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi???” – czyatmy na FB Katedry Prawa Karnego UJ.

O ustawie covidowej

 • Personel pracujący w szpitalach „covidowych” otrzyma premię.
  Obecnie tylko wojewoda może ich odesłać do szpitali zakaźnych. I to oni dostaną 100 proc. dodatku. Wcześniej dodatkowe pieniądze mieli otrzymać wszyscy pracownicy służby zdrowia. Przez błąd popełniony przez PiS jednak tak nie stanie się.
  Ostatecznie też został zapis gwarantujący, że od 1 listopada medycy, ratownicy medyczni czy diagności z laboratoriów szpitalnych, którzy już walczą na pierwszej linii walki z COVID 19 w szpitalach II i III poziomu otrzymają wypłaty dodatkowego pełnego wynagrodzenia.
 • Jeśli przedsiębiorca naruszy ograniczenia czy zakazy wprowadzone w związku z pandemią grozić może nieotrzymanie wsparcia od rządu lub będzie zmuszony do zwrotu udzielonej już takiej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi. I co ciekawe art. 23 nie przewiduje żadnej drogi odwoławczej w tej sprawie.
 • Nie 500 a już 1000 zł mandatu można dostać za brak zasłaniania nosa i ust.
  Wcześniejsze kary były wprowadzane za pomocą rozporządzenia. Dlatego sądy umarzały takie postępowania.
 • Mandaty za brak maseczek mogą wystawić oprócz policji również straż miejska i straż ochrony kolei.
 • Pracownik sklepu ma prawo odmówić obsługi klienta, który nie nosi maseczki.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button