RÓŻNOŚCI

Unia Europejska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czym są e-odpady? Infografiki

Współczynnik recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE

W UE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej rosnący strumień odpadów, z których mniej niż 40% jest poddawanych recyklingowi.

Urządzenia elektroniczne i sprzęt elektryczny są kwintesencją współczesnego życia – począwszy od pralek i odkurzaczy po smartfony i komputery, trudno sobie bez nich wyobrazić naszą codzienność. Jednak generowane przez nie odpady stały się przeszkodą w wysiłkach UE na rzecz zmniejszenia jej śladu ekologicznego.

Dla zainteresowanych: dowiedz się tutaj, jak UE rozwiązuje problem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czym są e-odpady?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – krócej „e-odpady” – obejmuje szeroką gamę produktów, które wyrzuca się po pewnym czasie użytkowania.

Najczęściej zbiórce podlegają wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralki i piece elektryczne, które stanowią ponad połowę wszystkich zbieranych e-odpadów.

Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne (laptopy, drukarki), urządzenia konsumenckie i panele fotowoltaiczne (kamery wideo, lampy fluorescencyjne) oraz małe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, tostery).

Wszystkie pozostałe kategorie, takie jak narzędzia elektryczne i wyroby medyczne, stanowią łącznie zaledwie 8,4% zbieranych e-odpadów.

Odsetek poszczególnych rodzajów urządzeń w e-odpadach w UE (fot. PE)

Współczynnik recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE

W UE mniej niż 40% wszystkich e-odpadów jest poddawanych recyklingowi, reszta pozostaje nieposortowana. Podejście do recyklingu różni się w poszczególnych państwach członkowskich: w 2017 r. Chorwacja poddała recyklingowi 81,3% wszystkich e-odpadów, a Malta – 20,8%.

Wskaźniki recyklingu e-odpadów w poszczególnych krajach UE (fot. PE)

Dlaczego zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny musimy poddawać recyklingowi?

Wyrzucany sprzęt elektroniczny i elektryczny zawiera potencjalnie szkodliwe materiały zanieczyszczające środowisko i zwiększające ryzyko dla zdrowia osób zajmujących się recyklingiem e-odpadów. Aby temu przeciwdziałać, UE przyjęła przepisy uniemożliwiające stosowanie niektórych substancji chemicznych, takich jak ołów.

Wiele rzadkich minerałów, nieodzownych w nowoczesnych technologiach, pochodzi z krajów, które nie przestrzegają praw człowieka. Aby uniknąć niezamierzonego wspierania konfliktów zbrojnych i naruszeń praw człowieka, posłowie do PE przyjęli przepisy zobowiązujące europejskich importerów minerałów ziem rzadkich do gruntownych kontroli u swoich dostawców.

Jakie działania podejmuje UE w celu zmniejszenia ilości e-odpadów?

W marcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym za jeden z kluczowych priorytetów uznano ograniczenie e-odpadów. We wniosku przedstawiono konkretne cele na teraz, takie jak „prawo do naprawy” i ogólna poprawa możliwości ponownego użycia, wprowadzenie uniwersalnej ładowarki i ustanowienie systemu nagradzania w celu zachęcenia do recyklingu elektroniki.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Parlament ma głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym w lutym 2021 r.

Oto, co sprawozdawca Parlamentu Jan Huitema (Renew Europe, Holandia) powiedział o planie Komisji Europejskiej: „Ważne jest, byśmy podeszli do tego planu działania całościowo. Aby gospodarka o obiegu zamkniętym stała się faktem, trzeba wdrożyć zasady obiegu zamkniętego na wszystkich etapach łańcucha wartości”.

Stwierdził też, że szczególną uwagę należy poświęcić sektorowi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponieważ recykling tego sprzętu pozostaje w tyle za produkcją: „W 2017 r. świat wygenerował 44,7 mln ton metrycznych (Mt) e-odpadów, z których jedynie 20% zostało poddanych odpowiedniemu recyklingowi”.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button