ŚWIAT

Unia Europejska. Piąty pakiet sankcji wobec Rosji zatwierdzony. Embargo na import węgla

Pełne embargo na dostawy broni do Rosji

Posłowie chcą całkowitego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu.

 • Wezwanie do powołania specjalnego trybunału ONZ ds. zbrodni wojennych na Ukrainie
 • Przyspieszenie dostaw broni, aby Ukraina mogła się sama bronić
 • Użycie broni masowego rażenia przez Rosję spotkałoby się z najpoważniejszymi konsekwencjami

Parlament wyraził złość i oburzenie z powodu doniesień o okrucieństwach dokonywanych przez rosyjskie siły zbrojne, domagając się ukarania winnych.

W rezolucji przyjętej w czwartek 513 głosami do 22, przy 19 wstrzymujących się, posłowie wzywają do podjęcia dodatkowych kar, w tym do „natychmiastowego nałożenia pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji „.

Powinien temu towarzyszyć plan zapewnienia UE bezpieczeństwa dostaw energii, a także strategia cofnięcia sankcji w przypadku „podjęcia przez Rosję działań na rzecz przywrócenia niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz całkowitego wycofania wojsk z terytorium Ukrainy”.

Wykluczyć Rosję z G20 oraz innych organizacji międzynarodowych

Istniejące sankcje powinny być w pełni i skutecznie wdrożone w całej UE oraz przez jej międzynarodowych sojuszników, jako priorytet, uważają posłowie. Wzywają oni liderów UE do wykluczenia Rosji z grupy G20 oraz innych wielostronnych organizacji współpracy, takich jak Rada Praw Człowieka ONZ, Interpol, Światowa Organizacja Handlu, UNESCO, „co byłoby ważnym sygnałem, że społeczność międzynarodowa nie powróci do utrzymywania dotychczasowych stosunków z państwem agresorem”.

Aby zwiększyć skuteczność sankcji, Parlament wzywa do wykluczenia rosyjskich banków z systemu SWIFT, zakazu wpływania na wody terytorialne UE i zawijania do portów UE dla wszystkich statków pływających pod banderą rosyjską i związanych z Rosją oraz zakazu drogowego transportu towarów z i do Rosji oraz Białorusi. Europosłowie domagają się również zajęcia „wszystkich aktywów należących do rosyjskich urzędników lub oligarchów związanych z reżimem Putina, ich pełnomocników i figurantów oraz białoruskich urzędników i innych osób związanych z reżimem Łukaszenki”.

Wskazując na zaangażowanie Białorusi w wojnę na Ukrainie, posłowie domagają się w rezolucji, „aby sankcje wobec Białorusi odzwierciedlały sankcje nałożone na Rosję, tak aby zlikwidować wszelkie luki prawne umożliwiające Putinowi korzystanie z pomocy Łukaszenki w celu obejścia sankcji.”

Dostawy broni muszą być kontynuowane i zwiększone

Posłowie odnoszą się do wstrząsających okrucieństw, „które bezsprzecznie noszą znamiona zbrodni wojennych”, popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie, zwłaszcza w Buczy, a także do całkowitego lub prawie całkowitego zniszczenia Mariupola, Wołnowachę oraz innych miast i wsi. Podkreślają, że sprawcy zbrodni wojennych muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i wzywają do powołania specjalnego trybunału ONZ do spraw zbrodni na Ukrainie.

Parlament powtarza, że dostawy broni muszą być kontynuowane i zwiększone, aby Ukraina mogła się skutecznie bronić; ponownie wyraża poparcie dla udzielania wszelkiej pomocy obronnej ukraińskim siłom zbrojnym, oferowanej indywidualnie przez państwa członkowskie oraz wspólnie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF).

Podkreślając, że z powodu wojny, ponad 6,5 milionów Ukraińców musiało uciekać z miejsca zamieszkania, a prawie 4,4 mln uciekły z kraju, posłowie domagają się utworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych, którymi można by ewakuować ludność cywilną uciekającą przed bombardowaniami oraz wzmocnienia sieci pomocy humanitarnej UE na Ukrainie.

Posłowie stanowczo potępiają również rosyjską retorykę sugerującą ewentualne użycie przez Federację Rosyjską broni masowego rażenia i podkreśla, że taki krok byłby nie do zaakceptowania i spotkałby się z najpoważniejszymi konsekwencjami.

Unia Europejska. Piąty pakiet sankcji wobec Rosji zatwierdzony

 • Pełne embargo na dostawy broni do Rosji,
 • Embargo na import węgla z Rosji (zacznie obowiązywać na prośbę Niemiec za cztert miesiące),
 • Pełna blokada portów dla rosyjskich statków (z wyłączeniem z żywnością i baryłkami ropy),
 • Blokada na rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych,
 • Ograniczenia w eksporcie na komputery kwantowe i zaawansowane półprzewodniki o wartości 10 mld euro,
 • Ograniczenia w imporcie z Rosji m.in. na drewna, cementu, alkoholi i owoców morza na ponad 5 mld euro,
 • Rosyjskie spółki nie będą mogły brać udziału w przetargach w unijnych krajach,
 • Kolejna czarna lista Rosjan z zakazem wjazdu do Unii.

Szczegółowe sankcje:

1) Zakaz węglowy

 • Zakaz importu wszelkich form węgla rosyjskiego. Wpływa to na jedną czwartą całego rosyjskiego eksportu węgla, powodując utratę około 8 miliardów euro przychodów rocznie dla Rosji.

2) Środki finansowe

 • Całkowity zakaz transakcji i zamrożenie aktywów w czterech rosyjskich bankach, które są teraz całkowicie odcięte od rynków. Stanowią one 23% udziału w rynku rosyjskiego sektora bankowego i tym samym jeszcze bardziej osłabią rosyjski system finansowy.
 • Zakaz świadczenia Rosji usług związanych z kryptowalutami o wysokiej wartości. Przyczyni się to do zamknięcia potencjalnych luk.
 • Zakaz udzielania porad dotyczących trustów bogatym Rosjanom, co utrudnia im przechowywanie ich majątku w UE.

3) Transport

 • Całkowity zakaz pracy rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych w UE. Niektóre zwolnienia obejmą podstawowe produkty, takie jak produkty rolne i spożywcze, pomoc humanitarną oraz energię.
 • Zakaz wjazdu statków pływających pod rosyjską banderą do portów UE. Zwolnienia dotyczą między innymi celów medycznych, żywnościowych, energetycznych i humanitarnych.

4) Ukierunkowane zakazy eksportu

 • Dalsze ukierunkowane zakazy eksportu – o wartości 10 miliardów euro – na obszarach, na których Rosja jest podatna na zagrożenia ze względu na jej dużą zależność od dostaw z UE. Obejmuje to na przykład obliczenia kwantowe, zaawansowane półprzewodniki, wrażliwe maszyny, transport i chemikalia. W jej skład wchodzą również katalizatory specjalistyczne do zastosowania w przemyśle rafineryjnym. Będzie to nadal degradowało bazę technologiczną i potencjał przemysłowy Rosji.
 • Dodanie paliwa lotniczego i dodatków do paliw, które mogą być wykorzystywane przez armię rosyjską, do istniejącego zakazu eksportu.

5) Rozszerzenie zakazów importu

 • Dodatkowe zakazy importu – o wartości 5,5 miliarda euro – obejmujące cement, wyroby gumowe, drewno, napoje spirytusowe (w tym wódkę), alkohol, wysokiej jakości owoce morza (w tym kawior) oraz środek przeciwdziałający obejściu importu potażu z Białorusi. Środki te pomogą również zlikwidować luki prawne między Rosją a Białorusią.

6) Wyłączenie Rosji z zamówień publicznych i pieniędzy europejskich; wyjaśnienia prawne i egzekucja

 • Pełny zakaz udziału obywateli i podmiotów rosyjskich w zamówieniach publicznych w UE. Ograniczone wyjątki mogą zostać przyznane przez właściwe organy w przypadku braku realnej alternatywy.
 • Ograniczenie wsparcia finansowego i niefinansowego dla rosyjskich podmiotów publicznych lub kontrolowanych w ramach programów UE, Euratom i państw członkowskich. Na przykład w związku ze środkami wcześniej ogłoszonymi w dziedzinie badań i edukacji Komisja zakończy uczestnictwo we wszystkich trwających umowach o udzielenie dotacji z rosyjskimi organami publicznymi lub podmiotami powiązanymi oraz zawiesi wszystkie powiązane płatności w ramach programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, Euratom i Erasmus+. W ramach tych programów nie będą zawierane żadne nowe kontrakty ani umowy z rosyjskimi organami publicznymi lub podmiotami powiązanymi.
 • Zajęcie się różnymi nakładami ograniczeń wywozowych dotyczących produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii oraz innych przepisów.
 • Rozszerzenie na wszystkie oficjalne waluty UE zakazów eksportu banknotów i sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że nałożono sankcje na dodatkowe 217 osób i 18 podmiotów. Obejmuje to wszystkich 179 członków tak zwanych „rządów” i „parlamentów” Doniecka i Ługańska. Łącznie od 2014 r. sankcjami nałożono 1091 osób i 80 podmiotów.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button