ŚWIAT

UE pomaga kilku krajom w walce z pożarami. Polscy strażacy w Grecji

rescEU

Ponieważ kilka krajów zmaga się z szybko rozprzestrzeniającymi się pożarami to UE wkracza, by wzmocnić działania przeciwpożarowe i zapewnić bardzo potrzebne wsparcie społecznościom dotkniętym pożarami.

Od 18 lipca w Grecji i Tunezji rozmieszczono ponad 490 strażaków i 9 samolotów gaśniczych.

Oba kraje śródziemnomorskie uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności, a UE szybko odpowiedziała:

  • 10 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Francja, Włochy, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Serbia) bierze udział w reakcji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na pożary lasów w Grecji. Łącznie w różnych rejonach kraju rozmieszczono ponad 490 strażaków i 7 samolotów. Jeden oficer łącznikowy UE wspiera koordynację operacji w Grecji, a mapowanie satelitarne programu Copernicus przez UE zapewnia ocenę szkód na kilku obszarach w regionie Attyki i na Rodos.
  • Dwa samoloty Canadair z rezerwy rescEU obsługiwanej przez Hiszpanię są wysyłane do północno-zachodniej Tunezji.

Pożary, podsycane suchą pogodą i wysokimi temperaturami, stanowią poważne zagrożenie dla życia, źródeł utrzymania i ekosystemów w całym basenie Morza Śródziemnego. W odpowiedzi Unijny Mechanizm Ochrony Ludności po raz kolejny pokazuje, że jest kluczowym instrumentem solidarności i współpracy między państwami członkowskimi UE i poza nią w sytuacjach kryzysowych.

Reakcja UE na pożary

Flota przejściowa rescEU obejmuje: 10 średnich samolotów-amfibii (typu Canadair), 14 lżejszych statków powietrznych (typu traktor powietrzny/fireboss) oraz 4 średnie/ciężkie śmigłowce nośne.

rescEU jest uzupełnieniem unijnej puli ochrony ludności, która liczy dziś 4 średnie samoloty-amfibie (typu Canadair), 5 naziemnych zespołów straży pożarnej lasów bez pojazdów i 7 z pojazdami oraz 2 zespoły oceniające/doradcze.

Ponadto przez całe lato na stanowiskach strażackich jest ponad 400 strażaków.

Aby lepiej przygotować się do wspierania państw członkowskich w tym sezonie pożarów lasów, UE wzmocniła również swoje Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego specjalnym zespołem wsparcia pożarów lasów, którego zadaniem jest monitorowanie, przewidywanie i wczesne podejmowanie działań.

Państwa członkowskie mogą uruchomić unijny mechanizm ochrony ludności, aby zwrócić się o pomoc w zwalczaniu pożarów lasów. rescEU wzmacnia reakcję UE w zakresie ochrony ludności dzięki posiadaniu rezerwy, która jest uruchamiana, gdy nie są dostępne żadne inne środki krajowe.

Więcej

Działania związane z zapobieganiem pożarom, gotowością i reagowaniem działają ręka w rękę, aby ratować życie, źródła utrzymania i chronić środowisko. Posiadanie doświadczonych ekspertów od pożarów lasów, dobrze wyszkolonych strażaków, technologia informacyjna i dostępność wystarczających środków reagowania robi różnicę.

UE zapewnia skoordynowane podejście do zapobiegania, przygotowywania i reagowania na pożary lasów, gdy przerastają one krajowe zdolności reagowania. Gdy skala pożaru przerasta możliwości reagowania danego kraju, może on zwrócić się o pomoc za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. Po uruchomieniu unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego koordynuje i finansuje pomoc udostępnianą przez państwa członkowskie UE i dziewięć dodatkowych państw uczestniczących w drodze spontanicznych ofert. Ponadto UE stworzyła europejską pulę ochrony ludności, aby dysponować krytyczną liczbą łatwo dostępnych zdolności w zakresie ochrony ludności, umożliwiających silniejszą i spójniejszą reakcję zbiorową. Jeśli sytuacja nadzwyczajna wymaga dodatkowej pomocy ratującej życie, rezerwa przeciwpożarowa rescEU wkracza, aby zapewnić dodatkowe zdolności do stawienia czoła katastrofom w Europie. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego monitoruje również ewolucję pożarów lasów przy wsparciu systemów wczesnego ostrzegania, takich jak europejski system informacji o pożarach lasów, podczas gdy satelitarna usługa mapowania sytuacji kryzysowych Copernicus uzupełnia operacje szczegółowymi informacjami z kosmosu.

Polscy strażacy w Grecji

Strażacy kontynuują nadal działania na sektorach. Warunki atmosferyczne uległy lekkiej poprawie, bowiem temperatura powietrza w regionie spadła w czwartek do 33-34 stopni a wiatr jest umiarkowany.

Z wizytą do polskich strażaków przybył Pan Maciej Popowski dyrektor Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO), nadzorującej unijny mechanizm ochrony ludności, dzięki któremu właśnie polscy strażacy pomagają teraz w Grecji.

W pierwszej kolejności Dyrektor spotkał się ze strażakami działającymi w obu strefach. Podczas wizyty miał okazję naocznie zapoznać się ze specyfiką działań naszych ratowników w tamtejszym terenie. Następnie wspólnie z dowództwem GFFFV udał się do bazy operacji, gdzie zostały przedstawione informacje o strukturze i sposobie funkcjonowania modułów GFFFV. Pan Maciej Popowski szczegółowo zapoznał się z wyposażeniem bazy operacji tj. jej logistyką, sztabem, ambulatorium, stołówką a także samochodami dowodzenia i łączności zgłębiając jednocześnie wiedzę o istotnej roli tych samochodów podczas akcji ratowniczych.

Spotkanie w trudnych okolicznościach, ale napawające dumą… Wyrażam wdzięczność za niezachwiane poświęcenie i zaangażowanie polskich strażaków, którzy przemierzyli Europę, aby pomóc swoim przyjaciołom chronić życie i mienie w duchu europejskiej solidarności w akcji!” – napisał po spotkaniu na swoim profilu Twitter, Pan Maciej Popowski.

Podczas spotkania obecna była również Pani Claire Kowalewski (Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles – France), oddelegowana do Komisji Europejskiej jako Ekspert Krajowy, ambasador Polski w Grecji Pan Artur Lompart.

W godzinach popołudniowo – wieczornych nasi strażacy pomogli greckim kolegom w walce z pożarem magazynu i składowiska samochodów, do którego doszło w pobliżu strefy ich działania w m. Aspropirgos.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button