POLSKAŚWIAT

Szczyt OBWE w Łodzi zakończone. O Białorusi, Rosji i Ukrainie

OSCE

Dzisiaj w Łodzi zakończyło się posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE.

Odbywające się w kontekście wojny Rosji z Ukrainą spotkanie zgromadziło ministrów spraw zagranicznych i wyższych urzędników z wszystkich państw uczestniczących w OBWE.

Dyskusje, które odbyły się wczoraj i dziś, koncentrowały się na konsekwencjach i regionalnych wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa stworzonych przez ciągłą wojnę Rosji z Ukrainą, od zwiększonego ryzyka handlu ludźmi po pojawiające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Rada Ministerialna była także ostatnim wydarzeniem wysokiego szczebla polskiego przewodnictwa OBWE w 2022 roku. Wspominając rok pełen wyzwań, polski minister spraw zagranicznych Rau powiedział: „Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, dialogu i współpracy oraz ludzkiego wymiaru OBWE to kamienie węgielne Organizacji. Naszej lepszej przyszłości, która, jak głęboko wierzę, która nadchodzi. Trzymanie się tej drogi uważam za dziedzictwo urzędującego Przewodniczącego Polski i tej Organizacji.”

„Macedonia Północna jest gotowa wziąć na siebie część odpowiedzialności, powierzona jej pełnienie funkcji Przewodniczącego tej Organizacji. Bezczynność nie jest opcją. Musimy znaleźć sposoby na wzmocnienie pozycji OBWE, dając jej mechanizmom wymaganą przestrzeń, aby nadal coś zmieniać. Wszyscy jesteśmy świadomi dobrych rzeczy, które zrobiła ta Organizacja. Tak więc, jeśli jesteśmy zjednoczeni wokół jego istnienia i znaczenia, naszym obowiązkiem jest utrzymanie go w stanie gotowości” – powiedział nowy urzędujący przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujar Osmani.

„Kiedy spoglądamy wstecz na ten rok, widzimy zniszczenia, jakie przyniosła wojna – i widzimy też, jak OBWE wywiązała się z zadań – aby złagodzić wyzwania związane z wojną i wesprzeć te instytucje, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo nie tylko na Ukrainie, ale w Mołdawii, Azji Środkowej, Europie Południowo-Wschodniej i daleko poza nią” – powiedziała sekretarz generalna OBWE Helga Maria Schmid.

„Podczas naszych spotkań w ciągu ostatnich dwóch dni ministrowie zgodzili się, że OBWE – wielostronna platforma ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przy stole na rzecz bezpieczeństwa europejskiego i eurazjatyckiego – jest wyjątkowa i pozostaje niezwykle ważna – w tym dla przyszłych wyzwań” – dodała.

OBWE zrzesza 57 uczestniczących państw z całej półkuli północnej. Oprócz Sekretariatu w Wiedniu obejmuje 12 operacji terenowych w Europie Południowo-Wschodniej, Mołdawii i Azji Środkowej oraz trzy niezależne instytucje: Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych, Pełnomocnika ds. Instytucje Demokratyczne i Prawa Człowieka.

O Białorusi

Represje wobec społeczeństwa na Białorusi, w tym wobec polskiej mniejszości, nasilają się każdego dnia.

Kwestie łamanie praw człowieka przez reżim Łukaszenki są istotnym tematem podejmowanym przez polskie przewodnictwo w OBWE.

Skala represji wobec Polaków i całego społeczeństwa białoruskiego po sfałszowanych wyborach w 2020 roku jest bezprecedensowa.

Wszyscy więźniowie polityczni muszą wyjść na wolność.

Andrzej Poczobut, jeden z obrońców praw polskiej mniejszości na Białorusi, jest wciąż przetrzymywany w więzieniu.

W całej Białorusi jest około 1500 więźniów politycznych.

Niewinni ludzi, walczący o poszanowanie podstawowych praw człowieka, muszą wyjść na wolność.

1 grudnia

Ministrowie spraw zagranicznych i wyżsi urzędnicy z całego regionu OBWE spotykali się w Łodzi na 29. Radzie Ministerialnej na zaproszenie urzędującego przewodniczącego OBWE, polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua.

Urzędujący przewodniczący Rau zwrócił się do zgromadzonych ministrów spraw zagranicznych, sekretarzy stanu i urzędników wysokiego szczebla z 57 państw uczestniczących w OBWE, 11 partnerów do współpracy oraz kilku wyższych urzędników z innych organizacji międzynarodowych.

„W obliczu bezprecedensowego kryzysu spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę, ja i mój zespół przewodniczących wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za obronę zasad OBWE i ochronę jej aktywów, a mianowicie jej instytucji, działań, projektów i – co nie mniej ważne – jej osiągnięć” – powiedział. „Nie mogłem wybrać innego kierunku. Kierowaliśmy się i kierujemy duchem porozumień helsińskich”.

W ślad za urzędującą przewodniczącą, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margareta Cederfelt powiedziała: „Nie możemy tolerować bezkarności. Ta Rada Ministerialna OBWE powinna podjąć kroki w celu powołania organu wysokiego szczebla do zbadania szkód wyrządzonych Ukrainie przez Federację Rosyjską oraz do oceny reparacji, za które Rosja powinna być odpowiedzialna. Rosja rozpoczęła tę wojnę i musi za nią zapłacić”.

W swoim raporcie dla Rady Ministerialnej sekretarz generalna OBWE Helga Maria Schmid powiedziała: „Wojna rosyjska ma niszczycielski wpływ na Ukrainę i jej mieszkańców. Na swoich sąsiadach. W obliczu tych zniszczeń OBWE nadal wspiera Ukrainę, w tym poprzez nowy w pełni finansowany przez darczyńców Program Wsparcia dla Ukrainy, podobnie jak wsparcie dla innych krajów, w tym Mołdawii, Azji Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej. OBWE dysponuje wyjątkową wiedzą fachową i wyjątkowym dostępem – i uważam, że jesteśmy to winni 1,3 miliardom ludzi, którzy nazywają nasz region domem, aby kontynuować tę ważną pracę”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button