WARSZAWA

Stołeczna Straż Miejska w 2019 roku. 9965 odłowionych zwierząt – podsumowanie

Straż Miejska w Warszawie

Jak co roku stołeczna Straż Miejska podsumowuje swoją działalność.

Najważniejsze liczby, zakres interwencji, akcje profilaktyczne i pomocowe w 2019 roku

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kategoriach (fot. SM)

Najważniejsze liczby 2019 roku

1752 – zgłoszenia na dobę, ponad 650 tys. działań i wyników, 9965 odłowionych zwierząt, 14143 – kontrole spalania

Ponad 1,7 tysiąca na dobę – średnio tyle zgłoszeń przyjmowała Straż Miejska w 2019 roku. To prawie o 2% więcej niż rok wcześniej. Cztery na pięć interwencji to efekt zgłoszeń mieszkańców – to najlepiej pokazuje, że strażnicy miejscy są Warszawie bardzo potrzebni.

W 2019 roku w ciągu doby rejestrowano średnio 1 752 zgłoszeń. Interwencje podejmowano przede wszystkim w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców – 82%.

Inne zgłoszenia pochodziły od Policji, Pogotowia Ratunkowego, operatorów monitoringu miejskiego.

Łącznie naruszeń dotyczących przepisów, zagrożeń lub innych nieprawidłowości występujących na terenie miasta przyjęto 639 285.

Zakres działań SM w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawia poniższy diagram.

Zakres działań w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa i porządku publicznego (fot. SM)

Bezpieczeństwo mieszkańców

Bezpieczeństwo warszawiaków i turystów oraz ład i porządek w miejskiej przestrzeni to priorytety działań Straży Miejskiej, dlatego dokłada wszelkich starań, by wszystkie osoby przebywające w stolicy czuły się bezpiecznie. Rozpoznaje potrzeby warszawiaków oraz na bieżąco reaguje na wszelkie prośby o pomoc i sygnały dotyczące zagrożonego bezpieczeństwa oraz ludzkiego życia lub zdrowia.​

Ujęci nietrzeźwi (fot. SM)

Podjęcia osób nietrzeźwych

Działania podejmowane wobec osób nietrzeźwych mają na celu ochronę ich życia i zdrowia oraz ograniczenie w przestrzeni publicznej zachowań niebezpiecznych lub nieobyczajnych. Interwencje podejmowane w tym zakresie w istotny sposób odciążają działania służb medycznych i Policji. Nietrzeźwi przewożeni są do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych bądź do swojego miejsca zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach strażnicy wzywają Pogotowie Ratunkowe.

W 2019 roku z ulic Warszawy podjęto ogółem 19 116 osób nietrzeźwych, większość z nich stanowili mężczyźni (90%).

Osoby nietrzeźwe najczęściej podejmowane były z ulic miasta (55%), od Policji (19%) oraz od służb medycznych (16%).

Strażnicy miejscy ujęli 403 osoby (fot. SM)

W 2019 roku podczas działań patrolowo-interwencyjnych – zarówno cyklicznych, akcyjnych oraz w ramach zabezpieczeń zgromadzeń i imprez strażnicy miejscy ujęli 403 osoby, które były podejrzewane o dokonanie czynów zabronionych. 295 osób zostało ujętych bezpośrednio przez strażników, a 108 osób ujęto podczas wspólnych patroli z policjantami.

63% ujęć miało miejsce na terenie Śródmieścia, Pragi Północ, Pragi Południe i Bielan. Najczęściej w ręce strażników trafiali nieletni uciekinierzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby poszukiwane. W dalszej kolejności osoby posiadające narkotyki lub będące pod ich wpływem, ludzie agresywni naruszający obowiązujący porządek prawny, nietrzeźwi sprawcy przestępstw, osoby posługujące się fałszywymi dokumentami oraz podejrzewane o kradzież.

Stale poszerza się zakres kompetencji Straży Miejskiej. Wraz z tym zwiększa się skala działań funkcjonariuszy. W 2019 roku podjęto ponad 650 tysięcy działań. Ich główne obszary przedstawione są na poniższej grafice.

W 2019 roku podjęto ponad 650 tysięcy działań (fot. SM)

Straż Miejska chroni również zwierzęta

Tam, gdzie niezbędna jest specjalistyczna pomoc, kierowany jest Ekopatrol – wyszkolony w zakresie pomocy zwierzętom. Pracuje w nim 39 funkcjonariuszy, którzy od ubiegłego roku dysponują 11 radiowozami przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt m.in. do schroniska dla bezdomnych zwierząt i miejskiego ogrodu zoologicznego.

Liczba odłowionych zwierząt (fot. SM)

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń strażnicy z oddziałów terenowych wspierają te działania w zakresie pomocy zwierzętom do czasu przyjazdu Ekopatrolu.

W 2019 roku strażnicy z Ekopatrolu przeprowadzili 17 636 interwencji dotyczących zwierząt.

Przeszkoleni strażnicy niosą pomoc nie tylko zwierzętom bezdomnym, porzuconym czy rannym, ale także zwierzynie dziko żyjącej, która zabłąkała się w mieście. Coraz częściej praca Ekopatrolu polega na odławianiu zwierząt egzotycznych takich jak: pytony, agamy czy pająki, które uciekły hodowcom lub zostały wyrzucone z prywatnych hodowli.

Funkcjonariusze reagują także, gdy zwierzę może stanowić zagrożenie dla człowieka. Działają, gdy zagrożone jest życie i zdrowie zwierząt znajdujących się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Praca i zaangażowanie strażników ogranicza zjawisko bezdomności zwierząt. Stanowi też duże wsparcie dla innych służb i instytucji, w tym m.in.: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Lasów Miejskich.

W trakcie interwencji podjętych w 2019 roku Ekopatrol udzielił pomocy 9 965 zwierzętom – 50,5 % z nich stanowiły ptaki, 47 % ssaki i 2,5 % gady.

Odłowiony jeż (fot. SM)

Spalanie odpadów

W 2019 roku w związku z podejrzeniem spalania substancji niedozwolonych strażnicy miejscy z Referatu ds. Ochrony Środowiska przeprowadzili 14 143 kontrole. W większości dotyczyły one podejrzenia spalania substancji niedozwolonych.

W 12 195 przypadkach funkcjonariusze nie potwierdzili nieprawidłowości.

W ubiegłym roku strażnicy nałożyli 1 371 mandatów karnych oraz 961 razy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego oraz sporządzili 10 wniosków o ukaranie.

Pojazdy usunięte – wraki

Niszczą estetykę miasta, zajmują miejsca parkingowe, stanowią zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Usuwanie tzw. wraków jest jednym z elementów przeciwdziałania degradacji przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie z wraków demontowane są podzespoły, wycinane fragmenty karoserii, wyjmowane szyby. Często teren wokół nich jest zanieczyszczony, a do środowiska naturalnego wydostają się niebezpieczne płyny eksploatacyjne.

Czynności przewidziane prawem podejmowano m.in. wobec aut zdewastowanych, nieużytkowanych, pojazdów spalonych czy pokolizyjnych.

W 2019 roku oczyszczono ulice miasta z blisko 3 tysięcy pojazdów. 1 509 pojazdów trafiło na parking strzeżony. W 1 463 przypadkach wyegzekwowano usunięcie aut przez właścicieli lub użytkowników.

Najwięcej pojazdów usunięto z dzielnic: Mokotów, Praga Południe, Targówek, Wola, Bielany, Ursynów (łącznie 58% pojazdów).

Kontrola gromadzenia odpadów

Strażnicy podejmują także działania mające na celu ujawnianie terenów zanieczyszczonych. Właściciele posesji obligowani są do przywrócenia stanu pierwotnego. Ponadto Straż Miejska realizuje działania kontrolne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

W 2019 roku strażnicy przeprowadzili 14 849 kontroli. W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości nałożono 702 mandaty karne oraz zastosowano 578 środków oddziaływania, np. polecenia, pouczenia.

Najwięcej kontroli wykonano w dzielnicach: Mokotów, Wawer, Białołęka, Wola – łącznie 40%.

Strażnicy podjęli czynności wobec 2 858 osób nieletnich (fot. SM)

Patrole szkolne

W 2019 roku zrealizowano łącznie 8 044 służby patrolowe, w tym 1 179 patroli szkolnych wspólnych z Policją. Wykonano 31 863 kontrole w otoczeniu szkół.

Strażnicy podjęli czynności wobec 2 858 osób nieletnich. Najczęstszymi przyczynami interwencji było używanie wyrobów tytoniowych oraz uchylanie się od obowiązku szkolnego.

Pomoc osobom bezdomnym – liczby (fot. SM)

Pomoc osobom bezdomnym

Dzięki inicjatywom SM jest postrzegana jako wzór i partner do działań dla innych: instytucji charytatywnych, miejskich czy społecznych.

Ogromne zaangażowanie warszawskich strażników miejskich w pomoc osobom bezdomnym to wyznacznik codziennej służby. Funkcjonariusze pomagają najbardziej potrzebującym każdego dnia – nie tylko zimą, choć wtedy działania pomocowe jeszcze bardziej przybierają na sile. Strażnicy miejscy docierają z niezbędną pomocą do osób bezdomnych. Odwiedzają miejsca położone z dala od domów czy osiedli, wśród krzaków i zarośli, dowożą tam ciepłe posiłki, ubrania, koce. Sprawdzają, zwłaszcza w czasie mroźnych nocy, czy wszystko w porządku, namawiają do skorzystania z noclegowni, pomocy lekarskiej, pomagają w dotarciu do noclegowni czy przychodni.

W 2019 roku Uliczny Patrol Medyczny wykonał 97 wyjazdów do miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielił im 353 porad medycznych oraz wykonał czynności medyczne w 280 przypadkach. Ponadto w 103 przypadkach pacjenci zostali skierowani do przychodni.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button