POLSKA

Stoki narciarskie jednak będą otwarte. Ścisły reżim sanitarny ma zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom

Stoki narciarskie w Polsce

Protokół sanitarny wypracowany wspólnie z branżą narciarską został zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Stoki narciarskie i turystyczne będą otwarte w sezonie zimowym 2020/21 przy ścisłym reżimie sanitarnym, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

– Jako resort gospodarczy, musimy uwzględniać decyzje dotyczące ochrony zdrowia i życia Polaków. Będziemy w tej kwestii wykorzystywać doświadczenie innych europejskich krajów – powiedział szef MRPiT Jarosław Gowin po konsultacjach z branżą.

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.

3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

4. Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.
 • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

Czy jesteś właścicielem (lub zarządcą) zorganizowanego terenu narciarskiego, stacji turystyczno-narciarskiej lub świadczysz usługi związane z funkcjonowaniem kolei linowych lub wyciągów narciarskich?

Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo korzystającym, w tym dzieciom i ich opiekunom, oraz pracownikom.

Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamiętaj:

 1. Zwiększ odległość między pracownikami oraz wprowadź rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników (o ile to możliwe)
 2. Podziel kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.
 3. Zapewnij pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. zasad prawidłowej higieny rąk oraz prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).
 4. Zapewnij kosze, do których trafiać będą zużyte materiały, oraz zadbaj o ich regularne opróżnianie.
 5. Ogranicz korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników na raz.
 6. Zapewnij płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym miejscu, w którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, łazienki, bary, restauracje przy stokach, itp.). Zadbaj, aby dozowniki były regularnie napełniane.
 7. Przeprowadzaj i monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów).
 8. Zapewnij miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe przypominające objawy COVID-19.
 9. W miarę możliwości zapewnij bezdotykowe wejście  do pomieszczeń ogólnodostępnych.

Etap odpowiedzialności

W przypadku Etapu odpowiedzialności, przedsiębiorcy z Branży narciarskiej gotowi są nałożyć na siebie najdalej idący reżim sanitarny obejmujący:

 • prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci  ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
 • zamknięcie stref gastronomicznych zgodnie z wytycznymi dla tej branży w trakcie trwania Etapu odpowiedzialności

Etap stabilizacji

W przypadku Etapu stabilizacji, przedsiębiorcy z Branży narciarskiej gotowi są nałożyć na siebie następujący reżim sanitarny:

 • ograniczenie w postaci:
 1. Strefa czerwona – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci  ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
 2. Strefa żółta – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci  ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 75 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
 3. Strefa zielona – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci  ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 50 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
 •  gastronomia oraz hotele działają na zasadach zgodnych z właściwymi wytycznymi dla strefy zielonej, żółtej lub czerwonej

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.

 1. Zaleca się podzielenie zorganizowanych terenów narciarskich na odrębne strefy obejmujące stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie, punkty restauracyjne.
 2. Zaleca się umieszczenie na terenie budynków znajdujących się na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich, stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości oraz ich regularne uzupełnianie.
 3. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących przejazdów (patrz poniżej) stosuje się zasadę dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.
 4. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.
 5. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach oraz wypożyczalniach na terenie stacji turystyczno-narciarskiej.
 6. Rekomendowane podjęcie działań mających na celu rozłożenie ruchu narciarzy i turystów korzystających z urządzeń transportu linowego równomiernie w ciągu dnia.
 7. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 8. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.
 9. Umieszczenie na terenie stacji turystyczno-narciarskiej (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz
  z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 10. Zapewnienie sprzętu i środków oraz prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 11. Codzienna dezynfekcja obiektu, w szczególności bieżące dezynfekowanie, toalet, blatów, klamek, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 12. Cały personel stacji turystyczno-narciarskiej jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i przestrzega obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust.
 13. Zaleca się systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 14. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru,
  w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych przypominających objawy COVID-19.
 15. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 16. W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowe dezynfekowanie całości sprzętu otrzymanego od wypożyczających.
 17. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów stacji turystyczno-narciarskiej o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w kompleksie narciarskim

W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej – przy czym konieczne jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust W innych przypadkach konieczne jest zachowanie dystansu od innych osób i stosowanie ograniczeń zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rekomenduje się podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

Rekomenduje się informowanie klientów, aby –  o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button