ŚWIAT

Spotkanie szefów państw i rządów UE w Paryżu. „Żądamy, by Rosja niezwłocznie zaprzestała działań wojennych”

Wojna na Ukrainie

Sytuacja na Ukrainie oraz bezpieczeństwo związane z polityką obronną i energetyczną Unii Europejskiej to główne tematy rozmów podczas dwudniowego nieformalnego spotkania szefów państw i rządów UE w Paryżu.

Przywódcy opowiedzieli się za eurointegracją Ukrainy. Podczas rozmów poruszono też kwestie dalszego rozwoju gospodarczego Unii oraz nowego europejskiego planu inwestycyjnego. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest wielka determinacja, aby uniezależnić się od surowców rosyjskich.

„Żądamy, by Rosja niezwłocznie i bezwarunkowo zaprzestała działań wojennych oraz wycofała wszystkie siły i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy, a także by w pełni respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy” – napisali zebrani w Wersalu szefowie państw i rządów UE w oświadczeniu w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Przywódcy UE opowiedzieli się za ukraińską integracją

Unijni liderzy w oświadczeniu w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie uznali europejskie aspiracje i dążenia Ukrainy do integracji europejskiej. 28 lutego 2022 r. prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Rada Europejska natychmiast zwróciła się do Komisji o przedłożenie opinii w sprawie tego wniosku zgodnie z postanowieniami Traktatów.

– Z przyjętych zapisów deklaracji jasno wynika, że wszyscy zgadzamy się z tym, żeby Ukraina przystąpiła do UE – mówił premier Mateusz Morawiecki w Paryżu. Jak wskazał, ważny jest zapis w deklaracji, wskazujący na to, że chcemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy – Słowo „naszej” Europy jest jednoznaczne i świadczy o tym, że chodzi tutaj również o Unię Europejską – kontynuował.

Polska opowiada się za jak najszybszym potwierdzeniem przez Radę Europejską perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii i podjęcia kroków w celu przyznania jej statusu państwa kandydującego. Jesteśmy zwolennikiem jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Uniezależnienie się UE od dostaw paliw kopalnych z Rosji

– To jest najlepsze potwierdzenie, że nasze rozmowy przyniosły skutek – mówił premier zapytany o decyzję Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która podczas nieformalnego szczytu powiedziała, że Unia Europejska powinna przestać wykorzystywać rosyjskie paliwa kopalne do 2027 r.

– Jest wielka determinacja, żeby uniezależnić się od surowców rosyjskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, dyskusja dotycząca tych najtrudniejszych elementów pakietu sankcyjnego była konstruktywna. – Mamy jasne zobowiązanie do przedstawienia planu w maju, czyli bardzo konkretna data, odejścia od gazu i ropy z Rosji. My ten plan będziemy obserwować i skrupulatnie przestrzegać jako Unia Europejska – podkreślił.

Bezpieczna Europa – wzmocnienie obronności

Przywódcy Unii Europejskiej podkreślili potrzebę rozwoju w zakresie obronności – we współpracy i w sposób komplementarny z NATO. Wiąże się z tym wzrost wydatków na obronność. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na odporność na zagrożenia hybrydowe oraz mobilność wojskową.

Nacisk został położony także na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Polska od dawna podkreśla wyzwania w tym obszarze, związane m.in. ze zwalczaniem dezinformacji i ataków zagrażających bezpieczeństwu danych.

Wezwanie szefów państw i rządów UE do zaprzestania przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie

„Żądamy, by Rosja niezwłocznie i bezwarunkowo zaprzestała działań wojennych oraz wycofała wszystkie siły i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy, a także by w pełni respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Sygnatariusze dokumentu wyrazili w nim żądanie, aby Rosja niezwłocznie i bezwarunkowo zaprzestała działań wojskowych i wycofała wszystkie siły i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy oraz by w pełni respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową.

Jednocześnie w oświadczeniu szefowie państw i rządów obecni w Paryżu, wyrazili uznanie dla narodu ukraińskiego za odwagę w obronie swojego kraju oraz wartości, które podzielamy: wolności i demokracji. „Nie pozostawimy Ukraińców samym sobie. UE i jej państwa członkowskie będą nadal zapewniać skoordynowane wsparcie polityczne, finansowe, materialne i humanitarne.” Wskazali, że są zdecydowani udzielić wsparcia na rzecz odbudowy demokratycznej Ukrainy po tym, jak zakończy się rosyjska agresja. ”Jesteśmy zdeterminowani, by jeszcze bardziej zwiększyć presję na Rosję i Białoruś.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button