POLITYKAPOLSKAŚWIAT

Spotkania polskich polityków ze Swiatłaną Cichanouską

Warszawa

Polscy politycy spotkali się z przewodniczącą Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłaną Cichanouską.

– Zawsze będę wspierał Białoruś i tych, którzy żyją wolną Białorusią w działaniach na rzecz pełnej wolności i niepodległości – zapewniał prezydent Andrzej Duda podczas świąteczno–noworocznego spotkania ze Swiatłaną Cichanouską oraz przedstawicielami społeczności białoruskiej.

Prezydent podkreślał, że na każdym forum międzynarodowym, zawsze wspomina o walce, o niewoli, w jakiej dzisiaj znajduje się naród białoruski.

– Głęboko wierzę w to, że przyjdzie czas, gdy wszyscy razem będziemy cieszyli się wolnością, pełną niepodległością, suwerennością; kiedy będziemy mogli swobodnie spotykać się i na Białorusi, i w Polsce, przejeżdżać przez naszą wspólną granicę w dowolnym momencie, bez obawy, że zostanie się zamkniętym w więzieniu, zatrzymanym, szykanowanym – podkreślił.

Prezydent ocenił, że dzisiaj wymiar sprawiedliwości na Białorusi w zasadzie nie istnieje – to jest tylko zbrojne, żelazne ramię Łukaszenki, które wysyła ludzi do więzień, do kolonii karnych.

– Z wielką troską szukamy wiadomości o Andrzeju Poczobucie, z wielką troską słuchamy o tym, że codziennie dochodzi na Białorusi do kolejnych aresztowań, zsyłania ludzi do kolonii karnych i więzień – mówił.

Szymon Hołownia i Swiatłana Cichanouska (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu)

Spotkanie Marszałka Sejmu z Przewodniczącą Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłaną Cichanouską. W trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestie wsparcia demokratyzacji kraju, losu więźniów politycznych, współpracy parlamentarnej z przedstawicielami niezależnych instytucji białoruskich oraz odpowiedzialności prawnej reżimu Aleksandra Łukaszenki. W rozmowie uczestniczyli członkowie białoruskiego gabinetu przejściowego.

– Wiemy i rozumiemy, że wolna, niezależna, samorządna i samostanowiąca Białoruś jest jednym z filarów bezpieczeństwa i racją stanu Rzeczypospolitej – powiedział Szymon Hołownia dziennikarzom po spotkaniu. – Wolna Białoruś jest w interesie i sercu wolnej Polski. Zrobimy wszystko, żeby Białoruś była wolnym krajem wolnych ludzi – zapewnił. – Polska przyjęła uchodźców z Białorusi, pokazała nam prawdziwą solidarność. Białorusini wybrali proeuropejską drogę. Chcemy dążyć do Europy – mówiła przewodnicząca Cichanouska, zwracając się o wsparcie europejskich aspiracji jej rodaków. Marszałek Sejmu zadeklarował swój udział w akcji „adoptowania” białoruskich więźniów politycznych i objęcie swoim wsparciem jednego z nich.

W trakcie spotkania z Marszałkiem Sejmu Swiatłana Cichanouska dziękowała Polsce za wspieranie dążeń niepodległościowych Białorusinów. – Jesteście naszym najbliższym sąsiadem i strategicznym sojusznikiem. Należymy do Europy i chcemy do niej powrócić – mówiła przewodnicząca. Jak dodała, ważnym elementem walki z reżimem są kolejne sankcje oraz stały nacisk polityczny ze strony społeczności międzynarodowej, kluczowe jest też wsparcie dla białoruskich więźniów politycznych. Swietłana Cichanouska zaakcentowała także znaczenie polskiej pomocy dla Białorusinów uciekających do naszego kraju przed represjami.

Strona białoruska podczas spotkania zwracała uwagę na konieczność pociągnięcia Aleksandra Łukaszenki do odpowiedzialności prawnej przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości m.in. za zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane na więźniach politycznych oraz zbrodnie wojenne polegające na sprowadzaniu do Białorusi dzieci z ukraińskich terenów okupowanych przez Rosję. Ok. 2 tys. ukraińskich dzieci poddawanych jest indoktrynacji przez reżim Łukaszenki.


Podczas spotkania poruszono również kwestię stosunku władz białoruskich do mniejszości polskiej. Marszałek Sejmu przypomniał losy przetrzymywanego w więzieniu polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, potępił także wykorzystywanie przez Białoruś migrantów jako broni w wojnie hybrydowej.

Uczestnicy spotkania mówili o możliwych formach wsparcia dążeń narodu białoruskiego ze strony Sejmu. Marszałek Hołownia zapewnił, że polscy parlamentarzyści mogą stać się głosem Białorusi w trakcie obrad instytucji międzyparlamentarnych, takich jak Zgromadzenie Parlamentarne NATO czy ZP Rady Europy. Możliwa jest też współpraca dwustronna. Marszałek Sejmu wyraził też poparcie dla organizacji nauki języka ojczystego przez dzieci Białorusinów mieszkających w Polsce.

Swiatłana Cichanouska i Małgorzata Kidawa-Błońska (fot. Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu)

Marszałek Senatu rozmawiała z liderką białoruskiej opozycji o sytuacji na Białorusi

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska 9 stycznia 2024 r. przyjęła liderkę białoruskiej opozycji demokratycznej, szefową Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłanę Cichanouską wraz z członkami gabinetu. Rozmowa dotyczyła sytuacji na Białorusi i położenia białoruskiej emigracji.

Goście przekazali wyrazy wdzięczności Polsce za gościnę i pomoc Białorusinom. Podkreślili, że Polacy i Białorusini są przekonani, że demokratyczna Białoruś jest w żywotnym interesie obu narodów. Wskazali, że najpilniejszą sprawą jest uwolnienie ok. półtora tysiąca więźniów politycznych i pociągnięcie dyktatora Łukaszenki do odpowiedzialności.

Swiatłana Cichanouska powiedziała, że emigracyjnemu białoruskiemu gabinetowi bardzo zależy na tym, żeby Polska aktywnie działała na rzecz wolnej Białorusi w przestrzeni międzynarodowej. Według gabinetu głos polskiego parlamentu w tej sprawie jest szczególnie potrzebny. Kolejną pilną kwestią jest wyzwolenie Białorusi z zależności od Rosji. Obecny stan zagraża istnieniu i państwa i narodu białoruskiego jego językowej i kulturalnej tożsamości.


Valery Kavaleuski prosił o dalsze wsparcie Polski dla białoruskich biznesmenów oraz o pomoc w legalizacji pobytów uciekinierów do Polski.

Volha Harbunova zwróciła uwagę na potrzeby uwolnionych więźniów politycznych, którzy po wyjściu z więzień uciekają za granicę i potrzebują pomocy socjalnej i medycznej. Szczególnie, że aresztowani bywają również ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni. Co miesiąc jest to ok. 30 – 40 osób.

Liderka białoruskiej opozycji opowiedziała o akcji obejmowania więźniów politycznych osobistym patronatem przez polskich parlamentarzystów.

Anatol Liabedzka zwrócił się z sugestią utworzenia w Senacie RP grupy ds. białoruskich. Marszałek Senatu zapewniła o rychłym powołaniu takiego zespołu parlamentarnego.

Alina Koushyk, mówiąc o rusyfikacji na Białorusi, zwróciła się ze szczególną prośbą, aby dzieci białoruskie, przyjęte do szkól w Polsce mogły mieć w szkole białoruski jako drugi język. Również umożliwienie powstania w Polsce Uniwersytetu Białoruskiego z pełnymi uprawnieniami byłoby bardzo ważne dla zachowania białoruskiej tożsamości. Przekazała, że już są prowadzone rozmowy z minister Nowacką nt. białoruskiego liceum.

Swiatłanie Cichanouskiej towarzyszyli członkowie gabinetu: Paweł Łatuszka – zastępca szefowej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, przewodniczący Narodowego Zarządu Antykryzysowego, Valery Kavaleuski, zastępca szefowej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Alina Koushyk, przedstawicielka ds. odrodzenia narodowego, członkini Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Valery Sakhashchyki, pełnomocnik ds. obrony i bezpieczeństwa narodowego, członek Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Volha Harbunova, pełnomocniczka ds. społecznych, członkini Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Francišek Viačorka, główny doradca, Dzianis Kuchynski, doradca dyplomatyczny oraz Anatol Liabedzka, doradca ds. współpracy międzyparlamentarnej.

Swiatłana Cichanouska i Radosław Sikorski (fot. MSZ)

Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych z liderką białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłaną Cichanouską

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się ze Swietłaną Cichanouską i towarzyszącą jej delegacją.

Podczas rozmowy minister Sikorski podkreślił zaangażowanie Polski na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Z uznaniem odniósł się do dotychczasowej prodemokratycznej działalność białoruskich środowisk opozycyjnych na emigracji, a także wyraził poparcie dla aspiracji demokratycznych i europejskich tego kraju.


Spotkanie było okazją do podkreślenia polskiego sprzeciwu dla polityki prowadzonej przez władze w Mińsku, które od sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 r. nie ustają w działaniach na rzecz likwidacji wszelkich przejawów niezależności. Skala represji wymierzonych w przeciwników politycznych reżimu jest bezprecedensowa.

Polska nieustannie wzywa białoruskich decydentów do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym przetrzymywanego od marca 2021 r. Andrzeja Poczobuta i zaprzestania represji wymierzonych w białoruskie społeczeństwo.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button