POLSKA

Śmierć 23-latka po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy. Oświadczenia policji i prokuratury. Interwencja RPO

Wołomin

23 grudnia 2023 r. zmarł mężczyzna zatrzymany dwa dni wcześniej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Z relacji rodziny wynika, że wrócił do domu pobity na twarzy i głowie, miał wybity bark, ślady po przypalaniu papierosami. Powiedział, że pobili go policjanci, zmuszali do podpisania protokołu, przypalali papierosami.

Sprawę tę podjął z własnej inicjatywy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie o przedstawienie wyników czynności wyjaśniających, a do Prokuratury Rejonowej w Wołominie o informacje o prowadzonym w tej sprawie postępowaniu.

Oświadczenie Policji dotyczące przebiegu interwencji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (KP w Markach) 21 grudnia 2023 roku

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informuję, że z dotychczasowych czynności przeprowadzonych przez Biuro Kontroli KGP wynika, iż działania podjęte przez policjantów wobec Bartosza P. nie przyczyniły się do jego śmierci.

W dniu 21 grudnia 2023 roku policjanci KPP w Wołominie realizowali interwencję dotyczącą uszkodzenia pojazdu, której skutkiem było zatrzymanie Bartosza P. Z uwagi na jego zachowanie oraz obrażenia, które posiadał przed podjęciem wobec niego czynności, funkcjonariusze wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala Praskiego.

Po uzyskaniu opinii lekarza, że Bartosz P. może brać udział w dalszych czynnościach i nie ma przeciwwskazań do osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, mężczyzna został osadzony, a następnego dnia przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw dotyczące uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz posiadania środków odurzających. Po wykonaniu niezbędnych czynności Bartosz P. został zwolniony do domu.

W dniu 23 grudnia 2023 roku Komendant KPP w Wołominie, po otrzymaniu informacji o śmierci mężczyzny, niezwłocznie powiadomił prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydział Kontroli KSP. Z własnej inicjatywy podjął także działania mające na celu zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz nagrań z monitoringu znajdującego się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Czynności w celu ustalenia prawidłowego przebiegu zdarzenia podjęło także Biuro Kontroli KGP.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie w dniu 23 grudnia 2023 roku podjęła czynności, a następnie wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Bartosza P.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że istniały faktyczne i prawne podstawy przeprowadzenia interwencji wobec Bartosza P., a działania policjantów nie były przyczyną Jego śmierci.


W związku z tym, że w sprawie prowadzone jest przez prokuraturę postępowanie, Policja nie może poinformować opinii publicznej o istotnych okolicznościach dotyczących zdarzenia, albowiem mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy śledztwa. Na tym etapie wyłącznie prokuratura może udzielać informacji zgromadzonych w materiale dowodowym.

Pragnę Państwa zapewnić, że Policji bardzo zależy na wyjaśnieniu tej sprawy i poinformowaniu opinii publicznej o ustaleniach, niemniej na tym etapie powstrzymanie się od komentarza spowodowane jest nie tylko obostrzeniami prawnymi wynikającymi z artykułu 241 § 1 kodeksu karnego, ale przede wszystkim szacunkiem dla Rodziny i Przyjaciół Bartosza P.

Ujawnienie informacji, które w tej sprawie oczyszczają wizerunek Policji mogłoby naruszać dobra osobiste Bartosza P. i przysporzyć dodatkowego cierpienia Najbliższym.

Rodzinie i Przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia.

Wierzę, że prokuratura niezwłocznie przeprowadzi czynności nie tylko po to, by móc poinformować opinię publiczną, ale przede wszystkim by Najbliżsi Bartosza P. poznali prawdę o przebiegu zdarzenia.”

Komunikat Prokuratury Okręgowa Warszawa – Praga dotyczący postępowania w sprawie nieumyślnego spowodowania Śmierci mężczyzny i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji

„Wobec pojawiających się w prasie obszernych informacji w sprawie dokonanego w dniu 23 grudnia 2023 roku w Markach, woj. mazowieckiego nieumyślnego spowodowania śmierci 23-letniego mężczyzny informujemy, że Prokuratura Rejonowa w Wołominie, z uwagi na konieczność uniknięcia zarzutu braku bezstronności w sprawie, zostanie wyłączona od prowadzenia postępowania. Postępowanie będzie prowadziła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie 1 Wydział Śledczy.

Należy mieć na uwadze, że wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok nie wykazały, aby obrażenia stwierdzone na ciele mężczyzny, miały bezpośredni wpływ na jego zgon. W sekcji zwłok uczestniczył pełnomocnik rodziny zmarłego, który nie zgłaszał zastrzeżeń do przebiegu tej czynności. Prokuratura zleciła zabezpieczenie dokumentacji związanej z zatrzymaniem mężczyzny, nagrania monitoringu z KP Marki oraz PDOZ KPP Wołomin. Intensywnie gromadzony jest inny materiał dowodowy, który pozwoli na wszechstronne i jak najszybsze wyjaśnienie okoliczności śmierci mężczyzny.

Podkreślamy, że na tym etapie postępowania nieuprawnione są twierdzenia zawarte w niektórych artykułach prasowych jakoby 23-latek był ofiarą pobicia przez funkcjonariuszy policji.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

3 komentarzy

  1. Takie tłumaczenie to policja może sobie wsadzić w cztery litery. Chcą być wiarygodni że nic złego nie zrobili? ależ proszę bardzo – wszystkich policjantów którzy wtedy byli na służbie wrzucamy na wykrywacz kłamstw, nie jedną maszynę ale pięć różnych maszyn z pięcioma różnymi technikami je obsługującymi. Każdy policjant robi test na pięciu wykrywaczach kłamstw, wtedy uwierzę że dany policjant jest niewinny a winny? albo liczba mnoga – winnych? NA 25 LAT DO WIĘZIENIA.

    1. Urwa urwie łba nie urwie. Przecież powiedzieli, że nie z ich winy, to co się obywatelka czepia. Chce sama być zaproszona na rozmowę na komisariat, czy co?

      Milicja nigdy nie przyzna się do tego, że zrobili coś złego, w ich mniemaniu oni są krystalicznie czyści.

  2. Policja stosuje tortury na masową skale,takie zachowania które stosują były na porządku dziennym w czasach wczesnej komuny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button