POLSKA

Skażenie Odry i Neru. Odłowiono już 100 ton śniętych ryb

Katastrofa ekologiczna

W związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej  pracownicy Wód Polskich dopiero od niedawna podejmują szereg czynności i działań zmierzających do ograniczenia tego problemu i znalezienia przyczyny.

Komunikat dotyczący pojawienia się śniętych ryb w Odrze – bieżące informacje

16 SIERPNIA, GODZINA 08:00

W rejonie śluzy Zacisze na kanale nawigacyjnym Głównego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu w poniedziałek we wspólnej akcji prowadzonej przez Wody Polskie i Państwową Straż Pożarną wyłowiono około 50 sztuk ryb, łącznie około 70 kg.

15 SIERPNIA, GODZINA 20:00

W głównym nurcie Odry na odcinku administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu od ujścia Nysy Kłodzkiej do rejonu Zielonej Góry nie ma przypadków śniętych ryb. Martwe sztuki pojawiają się jednak w zbiornikach, które rzeka zasila lub które mają połączenia z wodami Odry.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała Centrum Operacyjne Wód Polskich we Wrocławiu o występowaniu śniętych ryb w zalewie w Czernicy – to tzw. Jezioro Bajkał (km 229 Odry, pow. wrocławski, gm. Czernica). Akwen jest połączony z Odrą, ale nie jest w administracji PGW WP. Od 13 do 15 sierpnia łącznie wyłowiono tu 350 kg ryb.

Akcja wyławiana śniętych ryb w dniach od 13 do 15 sierpnia była prowadzona też na obszarze zalewu w Prężycach (275,5 km rzeki Odry). Straż pożarna wyłowiła w sobotę około 200 kg, w niedzielę 100 kg, natomiast w poniedziałek kolejnych 200 kg martwych ryb. Powiatowy Lekarz Weterynarii utylizację ryb zlecił firmie zewnętrznej.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała również Centrum Operacyjne o wyłowieniu ze starorzecza Odry w miejscowości Bełcz Wielki (363-364 km Odry) około 150 kg ryb, ze starorzecza Odry w rejonie Jelcza-Laskowic (około 224 km Odry) wyłowiono około 100 kg.

20 sztuk śniętych ryb pojawiło się też w starorzeczu Odry w miejscowości Kotowice (około 231 km rzeki).

Podczas długiego weekendu śnięte ryby wyławiano także ze stawu w parku Szczytnickim we Wrocławiu w okolicach ulicy Konopnickiej (ponad 100 sztuk) oraz z fosy miejskiej w rejonie Podwala (około 20 sztuk).

SKAŻENIE ODRY I NERU

15 sierpnia nadal prowadzono działania związane ze skażeniem Odry i Neru – monitoring rzeki rozstawianie zapór i kontrola już postawionych, odławianie śniętych ryb. Łącznie odłowiono 97,953 ton śniętych ryb. Działania prowadzono na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego – rzeka Odra oraz województwa łódzkiego i wielkopolskiego – rzeka Ner.

 • WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
  • Wczoraj załoga śluzy Łabędy przeprowadziła rejs kontrolny sekcji VI Kanału Gliwickiego wraz z basenami portowymi, w celu rozpoznania ewentualnych zanieczyszczeń w wodach. Nie stwierdzono występowania śniętych, osłabionych, pływających przy powierzchni ryb. Nie zaobserwowano występowania oznak zanieczyszczenia na powierzchni wody w postaci filmu substancji ropopochodnych, nie stwierdzono również zapachu, który świadczył by o występowania zanieczyszczenia.
  • WIOŚ Katowice przeprowadził rozpoznanie na kanale Gliwickim przy użyciu drona. Podczas odtwarzania sporządzonych nagrań ujawniono zanieczyszczenie na powierzchni wody biegnące od Śluzy Łabędy do mostu kolejowego znajdującego się na północ od śluzy. Inspektorzy poinformowali o ujawnionym zanieczyszczeniu PSP Gliwice Łabędy i wspólnie podjęli działania mające na celu identyfikację źródła zanieczyszczenia. Oględzin dokonano wspólnie z funkcjonariuszami PSP. Czynności w terenie wykazały, że najprawdopodobniej ujawniona substancja jest tym samym zanieczyszczeniem, które ujawniono w dniu 14 sierpnia. Zanieczyszczenie miało charakter oleisty i gromadziło się na powierzchni wody w postaci cienkiej warstwy filmu. Pobrano dwie próby wody w miejscu gdzie zanieczyszczenie było najbardziej widoczne. Oględziny odcinka kanału na którym ujawniono zanieczyszczenie wykazały, że znajduje się na nim kanał burzowy, z którego najprawdopodobniej wymyło zanieczyszczenie. Nie stwierdzono innego potencjalnego źródła zanieczyszczenia. W celu uniknięcia kolejnych wycieków z kanału burzowego funkcjonariusze PSP zabezpieczyli go rękawami sorpcyjnymi oraz balami siana.
 • WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
  • Dzisiaj, od godzin porannych członkowie PZW O/ Szczecin przystąpią do wybierania śniętej ryby z rej kanału Kluckiego. Ryby składowane będą na nabrzeżu przy ul. Perkuna na przystani wędkarskiej „SUMIK” i stamtąd odbierane do utylizacji.
  • Brak zagrożenia systemu zaopatrzenia miasta Szczecin w wodę do spożycia – woda do zaopatrzenia nie jest pobierana z Odry.
 • WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
  • Wczoraj przeprowadzono obloty dronem w obszarze: Wrocław (Ślęzoujście), Zalew Prężyce (wieś Prężyce), Księgnice/Warzyna (powyżej elektrowni wodnej w Wałach), Brzeg Dolny, Uraz (przystań żeglarska). Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie stwierdzono śniętych ryb. W Prężycach nad zalewem stwierdzono śnięte ryby – 4 sztuki martwych ryb o rozmiarze około 20-30 cm. Zaobserwowano pojedyncze żywe ryby w miejscowości Brzeg Dolny.
  • W obszarze rozpoznania i monitoringu sytuacji dokonano patrolowania Odry na całym jej biegu na terenie woj. dolnośląskiego. Działania prowadzono zarówno z brzegu jak i z wody.
 • WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
  • Sytuacja jest stabilna i jest monitorowana przez pracowników Nadzoru Wodnego Poddębice oraz służby.
  • Brak jakichkolwiek informacji o pogorszeniu się stanu wody w Nerze. Ryby zostały uprzątnięte i przekazane do utylizacji. Na wielkopolskim odcinku zebrano łącznię 405 kg ryb.
  • W ramach dokonanego monitoringu rzeki Ner nie wykazano dodatkowych miejsc zalegania w korycie i na skarpach śniętych ryb, za wyjątkiem obszaru istniejącego zatoru w miejscowości Sobótka. Prace związane z rozbiórką zatoru i usunięciem występujących w danej lokalizacji ryb zostaną przeprowadzone dzisiaj. Ze względu na  poziom przepływu wód w rejonie Dąbia w strefie stanów średnich, istnieje prawdopodobieństwo wypłynięcia śniętych ryb ze strefy przybrzeżnej w kierunku głównego nurtu. Jednakże istniejący zator (w m. Dąbie) oraz sztucznie wykonana zapora na ujściu Neru (w m. Rzuchów) stanowi  zabezpieczenie  Warty przed dopływem śniętych ryb.
  • Z CPR w Poznaniu otrzymano informację o wystąpieniu śniętych ryb w Środzie Wlkp. przy plaży miejskiej przy Jeziorze Średzkim. Przeprowadzono oględziny jeziora. Ujawniono śnięte ryby w sąsiedztwie kąpieliska. Wyłowiło 30 kg śniętych ryb, które oddano do utylizacji do Gminnego Zakładu Komunalnego w Środzie Wlkp. W czasie oględzin stwierdzono również obecność żywych ryb. Zabezpieczono próbki wody. Wyniki podstawowych badań nie wskazują odchyleń od normy. Zawartość tlenu w wodzie jest w normie.
  • Z WIOŚ otrzymano informację o wystąpieniu śniętych ryb na rzece Wełna w obrębie m. Rogoźno (pow. obornicki). Na miejsce udała się straż pożarna, WIOŚ i WSSE w celu pobrania próbek i oceny sytuacji. Wczoraj wyłowiono kilkadziesiąt sztuk małych ryb.
  • 16 sierpnia, decyzją wojewody wielkopolskiego zaplanowano spotkanie służb: WIOŚ, Wody Polskie RZGW, PSP, KWP oraz WBiZK, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kole.
 • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
  • Podczas monitoringu Neru w powiecie łęczyckim oraz poddębickim nie zaobserwowano śniętych ryb. Nie wystąpiły zdarzenia zdrowotne w populacji , w tym szczególnie zatrucia, zakażenia pokarmowe, złe samopoczucie, objawy skórne w związku z zaistniałym zjawiskiem.
  • Przeprowadzonych zostało 10 kontroli (targowiska, bazary) w kontekście przypadków pojawienia się na rynku  zanieczyszczonych ryb z rzek, na których wystąpiły zdarzenia – nie stwierdzono nieprawidłowości.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button