POLSKAŚWIAT

Siłowo forsowali granicę polsko-białoruską. To te firmy zbudują zaporę

Granica z Białorusią

W miniony weekend doszło do kilku siłowych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Zatrzymano ponadto kuriera, który przewoził 9 migrantów.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze 19 grudnia, siłowo forsowała granicę 26-osobowa grupa cudzoziemców. W sobotę, 18 grudnia, na polską granicę nacierała grupa 20-osobowa, a w piątek, 17 grudnia, 32-osobowa grupa cudzoziemców próbowała bezskutecznie sforsować zabezpieczenia graniczne. 19 grudnia na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej w Płaskiej, Narewce i Dubiczach Cerkiewnych, granicę próbowały przekroczyć ponadto grupy kilkuosobowe. Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i zawróceni do linii granicy.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze, na terenie gminy Kleszczele, zatrzymali również obywatela Polski, który przewoził samochodem 9 nielegalnych migrantów (8 obywateli Syrii i obywatela Turcji). Mężczyzna otrzymał zarzuty za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

20 grudnia granicę próbowało przekroczyć 26 osób. To od początku sierpnia najmniejsza liczba dobowych prób nielegalnego przekroczenia granicy.
Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży grupa 10 cudzoziemców siłowo forsowała granicę.

Granica polsko-białoruska (fot. SG)

Budowa zapory, która powstanie na granicy z Białorusią

16 grudnia odbyło się kolejne – czwarte posiedzenie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Marek Chodkiewicz, pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej rekomendował, aby budowa zapory, która powstanie na granicy z Białorusią, powierzona została dwóm firmom: BUDIMEX SA i UNIBEP SA. Zespół ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej pozytywnie zaopiniował propozycję pełnomocnika.

Budimex zbuduje dwa odcinki o długości 54,82 km i 50,73 km (o łącznej długości ponad 105 km). Wartość ofert na te odcinki to odpowiednio: 167,72 mln zł netto i 158,53 mln zł netto (to ponad 326 mln zł netto).

Unibep i spółka zależna Budrex – na dwóch kolejnych odcinkach o łącznej długości 80,7 km. Wartość oferty to ok. 197,5 mln zł netto. Suma wartości obu ofert to ok. 523,5 mln zł netto.

W trakcie negocjacji technicznych, wykonawczych i cenowych te dwie firmy zostały wyłonione spośród siedmiu zaproszonych do składania ofert. W ocenie inwestora spełniają one w najwyższym stopniu przyjęte kryteria, w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze. Zapewniają również możliwość realizacji budowy zapory w trybie elementów prefabrykowanych, co umożliwi ograniczenie do niezbędnego minimum prace wykonywane na miejscu, mogących istotnie destabilizować działania ochronne służb w pasie granicznym. Wskazane przez inwestora firmy dają także gwarancję dotrzymania zobowiązań terminowych, a przedstawione kosztorysy, przy dochowaniu założeń technicznych i technologicznych, nie odbiegają od oczekiwań inwestora.

W tym tygodniu na konferencji prasowej zostaną przedstawione szczegółowe informacje w tym zakresie.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button