POLSKAŚWIAT

Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji. PiS z poprawką

Sejm oddał cześć pamięci Królowej Elżbiety II

Uchwała Sejmu ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Sejm wezwał rząd Niemiec do „jednoznacznego przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej odpowiedzialności” za wszystkie skutki spowodowane Polsce i jej obywatelom w wyniku rozpętania przez III Rzeszę II wojny światowej.

W podjętej w środę, 14 września, uchwale posłowie podkreślili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez państwo niemieckie, ani zadośćuczynienia za krzywdy jej obywateli. Sejm oświadczył też, że Polska nie zrzekła się roszczeń wobec Niemiec. Izba stwierdziła ponadto, że Polska nie otrzymała rekompensaty także za straty poniesione podczas II wojny światowej w wyniku agresji sowieckiej.

Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji wojennych.

Przyjęto poprawkę Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL-KP), aby w uchwale słowo „reparacje” zastąpić słowem „zadośćuczynienia”.

Do projektu dodano zapis mówiący o tym, że Polska nie otrzymała jeszcze rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za straty poniesione podczas II wojny światowej w wyniku agresji ZSRR.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – nawiązując do uchwały Sejmu RP z 10 września 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i wobec polskich obywateli wysuwanych w Niemczech, kierując się najwyższymi wartościami w stosunkach międzyludzkich, do których należą sprawiedliwość oraz prawda – wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką” – napisali posłowie w uchwale.

Jak zaznaczyli parlamentarzyści, „agresja niemiecka, okupacja Polski przez Niemcy oraz systemowe ludobójstwo spowodowały ogrom krzywd, cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych”. Izba przypomniała, że okrucieństwo stosowane przez okupantów w stosunku do ludzi przybierało najróżniejsze formy: zniewalania, pracy przymusowej, rabunku dzieci, okaleczania, gwałcenia i mordowania dzieci, kobiet i mężczyzn – obywateli RP, a ślady ludobójstwa i zbrodni były zacierane.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione, nie ma żadnych podstaw – ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona” – głosi treść uchwały.

Posłowie przypomnieli, że 1 września ogłoszony został raport, w którym oszacowano straty poniesione wskutek niemieckiej agresji w latach 1939-1945. Jak zaznaczyli, dokument ten „stanowi punkt wyjścia do prowadzenia stosownych rozmów bilateralnych, który winny zostać uwieńczone właściwą reakcją Rządu Republiki Federalnej Niemiec, czyniącą zadość wymogom sprawiedliwości i prawdy”.

Izba odniosła się także do braku rekompensaty za skutki agresji Związku Sowieckiego w 1939 r. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione przez państwo polskie podczas II wojny światowej w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Straty te wymagają określenia i przedstawienia określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku, który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej – napisali posłowie.

Sejm przypomniał, że okupacja sowiecka „skutkowała nie tylko cierpieniem spowodowanym represjami oraz wielotysięcznymi wywózkami na Sybir, lecz także masowymi morderstwami obywateli Polski – ludobójstwem, w tym zbrodnią katyńską”.

Sejm oddał cześć pamięci Królowej Elżbiety II

8 września, po 70 latach panowania, zmarła Elżbieta II, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jak stwierdzili posłowie w podjętej w środę, 14 września przez aklamację uchwale, brytyjska monarchini była „znaczącą postacią dla odrodzonej, demokratycznej Polski”.

W uchwale „w sprawie upamiętnienia Jej Królewskiej Mości Elżbiety II, Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” wspomniano wizytę Elżbiety II w Polsce i jej wystąpienie w Parlamencie 26 marca 1996 r. Elżbieta II zwracała w nim uwagę na znaczenie relacji między Polską a Wielką Brytanią.

„Podkreślając wielowiekową historię wzajemnych stosunków obu państw i narodów, oddała hołd polskim żołnierzom prezentującym bohaterską postawę podczas II wojny światowej” – wspomniał Sejm. Posłowie przypomnieli też pamiętne słowa królowej, będące poparciem ówczesnych polskich starań o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej: „Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski”. Jak zaznaczono, „zapisały się one na kartach polsko-brytyjskiej historii”.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślając zasługi i dorobek Elżbiety II, Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, składa cześć pamięci Jej Królewskiej Mości” – głosi podjęta uchwała.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button