RÓŻNOŚCI

Sanepid kontroluje oscypki na straganach. Są mandaty

Zakopane

WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW REGIONALNYCH NA WOLNOSTOJĄCYCH STOISKACH SPRZEDAŻY.

W związku z trwającym sezonem turystycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje o zwracanie szczególnej uwagi podczas dokonywania zakupów produktów spożywczych na stoiskach wolnostojących tj. wózkach, fasiągach, budkach.

Sanepid od maja przeprowadził 17 kontroli na Krupówkach.

Zakopiańska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w sześciu kontrolach stwierdziła nieprawidłowości. Chodziło o: sposób przechowywania serów (bez lady chłodniczej), brak dokumentacji pochodzenia oferowanych do sprzedaży przetworów czy brak spełnienia obowiązku znakowania środków spożywczych oraz serów. Zatem nałożono trzy mandaty karne oraz sześć administracyjnych kar pieniężnych.

• Kupując sery regionalne m.in. serki krowie, serki owcze, korbacze należy pamiętać, że są to produkty łatwopsujące się, które wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych
• Sery regionalne oraz przetwory owocowe i warzywne w butelkach i słoikach nie należy przechowywać w miejscu nasłonecznionym, gdyż wpływa to negatywnie na ich jakość.
• Przetwory owocowe oraz soki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami oraz temperaturze deklarowanej przez producenta
• Kupując produkty spożywcze ZWRACAJ UWAGĘ na jego niezmienione cechy oraz właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne.
• Kupując produkty spożywcze ZWRACAJ UWAGĘ, czy na stoisku umieszczone zostały informacje o obecności alergenów w produktach sprzedawanych luzem.

Stoiska, które prowadzą sprzedaż w ramach RHD/rolniczy handel detaliczny/ zobowiązane są do umieszczania informacji dla klienta w widocznym miejscu, napis: rolniczy handel detaliczny oraz umieszczania informacji:

  • imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu,
  • adres miejsca prowadzenia produkcji sprzedawanej żywności,
  • w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i złożonej – weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu.

Należy sprawdzać informacje zawarte na etykiecie produktu, które obowiązkowo powinny być naniesione w sposób czytelny i trwały, widoczny z zewnątrz. Produkt powinien zawierać etykietę z informacjami zgrupowane na tej samej stronie opakowania oraz nie powinien zawierać dodatkowych symboli i oznaczeń, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumenta.

W przypadku sprzedaży na stoiskach przetworów owocowych i warzywnych produkowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego opakowania jednostkowe muszą zawierać następujące informacje:

  • nazwa produktu
  • składniki
  • masa netto
  • dane producenta
  • data minimalnej trwałości lub data przydatności do spożycia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgłoś się do Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego na danym terenie.

Wprowadzane do obrotu środki spożywcze muszą posiadać oznakowania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi tj.
 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).
• Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków
i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 494 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).
• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm).
• Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1 z późn.zm)
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button