CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Rozszerzenie Unii Europejskiej. Które kraje chcą przystąpić do UE? Historia

Parlament Europejski

Dowiedz się, jak przebiega proces rozszerzenia UE i jak kraje mogą przystąpić do Unii Europejskiej.

Rozszerzenie UE wspiera pokój i stabilność w Europie, zwiększa dobrobyt obywateli i tworzy możliwości dla przedsiębiorstw.

Kraje przygotowujące się do przystąpienia czerpią korzyści z bliższych powiązań z UE, silniejszego wsparcia dla praw podstawowych oraz z funduszy UE i wiedzy specjalistycznej, które ułatwiają ten proces.

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Komisja zaproponowała także rozpoczęcie rozmów z Bośnią i Hercegowiną po spełnieniu określonych wymogów i zaleciła przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego.

Przywódcy krajów UE podejmą decyzje w sprawie tych propozycji na szczycie Rady Europejskiej 14-15 grudnia.

Które kraje chcą przystąpić do UE?

UE uznała Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Mołdawię, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię, Ukrainę i Turcję za kraje kandydujące do członkostwa w UE. Negocjacje akcesyjne z Turcją są zamrożone od 2018 roku. Posłowie i posłanki do PE nawoływali do tego ze względu na obawy dotyczące sytuacji w tym kraju, np. w zakresie praworządności i wolności mediów.

Gruzja i Kosowo zostały uznane za potencjalnych kandydatów.

Jakie państwa mogą kandydować do UE? Jakie są wymagania?

O członkostwo w UE może ubiegać się każde europejskie państwo szanujące demokratyczne wartości UE. Państwo musi także posiadać stabilne instytucje gwarantujące demokrację i rządy prawa, sprawną gospodarkę rynkową oraz zdolność do podejmowania i wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w UE.

Z jakiego wsparcia korzystają kraje kandydujące i potencjalni kandydaci do członkostwa?

Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci korzystają z funduszy UE, szczegółowego doradztwa politycznego, a także układów o stowarzyszeniu zapewniających daleko idący dostęp do rynku wewnętrznego UE.

Jak przebiega proces rozszerzenia?

Kraj może zostać oficjalnym kandydatem, jeśli spełni podstawowe kryteria polityczne, gospodarcze i dotyczące reform. Może następnie rozpocząć formalne negocjacje z UE w 35 obszarach tematycznych.

Po zakończeniu negocjacji i reform finalizowany jest traktat o przystąpieniu, który musi zostać ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE i sam zainteresowany kraj, zanim będzie mógł przystąpić do UE.

Historia procesu rozszerzenia UE

UE powstała w 1952 r. jako Wspólnoty Europejskie, z sześcioma członkami założycielskimi: Belgią, Francją, Niemcami, Włochami, Luksemburgiem i Holandią. Pierwsze rozszerzenie nastąpiło w 1973 r., kiedy przystąpiły Dania, Irlandia i Wielka Brytania.

W 1981 r. dołączyła Grecja, a pięć lat później Hiszpania i Portugalia, po końcu dyktatur w latach 70-tych XX wieku. W 1985 r. Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Danii z lokalnym samorządem odpowiedzialnym za sprawy sądownicze, policję i zasoby naturalne, została pierwszym terytorium, które opuściło UE.

Upadek muru berlińskiego i późniejszy upadek Związku Radzieckiego zmieniły sytuację polityczną. W 1995 r. do UE przystąpiły Austria, Finlandia i Szwecja. Następnie przyłączyły się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w dwóch falach: w 2004 r. Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Cypr i Malta; w 2007 r. Bułgaria i Rumunia.

Chorwacja to najnowszy kraj UE – dołączyła w 2013 roku. Wielka Brytania opuściła UE w 2020 roku.

Jaka jest obecna sytuacja?

Inwazja Rosji na pełną skalę na Ukrainę w 2022 r. spowodowała, że Gruzja, Mołdawia i Ukraina złożyły wnioski o członkostwo w UE. W czerwcu 2022 r. Rada Europejska uznała Mołdawię i Ukrainę za kraje kandydujące. Kraje UE stwierdziły, że zanim Gruzja uzyska status kraju kandydującego, ma jeszcze zadania do wykonania, takie jak reformy dotyczące przestępczości i korupcji.

Kraje Bałkanów Zachodnich uczestniczą w procesie rozszerzenia od dłuższego czasu. UE chce zapewnić im jasno wytyczoną ścieżkę do członkostwa, aby pomóc w ustabilizowaniu regionu oraz wspierać zasadnicze reformy i stosunki dobrosąsiedzkie.

Osiem krajów kandydujących ubiegających się o członkostwo w UE (fot. EP)

Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego?

Posłowie i posłanki debatują nad rocznymi sprawozdaniami ws. poszczególnych państw i głosują w ich sprawie, co jest okazją do zidentyfikowania obszarów wymagających szczególnej uwagi.

Zgoda Parlamentu Europejskiego jest wymagana, by dane państwo kandydujące mogło zostać członkiem UE.

Parlament wspiera proces rozszerzenia. Przewodnicząca Roberta Metsola w przemówieniu przed Radą Europejską w październiku 2023 r. nazwała go najmocniejszym narzędziem geopolitycznym UE. „Dlatego Parlament Europejski wezwał do przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE” – powiedziała. „Status ten zapewnia tym narodom jasną europejską perspektywę i stanowi potężny impuls do przyspieszenia demokratycznych reform. Spoglądając na ostatnie 20 lat, widać transformacyjną siłę procesu rozszerzenia. Dlatego chcemy zrobić kolejny krok do końca roku, jeśli te kraje będą gotowe”.

Parlament kilkakrotnie wzywał do otwarcia drzwi UE dla Ukrainy i Mołdawii. W lipcu 2022 r. posłowie i posłanki z zadowoleniem przyjęli decyzję Rady o rozpoczęciu procesu akcesyjnego z obydwoma krajami.

Parlament wspiera przystąpienie krajów Bałkanów Zachodnich do UE. W rezolucji przyjętej w czerwcu 2020 r. eurodeputowani wezwali UE do podjęcia dalszych wysiłków, aby proces rozszerzenia dla tych krajów zakończył się sukcesem.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button