POLSKA

Rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE ws. Turowa

Spór polsko-czeski

We wtorek 9 listopada 2021 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się rozprawa dot. skargi Czech ws. działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Rozprawa ta była formalnym etapem postępowania, podczas którego miało miejsce wysłuchanie stron.

Następnym etapem jest wydanie opinii przez rzecznika generalnego oraz wydanie wyroku w sprawie (powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2022 r.).

„Niezależnie od postępowania przed TSUE, Polska stara się doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu z Czechami. Dowodem na to są trwające od czerwca rozmowy ze stroną czeską. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się 5 listopada br. w Pradze. Obecnie strona czeska przygotowuje pisemną wersję swojej propozycji tekstu, który będzie podlegał uzgodnieniom.

Elektrownia Turów jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla milionów osób, odpowiada za 7% krajowej produkcji energii. Od jej stabilnego działania zależy możliwość funkcjonowania wielu polskich domów, szkół, szpitali i przedsiębiorstw. Elektrownia ta dostarcza też ciepło dla Miasta i Gminy Bogatynia, gdzie brak jest alternatywnych źródeł ogrzewania” – Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

8 listopada – czeska strona przygotowuje propozycję w formie pisemnej

„Od piątkowego spotkania jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną czeską ws. KWB Turów” – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Szefowa MKiŚ jest w bieżącym kontakcie telefonicznym ze swoim czeskim odpowiednikiem.

Jak poinformowała minister Moskwa, obecnie strona czeska przygotowuje pisemną wersję swojej propozycji tekstu, który podlega uzgodnieniom.

„W połowie tego tygodnia wrócimy z informacją dla opinii publicznej” – dodaje.

5 listopada – kontynuacja polsko-czeskich rozmów ws. KWB Turów

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, 5 listopada 2021 r. w Pradze, uczestniczyła w spotkaniu dot. KWB Turów. Spotkanie to, pierwsze po zmianach w polskim rządzie i z udziałem nowej szefowej MKiŚ, stanowi kontynuację polsko-czeskich rozmów w sprawie turoszowskiej kopalni.

Od początku na pierwszym miejscu polski rząd stawiał zabezpieczenie interesu lokalnych społeczności. Oferta, jaka została przekazana stronie czeskiej, stanowi najlepszy dowód na dobrą wolę polskiej strony. Chroni ona i zabezpiecza bieżące oraz przyszłe interesy mieszkańców polskich i czeskich regionów przygranicznych, w tym Kraju Libereckiego, sąsiadującego z terenami KWB Turów.

„”Potrzebujemy czasu do poniedziałku. Jesteśmy w dobrym dialogu, ale musimy uzgodnić szczegóły i wtedy wrócimy do Państwa z ostatecznym komunikatem”” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button