POLSKA

Rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych

Szczepienia różnych służb

W szpitalu tymczasowym na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozpoczęły się 24 marca br. szczepienia służb mundurowych.

Podczas konferencji pierwsze dawki szczepionek przyjęli: gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, major SOP Paweł Olszewski – komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz gen. Andrzej Leńczuk – zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności. Dlatego też gorąco zachęcam moje koleżanki i moich kolegów, aby włączyć się do procesu szczepień – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, najliczniejszej służby podległej MSWiA. Policja stała się także formacją koordynującą proces szczepienia wszystkich służb mundurowych.

Proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych będzie się odbywał w szpitalach węzłowych i łącznie w 133 punktach szczepień.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, która podlega Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej przyjęli pierwsze dawki szczepionek.

Zaszczepieni zostali przedstawiciele Służby Więziennej. W tym gronie znalazł się zastępca dyrektora generalnego SW gen. Andrzej Leńczuk, podporucznik Agnieszka Tracz z Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu oraz starszy kapral Mateusz Bronk z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

– Obecnie jedynym racjonalnym sposobem ograniczenia fali zakażeń oraz metodą ochroną własnego zdrowia i zdrowia wszystkich, z którymi stykamy się na co dzień, jest zaszczepienie się. To wyraz naszej troski o los funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników więziennictwa, osób pozbawionych wolności i o nasze rodziny – powiedział gen. Andrzej Leńczuk podczas konferencji inaugurującej proces szczepienia służb mundurowych.

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Jej funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia za murami więzień, z determinacją i poświęceniem, realizują trudne zadania służbowe. Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii, Służba Więzienna angażuje się też w szereg inicjatyw patriotycznych. Kompania reprezentacyjna Służby Więziennej bierze udział w uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii państwa polskiego.

Szczepieniami zostaną objęci również m.in. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownicy górscy i wodni.

Rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych (fot. Leszek Chemperek CO/MON)

Ruszyły szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego

– Dziś zaczynamy szczepienie żołnierzy Wojska Polskiego, a więc szczepienie tych ludzi, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Zaczynamy od ludzi, których służba jest najważniejsza, których służba związana jest również z ryzykiem zakażenia dlatego, że na co dzień pomagają w opiece nad chorymi. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zaszczepić wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Ten proces będzie przebiegał szybko i sprawnie – powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podczas inauguracji procesu szczepień żołnierzy.

W czwartek, 25 marca br. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie rozpoczęły się szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego przeciwko COVID-19. – Codziennie ponad 7 tysięcy żołnierzy pomaga cywilnej służbie zdrowia, są bezpośrednio zaangażowani w pomoc zakażonym. Co więcej 10 tysięcy żołnierzy jest w gotowości do tego, żeby świadczyć pomoc – podkreślił szef MON.

Wojsko Polskie rozpoczyna szczepienia preparatem AstraZeneca przeciw chorobie COVID-19 zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień. Pierwsza transza przeznaczona dla żołnierzy to 20 tysięcy szczepionek. Kolejna, będzie liczyła 30 tysięcy dawek.

Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem jest zaszczepienie jak największej części populacji. Szczególnie jest to istotne w przypadku żołnierzy Wojska Polskiego – Oczywiście zadaniem podstawowym Wojska Polskiego jest obrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze ćwiczą mimo epidemii, zachowując oczywiście reżim sanitarny. Wszyscy doskonale wiemy, że powrót do normalności będzie konsekwencją zaszczepienia jak największej części Polskiej populacji. W związku z tym też szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego – mówił minister.

Wojsko Polskie ma kompetencje i jest przygotowane do samodzielnego przeprowadzenia szczepień żołnierzy, a także przedstawicieli innych służb mundurowych. Ponadto wojsko włączyło się w Narodowy Program Szczepień, gdzie wykonuje zadania logistyczne na rzecz cywilnej służby zdrowia – To ludzie doświadczeni, ludzie kompetentni, to ludzie którzy wykonują swoje obowiązki perfekcyjnie – dodał Mariusz Błaszczak.

Każdego dnia, ponad 1000 żołnierzy wspomaga proces szczepień zarówno w wojskowych, jak i cywilnych placówkach medycznych. Pomagają personelowi m. in. w pracach administracyjnych i logistycznych. Są obecni w ponad 600 szpitalach i innych placówkach.

Rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych (fot. pras.)

Pierwsi Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zaszczepieni przeciwko COVID-19

24 marca 2021 r. rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych przeciwko COVID-19. W ramach tej grupy szczepieniom poddają się m.in. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

24 marca ruszyły szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w Narodowym Programie Szczepień zaliczeni zostali do grupy 1c. W ramach tej grupy oprócz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei szczepieniom poddają się funkcjonariusze i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, realizując powierzone zadania ustawowe w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i w pomieszczeniach do obsługi podróżnych na dworcach kolejowych, od początku epidemii aktywnie włączyli się w działania mające na celu zapobieganie zakażeniom koronawirusem Sars-CoV-2, tj. m.in. prowadzenie kontroli temperatury podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, zabezpieczanie pociągów na trasie ich przejazdu i stacjach postoju w ramach operacji rządowej, umożliwiającej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom powrót do domu, kontrolne badania temperatury u pracowników obsługi pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski. Ponadto funkcjonariusze SOK na bieżąco realizują zadania w przestrzeni publicznej, w tym w pociągach pasażerskich oraz na dworcach i przystankach pasażerskich egzekwując obowiązek przestrzegania ustalonych nakazów i zakazów w związku z wprowadzonych stanem epidemii. Tym samym, z racji wykonywanych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na co dzień narażeni są na kontakt z osobami zakażonymi.

Realizacja szczepień dla funkcjonariuszy SOK w ramach jednej z pierwszych grup wskazanych w Narodowym Programie Sczepień zwiększy bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, w trakcie podejmowanych interwencji.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button