ŚWIAT

Rosja wykluczona z Rady Europy

Rada Europy

Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy podczas sesji specjalnej w Strasburgu przyjął jednogłośnie rezolucję o wykluczeniu Federacji Rosyjskiej z Rady Europy.

W rezolucji stwierdzono, że rosyjska agresja na Ukrainę stanowi drastyczne naruszenie artykułu 3 Statutu Rady Europy, który zobowiązuje państwa członkowskie do współpracy na rzecz realizacji celów tej organizacji.
Logo Rady Europy

Rezolucję Komitetu Delegatów Ministrów RE poprzedziła zdecydowana opinia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 15 marca 2022 r., stwierdzająca, że Rosja dopuściła się poważnych naruszeń Statutu Rady Europy, niezgodnych ze statusem państwa członkowskiego. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wyraziło również poparcie dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Rada Europy jest jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących ochroną praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Jej jednogłośna decyzja o wykluczeniu Rosji z tej organizacji jest silnym i jednoznacznym sygnałem, że państwa dopuszczające się pogwałcenia kluczowych pryncypiów, leżących u podstaw utworzenia i funkcjonowania RE, nie mogą pozostawać jej członkami.

Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wzywa społeczność międzynarodową, w tym Radę Europy, do zdecydowanej reakcji na agresywne i całkowicie nieakceptowalne działania Rosji. W obliczu całkowitego pogwałcenia przez Rosję podstawowych norm i wartości kształtujących pokojowe relacje między państwami, zdecydowana i solidarna reakcja wspólnoty międzynarodowej ma podstawowe znaczenie.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button