RÓŻNOŚCI

Rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie. Młoda wilczyca ofiarą bestialskiego kłusownictwa

Wstrząsające odkrycie

W rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie znaleziono martwą, młodą wilczycę, która padła ofiarą kłusowników.

26 lutego 2024 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął mail z informacją o znalezieniu martwego wilka przywiązanego do drzewa w okolicy rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie w gminie Łomianki. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pojechali na miejsce, gdzie dokonali wstrząsającego odkrycia.

Młoda wilczyca, w wieku około 10 miesięcy, wpadła we wnyki zastawione najprawdopodobniej na dziki. Zwierzę umierało w strasznych męczarniach. Wilczyca, próbując się uwolnić, podgryzła znajdujące się w jej zasięgu pnie drzew i gałęzie, wydrapała ziemię wokół. Walcząc o życie, okręciła się wokół pni drzew, zacieśniając pętlę na swojej szyi, a w konsekwencji udusiła się. Nie wiadomo ile godzin konała. Po oględzinach biegłych oceniono, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej 24 lutego 2024 r. W pobliżu znaleziono 6 podobnych wnyków z metalowej linki, przy czym w jednym z nich znajdowały się szczątki dzika. Wszystkie znalezione wnyki usunięto, jednak istnieje obawa, że może być ich więcej.

Młoda wilczyca ofiarą kłusowników (fot. RDOŚ)

Ten rodzaj czynu kwalifikuje się jako przestępstwo. Sprawa została zgłoszona na Policję i Straż Miejską. Miejmy nadzieję, że sprawca zostanie schwytany. Tak okrutne i bestialskie działanie człowieka powinno być ukarane.

Z przykrością należy stwierdzić, że nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie na terenie województwa mazowieckiego. Jednak poprzednim razem wilk został skutecznie oswobodzony z wnyków, również przy współpracy pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Po opatrzeniu mógł wrócić do środowiska. Tym razem było już niestety za późno.

Miejsce, gdzie odnaleziono młodą wilczycę – ofiarę kłusowników, to obszar chroniony, zarówno jako rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie, jak również obszary Natura 2000: Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 i Dolina Środkowej Wisły PLB140004. Jest to naturalny szlak migracji zwierząt, w tym również wilków, m.in. populacji żyjącej w Kampinoskim Parku Narodowym. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że zakładanie wnyków w każdej lokalizacji jest działaniem wybitnie niehumanitarnym, dodatkowo stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Lokalizowanie ich jednak na tak cennym obszarze przyrodniczym, chronionym zarówno prawem krajowym, jak i Unii Europejskiej, zasługuje na szczególną krytykę.

Zero tolerancji dla kłusownictwa. Spotkanie z udziałem wiceministra Mikołaja Dorożały

Po bulwersującym opinię publiczną doniesieniu o kłusowniczych wnykach, w które wpadła młoda wilczyca w MKiŚ odbyło się spotkanie wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożały z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, Centralnego Azylu dla Zwierząt i Polskiego Związku Łowieckiego.

26 lutego 2024 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła informacja o znalezieniu martwego wilka przywiązanego do drzewa w okolicy rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie w gminie Łomianki. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pojechali na miejsce, gdzie dokonali wstrząsającego odkrycia. Młoda wilczyca, w wieku około 10 miesięcy, wpadła we wnyki zastawione najprawdopodobniej na dziki. Zwierzę umierało w strasznych męczarniach. Wilczyca, próbując się uwolnić, podgryzła znajdujące się w jej zasięgu pnie drzew i gałęzie, wydrapała ziemię wokół. Walcząc o życie, okręciła się wokół pni drzew, zacieśniając pętlę na swojej szyi, a w konsekwencji udusiła się.

Po oględzinach biegłych oceniono, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej 24 lutego 2024 r. W pobliżu znaleziono 6 podobnych wnyków z metalowej linki, przy czym w jednym z nich znajdowały się szczątki dzika.

W reakcji na powyższe doniesienia 28 lutego 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie z udziałem wiceministra Mikołaja Dorożały. W spotkaniu udział wzięli ponadto przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Komendanta Głównego Policji oraz Centralnego Azylu dla Zwierząt. Celem było wypracowanie i wdrożenie w trybie natychmiastowym rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie różnym formom kłusownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wnykarstwa, które w ostatnim czasie uległo nasileniu.

W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną intensywne, skoordynowane działania Ministra Klimatu i Środowiska, Policji, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Straży Leśnej mające na celu aktywną walkę z kłusownictwem.

Prosimy obywateli o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich ujawnionych przypadków kłusownictwa do właściwych jednostek Policji i/lub Straży Miejskiej.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button