POLSKA

Rekordowe wydatki państwa! PiS pompuje miliony złotych na składki duchownych

Duchowni w Polsce

Polska jako świeckie państwo(*) utrzymuje duchownych.

PiS w ubiegłym roku wydał na nich aż 153 mln złotych! W 2012 roku było to prawie 100 mln złotych.

Rekordowe wydatki państwa

W latach 90. państwo przekazywało poniżej 10 mln złotych rocznie, a w 2018 roku padł rekord – było to aż 176 mln.

Wysokość Funduszu Kościelnego w 2019 roku to 171 mln złotych, ale padł rekord. Państwo przekazało 153 mln złotych, czyli o 6 mln więcej niż rok wcześniej!

Fundusz Kościelny utworzono w czasach stalinowskich i miała to być rekompensata za mienie zabrane Kościołowi katolickiemu. Z tego Funduszu pieniądze idą na remonty obiektów sakralnych czy składki społeczne i zdrowotne dla  duchownych.

W 2016 roku Fundusz ten wyniósł 145 mln zł, w 2017 roku – 159 mln zł, a w 2018 roku – 176 mln zł.

Za rządów PiS ponownie zaczęto dotować na konserwację i remonty obiektów sakralnych.

Dane pochodzą z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu państwa w części „wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”.

Projekt przewidujący jego likwidację złożyła w Sejmie Lewica.

* W Polsce państwo świeckie jest kategorią ustawową, określoną w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Art. 10 ust. 1 tej ustawy brzmi: „1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.”
Pojęcie to nie występuje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku – zawiera ona natomiast przepis w brzmieniu: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę wyrażania ich w życiu publicznym” (art. 25 ust. 2).

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button