POLSKA

Prokuratura informuje ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wiemy co znaleziono w domach polityków SP i u Ziobry

Informacja o toku śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości

W toku realizowanych w dniach 26-27 marca 2024 r. czynności w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zabezpieczono bardzo obszerną dokumentacją, która obecnie poddawana jest systematycznej analizie.

Nadto zabezpieczono kilkaset różnego rodzaju nośników danych (pamięci USB, telefonów, komputerów), które zostały przekazane biegłym. Po uzyskaniu kopii binarnych ww. nośników ich zawartość będzie poddana oględzinom i analizie.

Do akt wpłynęło kilkanaście zażaleń na czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy, które są systematycznie przekazywane do sądów wraz z stanowiskami prokuratora co do ich zasadności.
Wpłynęły również zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, którym również nadawany jest bieg.
Żadne z zażaleń nie zostało jeszcze rozpatrzone.

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych obejmujące m.in. blokadę kilku rachunków bankowych oraz hipoteki przymusowe na 4 nieruchomościach.

Ponadto dokonano zabezpieczenia na mieniu fundacji „Profeto.pl” roszczenia o zwrot Skarbowi Państwa korzyści uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie ponad 66 mln zł (fundacja jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 91a § 1 kpk). W tym celu dokonano obciążenia hipoteką przymusową nieruchomości w Wilanowie, na której budowany jest ośrodek „Archipelag”, a nadto zajęto rachunki bankowe ww. fundacji.

2 tygodnie temu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do domów kilku polityków Suwerennej Polski, też do Zbigniewa Ziobry. Także zatrzymano księdza Michała O., prezesa fundacji.

Uzyskiwany materiał dowodowy jest poddawany systematycznej analizie pod kątem przesłanek do złożenia do Sejmu RP wniosków o uchylenie posłom immunitetu.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button