ŚWIAT

Program EU4Health: 9.4 mld euro na opiekę zdrowotną w Unii Europejskiej

Posłowie PE chcą zwiększyć budżet programu do 9,4 mld euro

O programie działań UE w sektorze zdrowia, tzw. „Program EU4Health”.

 • UE musi więcej inwestować we wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej
 • Digitalizacja opieki zdrowotnej poprzez Europejski Rejestr E-zdrowie
 • Nierówności systemów zdrowotnych muszą zostać zredukowane

By wypełnić luki ujawnione przez COVID-19 oraz mieć pewność, że systemy opieki zdrowotnej są w stanie stawić czoła przyszłym zagrożeniom dla zdrowia publicznego, potrzebny jest ambitny program zdrowotny UE – zaznaczają posłowie.

W środę Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła sprawozdanie w sprawie programu działań UE w sektorze zdrowia, tzw. „Program EU4Health” większością 74 głosów za, przy 5 przeciwko oraz 1 wstrzymującym się.

Posłowie PE chcą zwiększyć budżet programu do 9,4 mld euro, zgodnie z pierwotną propozycją Komisji, by wzmocnić promocję zdrowia oraz zwiększyć odporność systemów opieki zdrowotnej w całej UE. COVID-19 pokazał, że UE pilnie potrzebuje ambitnego programu zdrowotnego UE by europejskie systemy opieki zdrowotnej były w stanie stawić czoła przyszłym zagrożeniom. Nie jest to możliwe, przy redukcji budżetu do 1,7 mld euro, jak zaproponowały państwa członkowskie.

Propozycje, które mają pomóc w osiągnięciu celów to między innymi:

 • większa koncentracja na prewencji chorób
 • zmniejszenie nierówności w systemach zdrowotnych państw UE
 • digitalizacja opieki zdrowotnej poprzez stworzenie i wdrożenie Europejskiego Rejestru E-zdrowie
 • zajęcie się problemem przeciwników szczepień w UE
 • wzmocnienie Unii Europejskiej w walce z rakiem w ramach Europejskiego Planu Walki z Nowotworami
 • Prewencja chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia i cukrzyca typu 2
 • podjęcie intensywniejszych działań w celu rozwiązania problemu niedoboru leków oraz wykorzystania środków antybiotykowych
 • promowanie zdrowego trybu życia poprzez informowanie o szkodliwych skutkach nawyków takich jak spożywanie alkoholu oraz tytoniu.

Aby zapewnić efektywne wdrożenie, posłowie PE proponują powołanie komitetu sterującego składającego się z niezależnych ekspertów w zakresie zdrowia publicznego.

Posłowie do PE chcą także zacieśniać współpracę na szczeblu UE, w celu zwiększenia gotowości na wypadek kryzysu zdrowotnego. Wzywają do umocnienia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Po głosowaniu, sprawozdawca Cristian-Silviu Buşoi (EPL, Rumunia) powiedział: „Kryzys związany z pandemią COVID-19 ujawnił potrzebę dobrze zdefiniowanych oraz adekwatnie finansowanych instrumentów zdrowotnych, a także pobudzenia innowacji oraz ogólnie większych inwestycji w zdrowie. Kluczowe znaczenie będzie mieć zwiększenie finansowania Programu EU4Health do 9,4 mld euro, zgodnie z propozycją Komisji z maja, by móc poradzić sobie z przyszłymi pandemiami oraz zagrożeniami zdrowia i uodpornienia naszych systemów opieki zdrowotnej.”

Kolejne kroki

Parlament ma zagłosować nad tym sprawozdaniem najpóźniej podczas sesji plenarnej 11-12 listopada, po której będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi, by umożliwić implementacje programu na początku 2021 roku.

28 maja 2020 r. Komisja przedstawiła nowy Program EU4Health na lata 2021-2027, jako część planu odbudowy, który ma na celu budować odporne systemy opieki zdrowotnej w UE poprzez zwalczanie transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, zwiększenie dostępności leków oraz wzmocnienie systemów zdrowotnych. Program działań w dziedzinie zdrowia był wcześniej uwzględniony w projekcie wieloletniego budżetu UE 2021-2027, jako jeden z elementów Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button