POLSKAŚWIAT

Procedura z art. 7 Traktatu o UE ws. Polski zostanie zniesiona

Rada UE do Spraw Ogólnych. Polska po PiS

– To ważny dzień dla Polski i dla naszych obywateli.

Wszystko wskazuje, że procedura z art. 7 Traktatu o UE niebawem się zakończy („się” po czasowniku – red.) – powiedział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podczas wystąpienia w Brukseli, gdzie uczestniczył w Radzie UE do Spraw Ogólnych (GAC).

Podczas posiedzenia Rady unijni ministrowie dyskutowali o zamknięciu procedury z art. 7 Traktatu o UE przeciwko Polsce.

– Doceniono m.in. współpracę Polski z Komisją Wenecką – podkreślił minister Adam Bodnar.

Szef resortu sprawiedliwości przyznał, że procedura z art. 7 Traktatu o UE szkodziła reputacji Polski, więc jej zakończenie jest dla nas niezwykle ważne. Jednak zakończenie procedury nie zwolni Polski z obowiązku respektowania unijnego prawa.

– Będziemy dalej analizowani pod kątem przestrzegania praworządności – podkreślił minister Adam Bodnar, mówiąc o standardowej, corocznej procedurze przeglądu rządów prawa w państwach członkowskich UE.

– Nie tracimy ani dnia, pracując nad odbudową praworządności w Polsce. To trudny, skomplikowany proces, uwarunkowany różnymi okolicznościami – zaznaczył minister.

Dziękował wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wierze Jourowej za przedstawienie możliwość dyskutowania o sytuacji Polski na forum Rady Unii Europejskiej.

Minister Adam Bodnar przedstawił na forum Rady UE do Spraw Ogólnych stan prac nad przywracaniem praworządności w Polsce. Przypomniał, że od początku roku, na mocy jego decyzji, wszystkie postępowania wymagające zgody Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie nominacji sędziowskich zostały zawieszone. Jest to tylko jeden z przykładów kilku środków nielegislacyjnych, za pomocą których rząd uznaje i wdraża wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie są już wszczynane żadne postępowania dyscyplinarne wobec sędziów odwołujących się do prawa UE i sądów UE w celu uzyskania ich opinii w sprawach dotyczących praworządności w Polsce.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, członkowie Rady będą odtąd wybierani, zgodnie z Konstytucją, przez sędziów, a nie przez polityków. Odpolitycznienie to stanowi fundamentalny krok naprzód, naprawiający kwestie systemowe w zakresie nominacji, nominacji i awansów sędziowskich, które narastały przez lata, tworząc strukturalną niepewność prawną w całym systemie sądownictwa.

Jak podkreślił minister Adam Bodnar, kierowany przez niego resort we wszystkich staraniach dąży do pogodzenia tego, co pozornie może wydawać się nie do pogodzenia: szybkich, skutecznych działań legislacyjnych z jednej strony i silnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w zapewnienie najwyższych standardów procesu demokratycznego.

– Toczą się wciąż sprawy przed TSUE czy ETPC, które dotyczą różnych kwestii istotnych z punktu widzenia odbudowywania praworządności. Mamy kolejne etapy legislacyjne przed sobą. Duże zainteresowanie wzbudziło np. rozdzielenie urzędu Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości jako jedna z tych reform która jest istotna z punktu widzenia przywracania praworządności – wyliczał działania Polski na rzecz przywrócenia praworządności minister Adam Bodnar.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button