RÓŻNOŚCI

Preparaty na komary, kleszcze i inne owady. Wyniki kontroli

UOKiK

Inspekcja Handlowa sprawdziła oznakowanie oraz prawidłowość obrotu produktami, które chronią nas przed komarami, kleszczami, meszkami.

Zakwestionowano jedynie 4 na 105 partii produktów (3,8 proc.) z powodu nieprawidłowego oznakowania i przeterminowania.

– W czasie wakacji niestety nie tylko komary nas atakują, ale również internetowi oszuści. Konsument.edu.pl to specjalnie przygotowany interaktywny portal, który ma pomóc nie tylko tym najmłodszym konsumentom czy tym trochę starszym, ale również opiekunom w zdobyciu wiedzy w dość przyjemny sposób podczas tegorocznych wakacji. Są tam różnego rodzaju sytuacje-pułapki, które kończą się filmem, wyjaśnieniem a także radami praktycznymi, dla każdego, kto buszuje w sieci. Są to sytuacje związane na przykład z wyborem wakacji czy inwestowaniem pieniędzy, ale również utratą tożsamości. Zachęcam do odwiedzenia konsument.edu.pl – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

W czasie wakacji konsumenci częściej uprawiają aktywności na świeżym powietrzu w lasach, ogródkach na trawie, są szczególnie narażeni na dokuczliwe komary, kleszcze, meszki itp. i sięgają po oferowane w sprzedaży produkty biobójcze przeznaczone do ochrony przed tymi insektami.

Produkt biobójczy, zgodnie z przepisami oznacza każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Jednym z organów kontrolujących produkty biobójcze w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych w sprzedaży hurtowej i detalicznej jest Inspekcja Handlowa, do której zadań należy kontrola przestrzegania przepisów o produktach biobójczych.

Od stycznia do maja 2021r. Inspekcja Handlowa na terenie całego kraju przeprowadziła 37 kontroli sprawdzających prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych, a także prawidłowości obrotu tymi wyrobami w sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Kontrolami objęto 37 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną produktów biobójczych, w tym:

• 23 sklepy detaliczne,
• 3 hurtownie,
• 11 dużych sklepów detalicznych.

Ponadto w toku kontroli 34 przedsiębiorców sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

USTALENIA KONTROLI – NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów Inspektorzy ocenili oznakowanie 105 partii produktów.
Ze względu na brak i nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano 1 partię produktu biobójczego (tj. 0,95 proc.) stwierdzono, że:

• tożsamość substancji czynnej i jej stężenie podano w jednostkach procentowych
powinny być podane w jednostkach metrycznych,

• nie podano wskazówek dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto na etykiecie ww. produktu stwierdzono:

• brak zwrotu wskazującego środki ostrożności W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać;

• brak zwrotu – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kwestionowana partia produktu została wycofana przez kontrolowanego z obrotu handlowego.

PORADY

  • Kupując produkty biobójcze sprawdź, czy posiadają oryginalne, szczelne opakowania jednostkowe, wykluczające możliwość omyłkowego ich zastosowania do innych celów, w szczególności spożycia przez ludzi.
  • Sprawdź czy produkt biobójczy posiada pozwolenie na obrót.
  • Zwróć uwagę, czy produkt biobójczy nie jest przeterminowany.
  • Oznakowanie produktów biobójczych przeznaczonych do ochrony przed komarami, kleszczami, meszkami nie może wprowadzać w błąd lub informować w sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu, a także nie może zawierać określeń opisujących produkt biobójczy jako: „o niskim ryzyku”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, ani określeń o podobnym znaczeniu.

Pamiętaj! Wszystkie informacje muszą być podane w języku polskim.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button