RÓŻNOŚCI

Premetro w Krakowie. Co to jest?

Czy powstanie metro w Krakowie?

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra.

Jest to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021 r., kiedy to zostało opracowane „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Jego koszt został dofinansowany w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Przypomnijmy, że „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” miało na celu wskazanie najbardziej efektywnego, niezawodnego i realnego finansowo wariantu budowy wysoko pojemnego transportu szynowego. Autorzy Studium zarekomendowali do dalszych prac wariant premetra przebiegający na kierunku wschód-zachód pomiędzy ul. Jasnogórską a pętlą Wzgórza Krzesławickie. Realizacja linii została podzielona na trzy etapy, z czego pierwszy – centralny – obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do ronda gen. Maczka.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (I etapu premetra) zostało zlecone firmie Łukasz Szkudlarek ekovert z Wrocławia i również jest objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF. W ramach zamówienia wykonawca był zobowiązany m. in. do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu premetra. Te odbyły się w dniach 5–30 czerwca 2023 r. W ich ramach konsultacji przeprowadzono cztery spotkania stacjonarne dla mieszkańców, w szczególności tych dzielnic przez, które przebiega trasa, tj: II Grzegórzki i XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony, XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce oraz I Stare Miasto. Dodatkowo prowadzone były dyżury telefoniczne.

Mieszkańcy wyrazili aprobatę dla jak najszybszego rozpoczęcia budowy linii premetra, pojawiły się też duże obawy związane z planami budowy fragmentu linii premetra na estakadzie wzdłuż ul. Dobrego Pasterza i al. Bora Komorowskiego. Najczęściej podnoszonymi kwestiami były: generowanie nadmiernego hałasu i wibracji, powstanie zatorów drogowych, zaburzenie krajobrazu oraz wycinka drzew, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpośrednie sąsiedztwo i obniżyć jakość życia codziennego.

Mając na uwadze te postulaty mieszkańców, została podjęta decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do ronda gen. Maczka. Wykonawca zaktualizował kartę informacyjną przedsięwzięcia i przedłożył ją do organu prowadzącego postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Tym samym I etap budowy premetra obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze ronda Młyńskiego, z czego odcinek od wysokości ul. Akademickiej do włączenia do linii tramwajowej KST, etap IV przebiegać będzie w tunelu. Ustalenie nowego przebiegu premetra na odcinku od ronda Młyńskiego do ronda gen. Maczka będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.
(UMK)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. Mam nadzieję że wszystko pójdzie dobrze. Może ewentualnie najpierw premetro, później przekształcenie w normalne metro jak w np. Wiedniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button