RÓŻNOŚCI

Prawo o ruchu drogowym. Nowy taryfikator. Kary do 30 tysięcy złotych! Jedź bezpiecznie

Zmiany w Kodeksie Wykroczeń

Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszła znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany w Kodeksie Wykroczeń.

Dotkliwsze restrykcje wobec nietrzeźwych kierowców i dodatkowe przepisy chroniące pieszych, to tylko niektóre zmiany.

Kierowcy, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość, wyprzedzają w miejscu niedozwolonym lub naruszają przepisy chroniące pieszych, muszą się liczyć ze znacznie większymi restrykcjami. Wprowadzone zostały także nowe regulacje dotyczące zatrzymywania prawa jazdy. To także zwiększone grzywny za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu czy wykroczenia popełnienie na przejazdach kolejowych.

Zmiany dotyczą głównie wykroczeń, które stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych czyli przekroczenie prędkości. Jeżeli będziemy jechać za szybko o 31 km/h, minimalna kwota mandatu wyniesie 800 zł (dotychczas było to od 200 do 300 zł). Z proporcjonalnie większymi mandatami muszą się liczyć kierowcy, którzy jeszcze bardziej przekroczą dopuszczalną prędkość.

Od 1 stycznia sytuacja ta ulegnie znacznej zmianie. To za sprawą rozporządzenia zmieniającego wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Po wejściu w życie tych przepisów policjanci będą mieli wreszcie proporcjonalne narzędzie do walki z drogowym piractwem. Przekroczenie prędkości o 71 km/h spotka się karą finansową sięgającą 2500 złotych, a grzywna nałożona przez Sąd może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Problemem w działaniu fotoradarów – automatycznych urządzeń nadzoru nad ruchem drogowym – było do tej pory często niewskazanie przez właściciela pojazdu, kto je prowadził w chwili przewinienia. Od 1 stycznia niewskazanie kierowcy będzie skutkowało karą w wysokości 8 tys. zł. To pozwoli ograniczyć do minimum unikanie kary poprzez niewskazanie sprawcy.

Wymienione wyżej stawki to kary minimalne. Policjant będzie mógł ukarać kierowcę mandatem na kwotę 5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to górna granica kary, którą będzie mógł wymierzyć, będzie wynosiła 30 tys. zł. W przypadku recydywy minimalne stawki, o których wspominamy, rosną dwukrotnie.

Przypomnijmy – dziś maksymalna stawka mandatu za wykroczenie drogowe to ustalone w 1997 r. 500 zł.

Szczegółowy taryfikator znajdziesz TUTAJ!

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h – 50 zł
o 11–15 km/h – 100
o 16–20 km/h – 200
o 21–25 km/h – 300
o 26–30 km/h – 400
o 31–40 km/h – 800
o 41–50 km/h – 1000
o 51–60 km/h – 1500
o 61–70 km/h – 2000
o 71 km/h i więcej – 2500

Trzeba też zwracać szczególną większą uwagę na osoby piesze, zwłaszcza, że mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa są naprawdę wysokie.

1500 zł – tyle zapłacimy za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu lub na nie wchodzi. Tyle samo zapłacimy za wyprzedzanie na przejściu i jazdę po chodniku.

Warto przypomnieć, że tylko w 2020 r. na chodniku (!) zostało w Polsce przejechanych 10 osób.

Jeśli prowadząc auto, rozmawiamy przez telefon trzymając aparat przy uchu – zapłacimy 500 zł mandatu. Za co jeszcze?

 • 800 zł – za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych,
 • 2000 zł – za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wskazują znaki drogowe,
 • 2500 zł – za brak zachowanej ostrożności w strefach zabudowanych, drogach publicznych, czy za spowodowanie zagrożenia przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
 • Za wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł,
 • Za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1500 zł zamiast 1000 zł,
 • Wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd – 2000 zł,
 • Wzrośnie maksymalna kara, którą może nałożyć na sprawcę sąd z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych, policjant będzie mógł na miejscu ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększy się do 6 tysięcy złotych.
 • Od 300 do 500 zł – za niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m.
 • Od 500 do 2500 zł – za naruszenie „zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanemu w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu”.
 • Minimum 4000 zł – za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo.

Wyższe punkty za wykroczenia drogowe

Maksymalna liczba punktów karnych za najcięższe wykroczenia wynosi obecnie 10 punktów. Od 17 września 2022 roku będzie to 15 pkt.

Dopuszczalne limity:

 • 20 pkt dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok,
 • 24 pkt dla reszty kierowców.

Maksymalna kara 15 punktów za:

 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button