POLSKA

Prace domowe w szkole podstawowej nieobowiązkowe i nieoceniane. Rozporządzenie podpisane

100 dni rządu - najważniejsze działania MEN

Minister Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie dotyczące prac domowych oraz oceny klasyfikacyjnej z religii i etyki.

Od kwietnia w szkołach podstawowych prace domowe będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

Od kwietnia w szkołach podstawowych nie będzie prac domowych w klasach I-III – z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą – a w klasach IV-VIII zadania będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

– Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek – tłumaczy minister Barbara Nowacka.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  1. w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.
  2. w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie oceniane.

Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych, na poziomie szkół podstawowych.

Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp.

Ponadto rozporządzenie wprowadza – od września br. – rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii, czyli dwóch przedmiotów nieobowiązkowych, do średniej ocen rocznych. Celem zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

100 dni rządu – najważniejsze działania MEN

Podwyżki dla nauczycieli, odpolitycznienie kuratoriów oświaty, uszczuplenie podstaw programowych, odejście od obowiązkowych prac domowych w szkole podstawowej – to konkretne efekty działań MEN w pierwszych stu dniach rządu. W piątek podczas konferencji minister edukacji podsumowała prace MEN w zakresie edukacji.

– Sto dni intensywnej pracy za nami. Z dumą mogę powiedzieć, że realizujemy obietnice, bo edukacja jest jednym z priorytetów rządu premiera Donalda Tuska – powiedziała podczas konferencji Barbara Nowacka.

Podkreśliła, że polska szkoła już staje się miejscem bezpiecznym, przyjaznym, nowoczesnym, które uczy efektywnie, przygotowuje młodych ludzi do wyzwań dynamicznie zmieniającego się świata.

Wskazała, że najważniejsze zobowiązanie, czyli podwyżki dla nauczycieli, zostało spełnione.

– Już 85 proc. nauczycieli otrzymało wyższe o 30 i 33 procent wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia – poinformowała szefowa resortu.

– To jest wielka zmiana jakościowa, którą już odczuwają nauczycielki i nauczyciele w całej Polsce. Rekordowe podwyżki wypracowane w ekspresowym tempie to realne wsparcie dla domowych budżetów rodzin nauczycielskich – podkreśliła minister Nowacka.

Kolejną zrealizowaną obietnicą było odpartyjnienie kuratoriów. – Jedną z pierwszych moich decyzji było odwołanie kuratorów oświaty. We wszystkich województwach rozstrzygnięto już transparentne konkursy na kuratorów. Kurator ma być wsparciem dla szkoły, a nie żandarmem i cenzorem, jak to było w poprzednich latach.

Od 1 września w szkołach będzie obowiązywać uszczuplona podstawa programowa. W ministerstwie Edukacji Narodowej dobiegają końca prace nad stosownymi projektami rozporządzeń. Z kolei od kwietnia w szkołach podstawowych prace domowe będą nieobowiązkowe, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą w klasach I-III. Oceny z dwóch przedmiotów nieobowiązkowych – etyki i religii nie będą wliczane do średniej rocznej.

Minister Nowacka przypomniała również, że od 1 września br. w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych nie będzie przedmiotu historia i teraźniejszość. Podsumowując najważniejsze działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ciągu pierwszych stu dni rządu, Barbara Nowacka wskazała na obszar zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich dobrostanu. Już w styczniu powołany został Pełnomocnik Ministra Edukacji ds. Zdrowia Psychicznego Uczniów. Jest nim podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz.

Kolejnym ważnym obszarem jest cyfryzacja w edukacji.

– Mamy dużo na naprawienia po naszych poprzednikach. Przeprowadzamy audyty, kontrole, kontrole finansowe. W wielu instytucjach zastaliśmy bałagan, nadużycia – podkreśliła minister Nowacka.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przekazała, że w ministerstwie trwają prace nad ustawą, dzięki której wszystkie podręczniki szkolne będą miały swoje odpowiedniki cyfrowe. Uczniowie będą mieć lekkie plecaki i nie będą musieli nosić książek do domu, bo będą mieć ich cyfrowe odpowiedniki.

Wiceminister Lubnauer przypomniała o współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dzięki której wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostaną przygotowani do nauki pierwszej pomocy.

– To wiedza, która może się im przydać przez całe życie – podkreśliła wiceminister Lubnauer.

Katarzyna Lubnauer powiedziała, że ministerstwo pracuje też nad spełnieniem kamieni milowych w ramach KPO. – Zastaliśmy sytuację, w której żaden z kamieni milowych, który miał być zrealizowany w ministerstwie edukacji, nie był przygotowany. – powiedziała wiceminister Lubnauer, wskazując, że w 2022 r. powinien był być przygotowany podstawowy dokument Polityka cyfrowej transformacji edukacji. Jak przekazała, obecnie trwają intensywne prace, by dokument był gotowy w czerwcu br.

Obecna na konferencji podsekretarz stanu w MEN, pełnomocnik ministra edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że celem ministerstwa jest obecność psychologa w każdej szkole.

Sekretarz stanu Henryk Kiepura, mówił o dialogu MEN z korporacjami samorządowymi, związkami zawodowymi. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyły się spotkania m.in. z Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich, największymi związkami zawodowymi działającymi w obszarze oświaty.

– Wsłuchujemy się w postulaty, pomysły i propozycje strony samorządowej – powiedział wiceminister.

– Rozpoczynamy prace nad zmianą przepisów, dzięki którym organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł po upływie kadencji przedłużyć powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi szkoły lub placówki, bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Jak wyjaśnił wiceminister, przedłużenie powierzenia tego stanowiska będzie następowało wyłącznie w uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po uprzednim zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej i będzie możliwe tylko na jedną kadencję – mówił.

Minister Barbara Nowacka, odpowiadając na pytania dziennikarzy mówiła m.in. o dobrej współpracy międzyresortowej.

– MEN wspólnie z Ministrem ds. Unii Europejskiej zainicjowało powrót i wzmocnienie działań tzw. klubów europejskich. Wraz z Ministerstwem Sportu kontynuujemy program „Sportowe talenty”. Z Ministerstwem Zdrowia będziemy promować szczepienia przeciw HPV oraz tworzyć treści nauczania w zakresie edukacji zdrowotnej – powiedziała minister Nowacka.

Wskazała ponadto na współpracę z Ministerstwem Infrastruktury dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą budowania i wyposażania stołówek szkolnych oraz Ministerstwem Cyfryzacji dotyczącą programu Cyfrowy Uczeń.

– Zadań i wyzwań jest bardzo dużo. Chcielibyśmy czasami szybciej, żeby to, co jest dla nas priorytetem, za chwilę było widoczne w szkole. Wiemy, że idziemy konsekwentnie w dobrą stronę, polska szkoła musi być mądrze zmieniana – podkreśliła Barbara Nowacka.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button