POLSKA

Pomorze. Spółka PEJ buduje poparcie dla inwestycji dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Jest wniosek w sprawie analiz bezpieczeństwa dot. elektrowni jądrowej

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 26 września 2022 roku złożyła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA.

Chodzi o proponowany przez spółkę zakres weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

W toku procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej jej inwestor jest zobowiązany nie tylko do przedstawienia analizy potwierdzającej bezpieczeństwo projektowanego obiektu jądrowego, ale również do zapewnienia niezależnej weryfikacji przeprowadzonej analizy. Na podstawie wniosku spółki PEJ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oceni proponowany opis (zakres i szczegółowość) weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa jądrowego.

Weryfikacja analiz bezpieczeństwa ma za zadanie potwierdzić, że zaprojektowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego spełniają najbardziej wyśrubowane standardy. Obowiązek przeprowadzenia przez inwestora analiz bezpieczeństwa przed wystąpieniem do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz poddania ich niezależnej weryfikacji przez podmioty nie biorące udziału w opracowaniu projektu obiektu jądrowego wynika z art. 36d ustawy – Prawo atomowe. Dokumentacja, która powstanie w wyniku tego procesu – to jest opis oraz wyniki analiz bezpieczeństwa – zostanie następnie przedłożona przez spółkę wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Mając więc na względzie najwyższe standardy bezpieczeństwa spółka założyła, że niezależna weryfikacja analiz bezpieczeństwa obejmie dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest weryfikacja tzw. deterministycznych analiz bezpieczeństwa, czyli tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Natomiast drugim są tzw. probabilistyczne analizy bezpieczeństwa, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń z uwzględnieniem ich konsekwencji. Porównanie wyników tych analiz ze standardami bezpieczeństwa umożliwi wykazanie, że zaprojektowane zabezpieczenia są na odpowiednio wysokim poziomie.

Zgodnie z obowiązującym rządowym dokumentem „Program Polskiej Energetyki Jądrowej” w Polsce mają zostać wybudowane i oddane do eksploatacji elektrownie jądrowe generacji III+, które gwarantują obecnie najwyższe poziomy bezpieczeństwa.

Analizy bezpieczeństwa

Analizy bezpieczeństwa są częścią procesu oceny bezpieczeństwa obiektu jądrowego, wykonywanej systematycznie na etapie projektowania, a następnie w toku eksploatacji obiektu jądrowego. Ich celem jest zapewnienie, że wszystkie wymagania bezpieczeństwa jądrowego będą spełnione od rozpoczęcia do zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego. W praktyce analizy bezpieczeństwa sprowadzają się do tworzenia modeli obliczeniowych odwzorowujących funkcjonowanie obiektu jądrowego we wszystkich możliwych warunkach, w tym awaryjnych. Dodatkowo przeprowadza się wiele obliczeń przy wykorzystaniu zweryfikowanych i zwalidowanych narzędzi analitycznych. Analiza otrzymanych wyników jest następnie zestawiana z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego.

Polskie Elektrownie Jądrowe budują poparcie dla inwestycji na Pomorzu. Inwestor podsumował ostatnie działania lokalne

Bezpośrednie spotkania z samorządami i mieszkańcami, udział w najważniejszych sołeckich i gminnych wydarzeniach letnich, a także organizacja Wakacyjnych Punktów Informacyjnych w miejscach popularnych turystycznie, to główne aktywności komunikacyjne, które w sezonie letnim realizowała Spółka PEJ.

Dodatkowo w marcu tego roku uruchomiony został również Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych z budżetem rocznym w wysokości 2,3 mln zł przeznaczonym na dofinansowanie projektów lokalnych.

Polskie Elektrownie Jądrowe budują poparcie dla inwestycji na Pomorzu (fot. PEJ)

Polskie Elektrownie Jądrowe w pierwszej połowie roku zintensyfikowały dialog z mieszkańcami gmin, w których ma powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Ma to związek z przyspieszeniem prac nad samym projektem, którego budowa zgodnie z harmonogramem ma rozpocząć się w przeciągu najbliższych latach.
Przedstawiciele spółki byli zaangażowani w około 40 wydarzeń letnich, podczas których na stoiskach edukacyjnych odpowiadali na pytania wszystkich zainteresowanych, udzielali informacji na temat inwestycji i działań mających na celu minimalizowanie wpływu projektu na otoczenie. Mieszkańcy i turyści byli głównie zainteresowani przebiegiem planowanej infrastruktury towarzyszącej, której rozwój pozytywnie wpłynie na dostępność regionu dla odwiedzających oraz poprawi komfort i czas podróży w regionie. Przedstawiciele inwestora wyjaśniali i prostowali również mity dotyczące rzekomego zamknięcia plaż z powodu budowy elektrowni i zniszczenia środowiska naturalnego oraz przedstawiali kolejne etapy planowanych prac. Ponadto w okresie wakacyjnym w Kopalinie i Słajszewie w gminie Choczewo uruchomiono także Wakacyjne Punkty Informacyjne spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności tego lata byliśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach gminnych. Odpowiadaliśmy na pytania i wyjaśnialiśmy kwestie związane z budową tak strategicznej inwestycji w kraju, która przede wszystkich pozwoli na zabezpieczenie i dostarczenie Polakom czystej i taniej energii. Chcę podkreślić, że w  gminach lokalizacyjnych jesteśmy obecni już od blisko 10 lat, a nasi pracownicy codziennie pracują w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej z osobami zainteresowanymi inwestycją. Obecnie, w ramach toczącej się procedury pozwoleniowej, zintensyfikowaliśmy nasze działania komunikacyjne, tak aby każdy zainteresowany mieszkaniec gmin lokalizacyjnych i odwiedzający je turysta mógł być na bieżąco z tym, co dzieje się wokół budowy elektrowni na Pomorzumówi Joanna Szostek odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem Polskich Elektrowni Jądrowych.

W ramach prowadzonych działań Polskie Elektrownie Jądrowe uruchomiły w marcu 2022 roku Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Do początku września w gminach Gniewino, Krokowa i Choczewo złożono w sumie 63 wnioski o dofinansowanie. Pozwoliło to na wsparcie finansowe istotnych lokalnie wydarzeń, a także dofinansowanie inwestycji w bezpieczeństwo lokalnych dróg i obiektów sportowych, doposażenie i modernizację ważnych ośrodków integracyjnych dla mieszkańców oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. – Środki z Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych są ważnym uzupełnieniem budżetu gminy i poszczególnych sołectw, dzięki którym jako jednostka samorządowa możemy zrealizować inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców oraz przyciągające turystów do naszej gminy. Dofinansowanie przyznane w 2022 roku przez Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoliło nam na wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego. Bez uzyskania tych dodatkowych środków, realizacja ta przesunęłaby się znacząco w czasiemówi Jerzy Żuczek, sołtys Kopalina w gminie Choczewo.

Spotkania z mieszkańcami i samorządami

W grudniu 2021 roku Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiły preferowaną lokalizację pierwszej inwestycji – wybór padł na „Lubiatowo-Kopalino”. W marcu 2022 roku spółka złożyła na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport środowiskowy, co stanowi ważny krok w kierunku uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z przyspieszeniem pracy nad budową elektrowni, wiosną 2022 roku PEJ zorganizował szereg spotkań zarówno z mieszkańcami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa, jak i samorządami. Odbyło się 6 spotkań otwartych, na które przyjść mógł każdy zainteresowany. Ponadto przedstawiciele PEJ spotykali się z reprezentantami lokalnych władz zarówno w formule spotkań trójstronnych, jak i dwustronnych. W marcu zainaugurowano współpracę z sygnatariuszami tzw. „Porozumienia o współpracy” dotyczącego elektrowni jądrowej, czyli lokalnymi samorządami reprezentującymi powiaty: wejherowski, pucki i lęborski, a także gminy wiejskie: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i jedną miejską – miasto Łeba. Przy urzędzie gminy Choczewo zawiązała się też Grupa Robocza, której zadaniem jest wspólne wypracowywanie rozwiązania związanych z budową elektrowni.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również
Close
Back to top button