POLSKAŚWIAT

Polska szóstym państwem ramowym Eurokorpusu

Eurokorpus

We wtorek w Strasburgu odbyła się ceremonia powitania Polski jako szóstego państwa ramowego Eurokorpusu.

– Prezydent Andrzej Duda z dużą satysfakcją wita przystąpienie Polski do głównych państw Eurokorpusu; to jasny sygnał dla naszych sojuszników, że jesteśmy gotowi angażować się także w budowanie europejskich zdolności obronnych – podkreślił szef BBN Paweł Soloch.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował Traktat umożliwiający pełnoprawne członkostwo Polski w Eurokorpusie 9 grudnia 2021 r.

Od 2003 r. Polska miała w Eurokorpusie status państwa stowarzyszonego.

Szef MON w Strasburgu uczestniczył w ceremonii przystąpienia Polski jako szóstego państwa ramowego do struktur Eurokorpusu (fot. Malwina Ziemkiewicz/CO MON)

Szef MON w Strasburgu

„Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery. To daje naszym siłom zbrojnym dobrą pozycję do zajęcia najwyższych stanowisk w kwaterze głównej, w tym stanowiska dowódcy w przyszłym roku. (…) Oczekuję, że polscy oficerowie, którzy już tu są, oraz ci, którzy wkrótce dołączą, wykażą się profesjonalizmem i zaangażowaniem w codzienną działalność, zdobędą doświadczenie i podzielą się własną perspektywą, jak sprawić, aby ta kwatera była skutecznym narzędziem bezpieczeństwa i obronności, zarówno dla NATO, jak i Unii Europejskiej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas ceremonii powitania Polski jako szóstego państwa ramowego Eurokorpusu.

We wtorek 25 stycznia br., szef MON w Strasburgu uczestniczył w ceremonii przystąpienia Polski jako szóstego państwa ramowego do struktur Eurokorpusu.

Przed południem minister Błaszczak uczestniczył w spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy. Minister wręczył srebrny medal Wojska Polskiego Jakubowi Wiąckowi za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego we Francji.

„Pan Wiącek zajmuje się historią Wojska Polskiego. My tutaj tworzymy historię w relokacjach polsko-francuskich, ale także dotyczących aktywności Polski w ramach Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. (…) Łączymy historię, pielęgnowanie pamięci o przeszłości z współczesnością” – mówił minister.

Wizytę delegacji w Eurkorpusie rozpoczęło spotkanie z gen. broni Peterem Devogelaera, dowódcą Eurokorpusu oraz szefami sztabów państw ramowych.

W Koszarach Aubert de Vincelles w Strasburgu szef MON wziął udział w ceremonii powitania Polski, jako szóstego Kraju Ramowego w strukturach Eurokorpusu. Uroczystości towarzyszyło symboliczne dołączenie polskiego pocztu sztandarowego jako szóstego w szyku państw należących do Eurokorpusu oraz podniesienie flagi Polski na maszt. Ceremonii przewodniczył dowódca Eurokorpusu.

„Polska zostaje kolejnym państwem ramowych, szóstym państwem ramowym Eurokorpusu, tu w Strasburgu. To jest miara naszej aktywności dotycząca tego, aby zapewnić bezpieczeństwo na kontynencie Europejskim. Eurokoprus jest dowództwem o podwójnej naturze. Jest dowództwem zarówno Unii Europejskiej jaki również Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dotychczas był skoncentrowany na zagrożeniach płynących z południa. Celem naszej aktywności jest pokazanie, że Europa jest także zagrożona od wschodu. To są doświadczenia polskie związane chociażby z ostatnimi miesiącami, z atakiem hybrydowym, który został dokonany na granicy polsko-białoruskiej. Celem naszej aktywności jest pokazanie, że Polska daje swój wkład do tego, aby tworzyć wspólnotę bezpieczną, wspólnotę, która odstrasza ewentualnych agresorów” – podkreślił szef MON.

Minister Błaszczak zaznaczył, że wraz z przyjęciem do grona państw ramowych, Polska zaangażuje się w rozwój Eurokorpusu.

„Należy zdać sobie sprawę że wraz ze zmianą swojego statusu w Eurokorpusie, Polska zapewni dowództwu znaczący wkład osobowy i techniczny. Pozwolę sobie wspomnieć, że wobec ważnych projektów realizowanych w Siłach Zbrojnych RP, a także innych zobowiązań wielonarodowych, decyzja o wniesieniu dodatkowego wkładu do Eurokorpusu wymagała korekty w naszych planach rozwojowych, aby zapewnić odpowiednie środki. Biorąc pod uwagę niedawną szkodliwą dynamikę wokół granic Polski, nie była to łatwa decyzja. Ale traktujemy to jako przejaw zaangażowania i praktycznego wkładu Polski w bezpieczeństwo Euro-Atlantyckie – możliwość zamanifestowania, że Polska nie jest konsumentem bezpieczeństwa, ale dostawcą bezpieczeństwa, zgodnie z podejściem 360 stopni” – mówił minister.

Początkowo Polska stała się Krajem Stowarzyszonym Eurokorpusu w 2002 roku. W styczniu 2003 roku, pierwszy polski oficer i podoficer wstąpił do Eurokorpusu w Strasburgu.

Polski kontyngent liczy obecnie ponad 60 żołnierzy. Wkrótce polscy żołnierze obejmą kilka stanowisk dowódczych w Kwaterze Głównej, a w latach 2023-2025 polski generał będzie pełnił funkcję dowódcy Eurokorpusu.

Szef MON pytany o rolę Polski w Eurokorpusie podkreślił, że obecność Wojska Polskiego w tej strukturze umożliwi udział w nadawaniu kierunków polityki bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.

„Chcemy wpływać na decyzje struktur dowódczych NATO i Unii Europejskiej również takich jak Eurokorpus, który jest zlokalizowany w Strasburgu. Poprzez naszą aktywność i udział jako państwo ramowe w Eurokorpusie będziemy mieli wpływ na decyzje, na łańcuch dowodzenia w NATO i w Unii Europejskiej. A więc to są te cele, które sobie postawiliśmy i dziś zostały one zrealizowane. Już w przyszłym roku dowódcą Eurokorpusu będzie polski dowódca, polski generał. Również zwiększymy liczebnie zaangażowanie Wojska Polskiego w Eurokorpusie. Zwiększamy udział żołnierzy Wojska Polskiego w Eurokorpusie. Chcemy mówić o zagrożeniach płynących ze wschodu, o agresywnej polityce rosyjskiej. Chcemy także pokazywać dowody na to, co dzieje się na wschodniej flance NATO. Polska została zaatakowana, mamy do czynienia z atakiem hybrydowym. Nasi przedstawiciele w Eurokorpusie będą na co dzień informowali państwa partnerskie” – powiedział.

NATO. Prezydent Andrzej Duda (fot. BBN)

Paweł Soloch: To jasny sygnał dla naszych sojuszników

Paweł Soloch podkreślił, że prezydent Andrzej Duda z dużą satysfakcją wita przystąpienie Polski do głównych państw Eurokorpusu. – To jasny sygnał dla naszych sojuszników, że jesteśmy gotowi angażować się także w budowanie europejskich zdolności obronnych – zaznaczył szef BBN. Przypomniał, że decyzję o wejściu Polski do grupy państw ramowych prezydent ogłosił w czasie ostatniego szczytu NATO w Brukseli.

– Dołączamy do grona państw kształtujących zadania i politykę najważniejszego europejskiego dowództwa: Francji, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Luksemburga. Chcemy, aby Eurokorpus zgodnie ze swoimi zadaniami realizował misję nie tylko europejskie, ale i sojusznicze. I takie założenia przyświecały nam, kiedy podejmowaliśmy decyzję o uzyskaniu statusu państwa ramowego – dodał Soloch.

Zwrócił uwagę, że na polecenie Andrzeja Dudy BBN od kilku lat angażowało się w promowanie udziału Polski w Eurokorpusie. – Zarówno prezydent jak i ja rozmawialiśmy o tym z ministrami: Antonim Macierewiczem oraz Mariuszem Błaszczakiem. Podczas wizyty w Strasburgu w 2019 r. rozmawiałem z dowództwem Eurokorpusu o zwiększeniu naszej roli i udziału w tej strukturze. Mieliśmy także bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej w tym zakresie. Ta decyzja została bardzo dobrze przyjęta przez naszych europejskich sojuszników – powiedział szef BBN.

Eurokorpus (Eurocorps, EC) jest wielonarodowym dowództwem szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu. Jego zadania to planowanie i prowadzenie operacji na rzecz organizacji międzynarodowych, jak UE, NATO i ONZ. Powołany w 1992 r. przez Francję i Niemcy rozpoczął działalność w 1993 r. Wkrótce potem Francja i Niemcy zdecydowały o otwarciu jednostki na inne państwa Unii Zachodnioeuropejskiej.

Państwa ramowe Eurokorpusu – decydujące o zadaniach, strukturze i przyszłości tej formacji to oprócz krajów założycielskich Belgia, Hiszpania i Luksemburg. Państwami stowarzyszonymi – o ograniczonych obowiązkach i prawach – są Austria, Grecja, Włochy, Turcja, Rumunia i Polska.

W jej skład wchodzi 11 państw ramowych: Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania i od teraz Polska. Są one współwłaścicielami, którzy wspólnie kierują, zarządzają, finansują i obsadzają Eurokorpus. Narody Stowarzyszone to: Austria, Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja. To partnerzy, którzy głównie wspierają Eurokorpus poprzez zapewnienie personelu wojskowego.
(MON, KPRP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button