POLSKAŚWIAT

Polska obejmuje przewodnictwo w OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie

1 stycznia Polska objęła roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie.

Nasz kraj przejmuje tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu Aktu Końcowego z Helsinek, którego 50. rocznicę będziemy odchodzić w 2025 r.

W ubiegłym roku to Szwecja przewodziła tej Organizacji.

– Polska przejmuje Przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy uczestniczące państwa stawiają czoła wielorakim wyzwaniom dla pokoju i bezpieczeństwa. Prawdziwy dialog między nimi musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i silnym zaangażowaniu w istniejące instrumenty i narzędzia OBWE. Naszą ambicją jest, aby OBWE działała jak najefektywniej – powiedział minister Zbigniew Rau.

Głównym celem polskiego Przewodnictwa będą działania służące uregulowaniu regionalnych i zamrożonych konfliktów poprzez wsparcie struktur OBWE. Intencją Polski jest pełnienie roli uczciwego pośrednika i mediatora pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Organizacja działa na zasadzie konsensu uczestniczących państw.

Polska będzie realizować zadania w duchu kompleksowego podejścia Organizacji do zagadnienia bezpieczeństwa, zakładającego współzależność kwestii polityczno-wojskowych, jak również gospodarczych i dotyczących praw człowieka.

W trakcie przewodnictwa Polska zogniskuje wysiłki na pomocy udzielanej ludności cywilnej w strefach konfliktu. W wymiarze ekonomicznym skupi się na odbudowie i modernizacji naszych gospodarek, zabiegając o wzmocnienie ich odporności i lepsze dostosowanie do nowych wyzwań. Ożywienie po pandemii wymaga skoordynowanych i ukierunkowanych działań w celu powrotu do zrównoważonego rozwoju.

Minister Zbigniew Rau oficjalnie zainauguruje przewodnictwo i nakreśli jego priorytety na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu 13 stycznia 2022 r. Polska będzie współpracować w ramach tzw. trojki OBWE z poprzednim i kolejnymi przewodnictwami – odpowiednio Szwecją i Macedonią Północną. Rada Ministerialna OBWE odbędzie się w Łodzi w grudniu 2022 roku.

Oprócz państw europejskich członkami Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) są także Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Mongolia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button