POLSKAŚWIAT

Polska, Niemcy i Litwa. O protestach rolników

Rolnictwo

Protesty rolników, akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej oraz bilateralna współpraca w dziedzinie rolnictwa – na te tematy rozmawiali minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski i federalny minister wyżywienia i rolnictwa Cem Özdemir.

Minister rolnictwa Niemiec, wraz towarzyszącą delegacją przebywał w Polsce na zaproszenie ministra Czesława Siekierskiego. Spotkanie było kontynuacją rozmów zainicjowanych w Berlinie, w styczniu tego roku.

O protestach rolników

Ministrowie Polski i Niemiec dyskutowali o postulatach rolników, którzy protestują obecnie w wielu państwach członkowskich UE. Rolnicy domagają się wsparcia w stabilizacji dochodów, zniesienia nadmiernych obciążeń administracyjnych i rygorystycznych wymogów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, a także uregulowania problemu nadmiernego otwarcia rynku UE na produkty rolne z Ukrainy, które stanowią zagrożenie dla konkurencyjności sektorów rolnych UE.

Produkty rolne z Ukrainy

Ministrowie podkreślali pełne wsparcie dla akcesji Ukrainy do UE i gotowość do pomocy w transformacji jej gospodarki.

– Polska udziela Ukrainie wsparcia od początku rosyjskiej agresji. Nie może się to jednak odbywać kosztem rolników z krajów przygranicznych. Trzeba rozdzielić sprawy pomocy od spraw gospodarki – zaznaczył minister Siekierski.

Ministrowie zgodnie potwierdzili, że konieczne jest wypracowanie narzędzi, które pozwolą na przekierowanie zbóż z Ukrainy na rynki krajów, które ich potrzebują.

Współpraca polska-niemiecka

Ministrowie podkreślali wspólne spojrzenie na obecne i przyszłe wyzwania europejskiej polityki rolnej.

– Chciałbym, żeby więcej uzgodnień odnośnie przyszłości rolnictwa dokonywało się na spotkaniach ministrów, a nie w zamkniętych gabinetach Komisji Europejskiej. Musimy też wsłuchiwać się w głos rolników, którzy dziś wyraźnie formułują swoje postulaty  – podsumował minister Siekierski.

Wizyta w gospodarstwie

Ministrowie odwiedzili rodzinne gospodarstwo rolne Elżbiety i Wojciecha Pysiaków w Zdziechowie w gminie Zakrzew. Państwo Pysiakowie mogą poszczycić się tytułem Mistrzów Krajowych Agro Ligi 2008 w kategorii Rolnicy, tytułem „Polskiego Producenta Żywności 2009” oraz wieloma innymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Poza hodowlą trzody chlewnej wytwarzają we własnej masarni wyroby wędliniarskie o wysokiej renomie i rozpoznawalności, z których część została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez MRiRW.

Ministrowie wysłuchali problemów, z którymi mierzą się rolnicy w Polsce. Doświadczyli u Państwa Pysiaków tradycyjnej polskiej gościnności przy stole oraz niezwykle serdecznej atmosfery w wielopokoleniowej rodzinie.

Polsko-litewskie rozmowy o protestach rolników

Minister rolnictwa Republiki Litewskiej Kęstutis Navickas oraz minister Czesław Siekierski rozmawiali o sytuacji w sektorze rolnym. Po dwustronnym spotkaniu online uzgodnili wspólne oświadczenie. Ministrowie potwierdzili w nim, że agresja militarna Rosji na Ukrainę spowodowała zwiększone przepływy towarów i stworzyła nowe wyzwania dla oficjalnych organów kontroli żywności i pasz w Polsce i na Litwie.

Pozostałe zagadnienia zawarte we wspólnym oświadczeniu ministrów rolnictwa Polski i Litwy:

  • Ministrowie dostrzegli szerokie spektrum wpływów na sytuację rolników w Polsce i wyrazili zaniepokojenie ogłoszonymi planami polskich rolników dotyczącymi zablokowania przejścia granicznego Budzisko-Kalwaria z Litwą od 1 marca 2024 r.
  • Minister Rolnictwa Litwy podkreślił, że prowadzone na granicy z Litwą kontrole nie potwierdzają, aby ukraińskie zboże trafiało na polski rynek po odprawie celnej na Litwie.
  • Ministrowie uznali, że wspólną odpowiedzialnością obu stron jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów pomiędzy dwoma sąsiadującymi krajami UE. Podkreślili znaczenie przejścia granicznego Budzisko-Kalwaria jako jedynego punktu, przez który przewożone są wszelkiego rodzaju ładunki nie tylko z/do Litwy, ale także Łotwy i Estonii. Codziennie przez ten punkt przejeżdża około 6600 wagonów towarowych.
  • Wyrazili zrozumienie dla polskich rolników i zobowiązali się do wzmocnienia wzajemnych wysiłków instytucjonalnych w zakresie wyjaśniania i terminowego zgłaszania wszelkich naruszeń praktyk sprawiedliwego handlu. Zobowiązali się do kontynuowania dalszej międzyinstytucjonalnej koordynacji i współpracy właściwych władz litewskich i polskich w celu wyjaśnienia szlaków tranzytowych i przepływów ukraińskiego zboża przeznaczonego na Litwę i transportowanego przez terytorium Polski.
  • Wezwali polskich rolników do powstrzymania się od aktywnych działań blokujących przejścia graniczne i umożliwienia instytucjom rządowym obu krajów zakończenie śledztwa w sprawie przepływów handlowych zbożem pomiędzy Litwą a Polską.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button