POLSKAŚWIAT

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia ws. bezpieczeństwa na granicy z Białorusią i Rosją

Unia Europejska

Oświadczenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii po spotkaniu konsultacyjnym w Warszawie.

Uwzględniając obawy związane z bezpieczeństwem regionalnym, Ministrowie Spraw Wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii spotkali się dziś, 28 sierpnia br. w Warszawie, aby wspólnie ocenić bieżącą sytuację dotyczącą bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Białorusią i Rosją.

„Od połowy 2021 roku cztery państwa stoją w obliczu bezprecedensowej presji nielegalnej migracji, wywołanej i sztucznie podtrzymywanej przez reżim białoruski, wyraźnie wspierany przez Rosję. Ten atak hybrydowy poprzedził rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Ukrainie. Obecnie szlak sztucznej migracji wiodący przez Białoruś służy Rosji do dalszych prób destabilizacji naszych społeczeństw i całej Unii Europejskiej.

Dzięki zdecydowanym działaniom rządów państw regionu, skutecznie minimalizujemy presję migracyjną i chronimy zewnętrzną granicę UE. Nadal wspólnie monitorujemy sytuację na granicy z Białorusią oraz Rosją i mamy świadomość, że oba te państwa mogą organizować prowokacje graniczne.

Podkreślamy, że działania podejmowane przez Rosję i współpracującą z nią Białoruś traktujemy jako próby intencjonalnej destabilizacji sytuacji w regionie. Deklarujemy z całą stanowczością, że wspólnie będziemy się temu przeciwstawiać. Nasza odpowiedź będzie wspólna, zdecydowana i odpowiednia do bieżącej sytuacji – aż po możliwość dalszej izolacji obu reżimów przez zamknięcie przejść granicznych. Jesteśmy zdeterminowani, by bronić granic demokratycznego świata, pozostawiając dostęp do naszych terytoriów dla opozycjonistów białoruskich.

W związku z tym wzywamy reżim białoruski do usunięcia grupy „Wagnera” z terenów Białorusi, wycofania wszystkich nielegalnych migrantów z terenów przygranicznych i odesłania ich do krajów pochodzenia.

Niniejszym potwierdzamy, że zapewnienie bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy UE z Rosją oraz Białorusią to jeden z głównych priorytetów rządów naszych państw. Zaznaczamy, że współpraca między Polską, Litwą, Łotwą i Estonią w tym zakresie jest dla nas ważna i będzie rozwijana.

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej

Agnė Bilotaitė Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

Māris Kučinskis Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej

Lauri Läänemets Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Estońskiej”

Mariusz Kamiński, szef MSWiA:

„Jesteśmy zdeterminowani do wspólnych działań, jeżeli dojdzie do sytuacji krytycznej, niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska, czy łotewska, zastosujemy natychmiastowe retorsje. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne, które do tej pory są otwarte, zarówno osobowe jak i towarowe.

Wypracowaliśmy mechanizm stałych konsultacji. Powołaliśmy roboczy zespół, który całodobowo będzie monitorował sytuację na naszych granicach i w razie potrzeby natychmiast dokona oceny w celu podjęcia właściwych działań.

Zdajemy sobie sprawę, że pełna izolacja reżimu Łukaszenki będzie miała pewne negatywne konsekwencje dla narodu białoruskiego znajdującego się w głębokiej opresji. Po sfałszowanych wyborach w 2020 r. ten naród pokazał swoją prawdziwą twarz umiłowania wolności i niepodległości. Doszło tam do brutalnych represji. Tysiące więźniów politycznych przebywa w więzieniach na Białorusi – wśród nich m.in. Andrzej Poczobut, wybitny dziennikarz i działacz polskiej mniejszości narodowej.

Jesteśmy w kontakcie z opozycją białoruską i wypracujemy takie mechanizmy, aby każdy kto jest zagrożony represjami na Białorusi w sytuacji zamknięcia wszystkich przejść granicznych mógł dotrzeć do naszych krajów. Nie zapominamy o opozycjonistach narażonych na utratę życia i wolności.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button