GOSPODARKAPOLSKA

Polska. Budżet 2022 przez prezydenta podpisany

Polskie sprawy

Prezydent podpisał 1 lutego 2022 r. Ustawę Budżetową na 2022 r.

 • Tegoroczny budżet to kolejny impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
 • To bezpieczny i wspierający odbudowę polskiej gospodarki plan finansowy.
 • Dochody wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

W ustawie przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 491,9 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 521,8 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 29,9 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,9% PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%
 • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3% -,
 • nominalny wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%,
 • wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 9,2 %.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.

DochodyNa prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie miał wpływ dalszy dynamiczny rozwój gospodarki. Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami makroekonomicznymi, zgodnymi z ówczesnymi przewidywaniami analityków rynkowych oraz krajowych i zagranicznych instytucji ekonomicznych.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2022 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, tj. z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapewniamy m.in.:

 • zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu 5,75% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r.,
 • 2,2% PKB na obronę narodową,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Jednocześnie w budżecie państwa na rok 2022 zostały zabezpieczone środki w wysokości 6,4 mld zł w rezerwie celowej pn. „Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej jako jedno z działań w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button