POLSKA

Policjanci kontrolują sklepy czy autobusy. Są mandaty. Nowe zasady w obostrzeniach covidowych

Kontrole realizowania obowiązujących obostrzeń wciąż trwają

Policjanci, często wspólnie z pracownikami sanepidu, prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Sprawdzają przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w miejscach skupiających duże ilości ludzi, czy środkach transportu publicznego.

Kary za brak maseczki to:

 • pouczenie
 • mandat w wysokości do 500 złotych
 • wystąpienie do sanepidu o karę administracyjną (do 10 tysięcy złotych)
 • za odmówienie przyjęcia mandatu sprawa zostanie skierowana do sądu

Sprawdzają również osoby przebywające na kwarantannie pod kątem jej prawidłowego przestrzegania. Pamiętajmy, że stan epidemii w naszym kraju wciąż trwa i nadal obowiązują nas obostrzenia w postaci zakrywania ust i nosa. Wirus nie zniknął i wciąż atakuje. Policjanci nadal kontrolują przestrzeganie obostrzeń i egzekwują obowiązujące nakazy, zakazy i ograniczenia, aby maksymalnie zmniejszyć transmisję Covid-19 w społeczeństwie.

Od półtora roku trwa walka ze światową pandemią Covid-19. Obok medyków na polu walki z wirusem, stoją służby mundurowe. Policjanci każdego dnia sprawdzają, jak osoby stosują się do obostrzeń wprowadzonych w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy są galerie handlowe, sklepy, środki komunikacji publicznej oraz wszystkie te miejsca, w których gromadzą się mieszkańcy, np. targowiska. Nadal musimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, we wskazanych wyżej miejscach, niezmiennie należy zakrywać usta i nos maseczką.

Nie lekceważmy nadal obowiązujących obostrzeń. Zakładajmy maski wszędzie tam, gdzie jesteśmy narażeni na zbyt bliski kontakt z innymi osobami (również na zewnątrz). Tylko od naszej odpowiedzialności zależy zdrowie i życie nasze i naszych bliskich.

Funkcjonariusze przypominają, że usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać maseczką m.in.

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.).

Mundurowi, często wspólnie z pracownikami sanepidu, w związku z epidemią COVID-19, nadal będą kontrolować miejsca objęte obostrzeniami. W przypadku ich lekceważenia będą stosowane restrykcje w postaci mandatów karnych lub kierowania wniosków o ukaranie do sądu.

Policyjna kontrola w sklepie (fot. policja)

Nowe zasady w obostrzeniach covidowych

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią. Co oznacza, że osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą – szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE – będzie zwolniona z kwarantanny i będzie jej przysługiwał unijny certyfikat szczepień. Wprowadzono także zmiany dotyczące noszenia maseczek.

Z ostatniej doby mamy 4728 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju. Wczoraj było 6274 zarażonych osób.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 poza Polską, ale szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, będą uprawnione do utrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu jest:

 • przedstawienie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki,
 • okazanie tłumaczenia tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • przedstawienie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia osoby takie będą również zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Zmiany dotyczące noszenia maseczek

Wprowadzono również zmiany dotyczące noszenia maseczek. Rozszerzono listę zwolnień z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie różnego rodzaju egzaminów.

Podpunkt mówiący o sytuacjach egzaminacyjnych zwalniających z obowiązku noszenia maseczki uzyskał brzmienie: „(Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku:)… zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m”.

Dodano również punkt, zgodnie z którym nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy: „studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej”.

Zapisy dotyczące zasad obowiązujących w urzędach nie uległy zmianie.
(UMG)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button