POLSKA

Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia Pol’and’rock Festival 2022. Odnotowano 54 przestępstw

Zachodniopomorskie

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival odbył się na lotnisku Czaplinek – Broczyno.

Kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tak dużego wydarzenia były priorytetem i wiązały się z ogromnym zaangażowaniem Policji. Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z innych województw, dbali o bezpieczny przebieg tego wydarzenia.

Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałali z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w tym z Państwową Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną, WOPR, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Leśną i lokalnym samorządem. Wypracowano optymalne rozwiązania, mające służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu imprezy w formie operacji policyjnej, która w dniach od 2 do 7 sierpnia br. zaangażowała wszystkie piony – prewencji, służby kryminalnej oraz logistycznej.

W trosce o zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu w trakcie festiwalu z Policją uruchomiony został Posterunek Polowy Policji w Czaplinku. W sprawdzaniu okolicy policjantom pomagał śmigłowiec z KWP w Szczecinie, a także drony.

Ważnym obszarem objętym policyjnym nadzorem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ uczestnicy festiwalu dojeżdżali na teren imprezy własnymi pojazdami, transportem zbiorowym, a także pieszo. Funkcjonariusze ruchu drogowego kierowali ruchem i przeprowadzali kontrole pojazdów. Kluczowe były dni poprzedzające festiwal i dzień po jego zakończeniu, kiedy natężenie ruchu było największe. Kontrole trzeźwości pozwoliły na uniemożliwienie dalszej jazdy i stwarzania zagrożenia innym na drodze 2 kierującym w stanie nietrzeźwości.

W ramach operacji, ze względu na specyfikę okolic pięknego Czaplinka pełną akwenów i terenów leśnych, skierowano tam więcej patroli wodnych, policjantów na koniach oraz quadach.

Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeprowadziły sprawdzenie procedur reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego – wykrycia pakunku z niebezpiecznymi materiałami. W działaniach brał udział się Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie.

W trakcie trwającej 6 dni operacji funkcjonariusze 24 godziny na dobę dbali o bezpieczeństwo w rejonie festiwalu oraz w najbliższej okolicy. W tym okresie odnotowano 54 przestępstw i zatrzymano 57 osób (głównie za posiadanie środków odurzających i naruszenie zakazu lotów). W omawianych dniach, w rejonie objętym działaniami doszło do jednego wypadku drogowego (potrącenie pieszej).

Ponadto w omawianym okresie wstawiono 87 mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Na zakończenie działań dowódca operacji insp. Ryszard Gan – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podziękował wszystkim policjantom w nią zaangażowanym. Zachodniopomorskich funkcjonariuszy wspierali mundurowi z terenu kraju, w tym z oddziałów prewencji z Radomia, Płocka, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., i Łodzi, a także policjanci ruchu drogowego z Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Łodzi, Wrocławia. Pomagali tam policjanci wraz z końmi z Komendy Stołecznej Policji, KWP w Katowicach, Łodzi i Poznania, kryminalni oraz pododdziały kontrterrorystyczne z innych województw, na czele z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.
(KWP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button