GOSPODARKAPOLSKA

Planowane zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców. „Potrzebny był kompromis”

Nakłady na ochronę zdrowia

Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. 

  • Na zmianach zyska 93% wszystkich przedsiębiorców PIT.
  • Wszyscy drobni przedsiębiorcy – w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne – będą mieli równe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dzięki zmniejszeniu obowiązków rozliczeniowych system obliczania składek będzie bardziej przejrzysty.
  • Zlikwidowany zostanie absurd płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych.

Wg. rządu prowadzane zmiany zasad obliczania składki poprawią sytuację przedsiębiorców, zwiększą pewność rozliczeń i pozwolą na sfinansowanie wydatków systemu ochrony zdrowia.

– Chcemy płacić jak najniższe składki, ale też chcemy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Dlatego potrzebny był kompromis pomiędzy #MZ i #MF przy ustalaniu nowych zasad naliczania składki zdrowotnej. Wszyscy korzystamy, bądź będziemy korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia, więc ważne jest, żebyśmy solidarnie płacili składkę zdrowotną – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Od 1 stycznia 2025 r. przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Ponadto obniżona zostanie wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców PIT (niezależnie od formy opodatkowania), w tym w szczególności dla tych, którzy osiągają niskie i średnie dochody.     

Skala podatkowa

Wszyscy podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej (ponad 1,3 mln osób) zyskają na wprowadzeniu ryczałtowej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej czyli około 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).

Rozwiązanie to uproszcza system, daje stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będzie wymagało dodatkowych rozliczeń, czy ewidencji, ani płacenia składki od zbywanych środków trwałych. Wysokość składki będzie stała, niezależna od osiąganego dochodu.

Podatek liniowy

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani 19% liniową stawką PIT zapłacą składkę zdrowotną obliczaną w następujący sposób:

  • Osoby, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj.  w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. W stosunku do obecnego systemu zyskają co najmniej ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.). Wraz ze wzrostem dochodów (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia) ich korzyść na niższej składce będzie rosła i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.
  • Osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Na nowym rozwiązaniu zyskają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym.

Umożliwimy również tym przedsiębiorcom niewykazywanie dochodu ze zbycia środka trwałego.  

Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania to grupa bardzo zróżnicowana.

Planowane zmiany zakładają, że przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą (w warunkach roku 2025) około 310 zł miesięcznie (9% od 75% minimalnego wynagrodzenia przez co zyskają z uwagi na zmniejszenie podstawy naliczenia składki zdrowotnej).

W zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy ci nie będą musieli wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych.

Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Karta podatkowa

Wszyscy przedsiębiorcy opłacający podatek PIT na karcie podatkowej zyskają na zmianie polegającej na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia).  W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych od PIT.

Nakłady na ochronę zdrowia

W 2022 r. nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 151 mld zł, w tym składka do NFZ to 122 mld zł. Pracownicy wpłacili ponad 62,1 mld zł, emeryci i renciści prawie 28 mld zł, przedsiębiorcy ponad 19 mld zł i pozostałe grupy, w tym ubezpieczeni w KRUS – 13 mld zł.

Obecnie nakłady wynoszą ponad 197 mld zł. W stosunku do propozycji poprzedniego rządu powiększono je o:

  • 3 mld zł, czyli obligacje, które przesunięto z TVP do NFZ
  • 2,2 mld zł z funduszu zapasowego NFZ, aby zapłacić szpitalom za nadwykonania z 2023 r. – wyjaśniła minister Izabela Leszczyna.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button