POLITYKAPOLSKA

PiS nie wycofa się z zakupu nowych samochodów. „To nie limuzyny”

"Samochody użytkowe, a nie limuzyny"

Centrum Informacyjne Rządu wydało oświadczenie o zakupie 308 nowych samochodów.

Pomimo pandemii koronawirusa i braku sprzętu medycznego, rząd woli wydawać pieniądze na nikomu niepotrzebne „widzimisię”. W końcu obecna władza musi (nie – powinna) je posiadać, a nie mają pieniędzy (sami o tym mówią). Po wielu artykułach o tym „wspaniałym” pomyśle już PiS zaczyna tłumaczyć się. Bo… „im się to po prostu należy!”

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity rozmach PiS. Pandemia szaleje, zamykane są firmy, a rząd kupuje… 308 nowych samochodów

Oświadczenie CIR w sprawie planowanych przez COAR zakupów samochodów służbowych

„Doniesienia medialne dotyczące przetargu na zakup pojazdów, który został ogłoszony przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR), zawierają szereg nieprawdziwych informacji. Po pierwsze przetarg dotyczy przede wszystkim samochodów użytkowych należących do segmentów B i C. Po drugie trafią w głównej mierze do kilkudziesięciu jednostek administracji państwowej w terenie – m.in. do ośrodków dla cudzoziemców czy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki nim jednostki terenowe będą mogły lepiej wykonywać swoje podstawowe zadania. Po trzecie wreszcie – formuła zamówienia centralnego przyniesie realne oszczędności dla budżetu.

Procedura zakupu pojazdów jest realizowana w formule zamówienia centralnego – dotyczy 70 jednostek administracji państwowej. To przede wszystkim urzędy wojewódzkie, a także urzędy administracji centralnej – m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Transportu Kolejowego czy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wszczęcie postępowania centralnego wynika z planowanych potrzeb zgłoszonych w tym zakresie przez jednostki. Taka formuła zapewnia znaczące oszczędności w porównaniu do samodzielnego zakupu pojazdów przez poszczególne instytucje.

Samochody użytkowe, a nie limuzyny

Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie cen rynkowych. Żaden z samochodów nie znajduje się w klasie „limuzyn”. Ponad 80 proc. pojazdów należy do segmentów B i C, są to więc pojazdy użytkowe, które oferują standardowe wyposażenie.

Większość pojazdów wykorzystywana przez GDDiKA do utrzymania sieci drogowej

Około 61 proc. wszystkich pojazdów wskazanych w zapotrzebowaniu dotyczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDiKA). Zgłoszone zapotrzebowanie przez GDDKiA dotyczy wymiany najbardziej wyeksploatowanych i najstarszych pojazdów służby patrolowej (ponad 300 tys. km przebiegu). Są one wykorzystywane do codziennych objazdów sieci dróg krajowych (ponad 20 tys. km), wyjazdów interwencyjnych w przypadku pojawiających się utrudnień oraz innych bieżących aktywności pracowników rejonów i obwodów GDDKiA. Wynika to z obowiązku utrzymania sieci drogowej, w tym utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Umowy ramowe – na czym to polega?

Ogłoszone postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o umowy ramowe. Oznacza to, że jednostki, które zgłosiły zapotrzebowanie nie są zobowiązane do zakupu pojazdów. Umowy będą obowiązywały przez 24 miesiące. W tym okresie podmioty biorące udział w postępowaniu będą mogły dokonywać zamówień i podpisywać umowy z wybranymi wykonawcami. Złożenie deklaracji nie jest zakupem samochodów, a tylko chęcią ew. skorzystania z umowy ramowej.

Ostateczna decyzja o zakupie jest uzależniona od faktycznego zapotrzebowania oraz możliwości finansowych każdej zainteresowanej instytucji. Samo ogłoszenie postępowania nie przesądza o liczbie zakupionych pojazdów ani o ostatecznej kwocie wydatkowanej na ten cel. Intencją procesu jest gwarancja konkurencyjności wyboru dostawcy samochodów i przyspieszenie procesu udzielenia zamówienia publicznego.

3 samochody dla Urzędu do spraw Cudzoziemców współfinansowane z FAMI

Z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) zostanie sfinansowany zakup jedynie 3 samochodów hybrydowych z segmentu C kombi. Samochody te będą użytkowane przez Urząd do spraw Cudzoziemców. Ze środków FAMI zostanie sfinansowany więc zaledwie 1 proc. planowanych do zakupu samochodów.

Ich głównym celem będzie robocza obsługa ośrodków dla cudzoziemców. Umożliwią m.in. transport zaopatrzenia niezbędnego do funkcjonowania ośrodków. Dostępność pojazdów pozwoli też na szybką reakcję na sytuacje nagłe i nieprzewidziane, a pozostające w specyfice funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button