POLITYKA

PiS: 10 projektów na 100 dni. Harmonogram wdrażania Polskiego Ładu

"Polski Ład"

Nieco ponad dwa tygodnie temu Polacy poznali założenia Polskiego Ładu – planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Zmiany podatkowe, podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego, odbudowa służby zdrowia, wsparcie dla rodzin oraz seniorów – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały zawarte w planie działania rządu na najbliższe miesiące. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił harmonogram wprowadzania zmian w życie dla 10 ważnych projektów Polskiego Ładu. Projekty mają być przygotowane w ciągu kolejnych 100 dni.

Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości wygląda tak:

Polski Ład – restart gospodarki po pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 postawiła przed gospodarkami całego świata wiele nowych wyzwań. Od samego początku, rząd premiera Mateusza Morawieckiego wspierał polskich przedsiębiorców za pomocą Tarczy Antykryzysowej i Finansowej – chroniąc jednocześnie wiele milionów miejsc pracy. Dzięki temu nasz kraj ma obecnie najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej – już czwarty miesiąc z kolei. Teraz czas na odbudowę gospodarki i dalszy rozwój, a zapewni to Polski Ład. – Polski Ład to wizja rozwoju – sprawiedliwego i szybkiego. Szybkiego doganiania tych, którzy wydawali się dla nas niedoścignieni – najbogatszych krajów zachodniej Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wśród wielu założeń, znalazły się między innymi korzystne zmiany podatkowe, kwota wolna od podatku podwyższona do 30 tys. zł dla wszystkich, odbudowa służby zdrowia i wsparcie dla rodzin oraz seniorów. – Polski Ład ma trzy zasadnicze cechy – jest kompleksowy, przemyślany i służy całemu społeczeństwu. Służy także tym, którzy są dziś lepiej sytuowani od innych. Przez zmniejszenie nierówności stworzymy lepsze warunki do życia dla wszystkich – podkreślił szef polskiego rządu.

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie – skorzysta 18 mln Polaków

Jednym z kluczowych projektów w ramach Polskiego Ładu są zmiany podatkowe. Skorzysta na nich 18 mln Polaków – ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci.  – Skąd mamy na to środki na Polski Ład – na wielkie programy inwestycyjne? W maju i za poprzednie miesiące łącznie mamy nadwyżkę ponad 9 mld złotych. To świadczy, że rząd Zjednoczonej Prawicy zdaje sobie sprawę, jak zarządzać finansami publicznymi. A najlepszym dowodem jest laurka otrzymana z Komisji Europejskiej – wszystkie parametry zadłużenia mamy na “zielono” – jesteśmy bardzo bezpiecznym krajem do inwestowania. Dla inwestorów finansowych – wskazał premier Mateusz Morawiecki.

 1. Kwota wolna od podatku podwyższona do 30 tys. zł dla wszystkich

Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30 tys. zł.  W praktyce oznacza to faktyczny brak podatku od płacy minimalnej. Na tym rozwiązaniu skorzystają jednak wszyscy. Dzięki tej zmianie, kwota wolna od podatku znajdzie się na poziomie porównywalnym z takimi krajami jak Niemcy, Francja, czy Irlandia.

To jednak nie wszystko. Polski Ład wprowadzi korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Małżeństwa rozliczające się wspólnie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. 

 1. Emerytury bez podatku

Seniorzy niejednokrotnie już otrzymywali wsparcie od rządu. Wiemy, że tę grupę społeczną należy otoczyć szczególną opieką. Polski Ład także zakłady profity dla najstarszej części społeczeństwa, a jednym z nich jest emerytura bez podatku. Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenie w wysokości do 2500 brutto nie będą płacili podatku PIT.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Bez kolejek do specjalistów oraz 7 proc. PKB na zdrowie

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie służby zdrowia. W tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego w Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które znacząco usprawnią działanie służby zdrowia.

 1. Bez kolejek do specjalistów – zniesienie limitów

Jednym z głównych problemów polskiej służby zdrowia są kolejki do specjalistów. Dlatego w ramach Polskiego Ładu opieka ambulatoryjna zostanie rozszerzona – a limity przyjęć do specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny, zostaną zniesione. Tyczy się to wszystkich pacjentów – również tych najmłodszych, poniżej 18. roku życia. Efektem tego rozwiązania będzie skrócenie uciążliwych kolejek oraz łatwiejszy dostęp do lekarza.

Rozwiązanie wejdzie w życie w II połowie 2021 r.

 1. Więcej środków na służbę zdrowia – 7 proc. PKB  

Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego rząd stale dąży do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Pewne jest, że bez zwiększonego finansowania, nie będzie to możliwe. Celem rządu jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Obok likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Skorzystają z nich wszyscy pacjenci.

Wsparcie rodzin – własny kąt i dodatkowe pieniądze dla rodziców

 1. Mieszkanie bez wkładu własnego

Zależy nam, aby jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodzą jest wkład własny. Polski Ład wychodzi naprzeciw tym trudnościom – zwiększa dostępność finansowania własnego mieszkania. To rozwiązanie obejmie trzy grupy osób:

 • te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
 • te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
 • te, które chcą wybudować własny dom.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Rozwiązanie będzie skierowane do młodych – od 24 do 40 lat.

Co ważne, po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys.,  a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

Rozwiązanie wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r.

 1. Dom do 70 m2 bez formalności

Oszczędność czasu i pieniędzy – to zagwarantuje ograniczenie formalności przy budowie domów do 70 m2. Po zmianach, budowa będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika oraz książki budowy. Proces budowlany skróci się nawet o kilka tygodni. W ten sposób ograniczymy nadmiarowe formalności. Co ważne, to także oszczędność dla inwestora – co najmniej kilka tysięcy złotych.

Rozwiązanie wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r.

 1. Kapitał opiekuńczy – 12 tys. zł dla rodziców

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego skupia się na rodzinie. Wprowadzony w kwietniu 2016 r. program Rodzina 500+ był przełomem w polskiej polityce prorodzinnej. Polski Ład kontynuuje wsparcie dla rodziców i ich dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Dostępne będą dwa warianty wypłacania pieniędzy:

 • po 1000 zł miesięcznie przez rok
 • po 500 zł miesięcznie przez dwa lata

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów

 1. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów

Polski Ład to także nowe rozwiązania dla samorządów. Z powodu zmian w podatku dochodowym mniej pieniędzy trafi do budżetu samorządów. Więcej natomiast zostanie w kieszeniach Polaków. Ten ubytek zostanie zniwelowany dzięki nowej subwencji. Gminy i powiaty będą mogły wykorzystać te pieniądze na cele inwestycyjne.

Rozwiązanie wejdzie w życie od III kwartału 2021 r.

Wsparcie dla rolników w Polskim Ładzie

 1. Większe dopłaty za paliwo rolnicze i wzmocnienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników

W ramach Polskiego Ładu polscy rolnicy zyskają wyższą stawkę dopłat za paliwo rolnicze. Kwota ta wzrośnie ze 100 zł za 1 ha – do 110 zł. Oprócz tego zacznie obowiązywać także nowy system rozliczeń. Będzie wygodniejszy dla rolnika i bardziej opłacalny dla państwa.

Zmianie ulegnie także rolniczy handel detaliczny. Obecnie jest on możliwy jedynie na terenie województwa – tu, gdzie odbywa się produkcja lub ewentualnie na terenie sąsiedniego województwa. Po zmianach, rząd umożliwi rolnikom bardziej swobodną formę RHD – za pomocą sprzedaży wysyłkowej na terenie całej Polski i tworząc program wsparcia KOWR.

Rozwiązanie wejdzie w życie od IV kwartału 2021 r.

Centrum Nauki Kopernik nie tylko w Warszawie

 1. Program budowy małych Centrów Nauki Kopernik w całym kraju

Zabawa to również świetny sposób na efektywną naukę dla dzieci. Dowodem na to jest popularność, jaką cieszy się Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Warto, aby tego typu inicjatywy powstawały również w mniejszych miejscowościach. Tym bardziej, że w 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji, Polski Ład zakłada budowę kilkudziesięciu małych Centrów Nauki Kopernik w powiatach lub związkach powiatów.

Rozwiązanie wejdzie w życie od IV kwartału 2021 r.

Polski Ład – co jeszcze się zmieni w podatkach?

 • Reforma klina podatkowego

Reforma zamyka się w trzech zasadniczych krokach, ale na tych zmianach skorzysta aż 18 mln Polaków, a zatem ⅔ podatników. Reforma klina podatkowego to: kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. złotych, podwyższenie kwoty drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych oraz ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej. To jednak nie wszystko.

 • Upowszechnienie ryczałtu

To dogodna, uproszczona forma rozliczenia podatku – nie ma potrzeby rozliczania kosztów poszczególnych transakcji. Polski Ład zdecydowanie poszerzy katalog uprawnionych. Limit przychodowy zastosowania ryczałtu z początkiem tego roku wzrósł z 250 tys. do 2 mln euro w skali roku. Zapisane w Polskim Ładzie działania na rzecz upowszechnienia ryczałtu to:

 • obniżenie stawki ryczałtu o dodatkowe 3 punkty procentowe dla pracowników ochrony zdrowia oraz tzw. klasy kreatywnej,
 •  niższa stawka ryczałtu (12% zamiast 15%) dla informatyków, programistów oraz innych pracowników z branży ICT,
 • obniżenie stawki ryczałtu z 17% do 14% dla m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, dentystów i inżynierów.

Rząd podjął już pierwsze kroki prowadzące do upowszechnienia ryczałtu – zlikwidowano ok. 50 wyłączeń i wprowadzono niższe stawki dla klasy średniej. Stawka dla wolnych zawodów spadła z 20% do 17%, a jeśli zatrudniony jest min. 1 pracownik – do 15%. Obniżono też stawkę dla programistów z 17% do 15%.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button