POLSKAŚWIAT

PESEL. System rejestracji uchodźców z Ukrainy

Wojna na Ukrainie

– Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker.

W konferencji wzięli również udział Piotr Müller, rzecznik Rządu, Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

– Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, ustaliliśmy wspólny model działania. Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL rozpocznie się w środę 16 marca. Rejestracja będzie prowadzona przez gminy – powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister zwrócił się do uchodźców z Ukrainy, by nie wszyscy, którzy chcą uzyskać numer PESEL udali się pierwszego dnia do urzędów.

– Otrzymacie Państwo pełne wsparcie od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla funkcjonowania całej administracji państwowej. Przedstawiciele i pracownicy urzędów administracji centralnej będą wspierać samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji – podkreślił.

Wiceminister dodał, że od środy 16 marca również mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

– To 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Będziemy wypłacać środki wstecz, a nie „z góry” – podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA ogłosił, że w sobotę i niedzielę kursować będą specjalne pociągi do Niemiec i Czech.

– Jednocześnie w tych kierunkach jeżdżą także zwykłe pociągi rejsowe. Codziennie wyjeżdża 17 pociągów do Niemiec i 12 do Czech z całej Polski. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej – my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny – zaznaczył.

Minister Mariusz Kamiński i wiceminister Paweł Szefernaker poinformowali o szczegółach pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy

W Polsce funkcjonuje już 36 punktów recepcyjnych, a urzędy przygotowują się na proces nadawania obywatelom Ukrainy numeru PESEL. Zaczął już także funkcjonować nieformalny międzynarodowy sztab pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że od 24 lutego do dziś do godz. 09:00 do naszego kraju dotarło 1 675 000 osób z Ukrainy. Minionej doby granicę polsko-ukraińską przekroczyło 79,8 tys. osób.

– Można odnieść wrażenie, że z uwagi na mniejszą liczbę osób, która dociera do naszego kraju, sytuacja na Ukrainie się stabilizuje. Niestety, jest wręcz przeciwnie – powiedział szef MSWiA.

– Mniejsza liczba uchodźców, którzy przybywają do naszego kraju świadczy o tym, że osoby, które potrzebują schronienia, boją się po prostu wyruszyć w podróż do Polski – dodał.

– Sytuacja na Ukrainie jest na tyle dramatyczna, że ta fala uchodźców będzie do nas docierała i będą to wielkie liczby. Niestety nie ma sygnałów, że dzięki metodom politycznym może nastąpić jakiś przełom w najbliższym czasie – powiedział szef MSWiA.

Jak dodał, zaczął już funkcjonować nieformalny międzynarodowy sztab pomocy dla uchodźców z Ukrainy, ponieważ wielu z nich deklaruje chęć oddalenia się jak najdalej od wojny – mają przyjaciół i rodziny na terenie Unii Europejskiej.

– Wczoraj wyjaśniłem ministrom spraw wewnętrznych z Niemiec i Francji, że nie będziemy mówili o żadnych „kwotach” – kto jaką liczbę uchodźców przyjmie. Musimy jako Europa przyjąć wszystkich uchodźców z Ukrainy, bo tego wymaga sytuacja – podkreślił minister Mariusz Kamiński.

– Jeżeli uchodźca wojenny z Ukrainy deklaruje chęć wyjazdu na przykład do Hiszpanii, to naszą rolą – Polski, Francji, Niemiec – jest umożliwienie mu przejazdu tam w sposób szybki i humanitarny. Takie są ustalenia i tak to będzie realizowane – dodał.

Minister Mariusz Kamiński poinformował również, że system efektywnej pomocy musi cały czas się kształtować i w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji będzie modyfikowany.

– Musimy sobie poradzić z tą wielką falą uchodźców z Ukrainy. Tego wymaga sytuacja, tego wymagają ofiary wojny – podkreślił.

Polska zapewnia pełną pomoc uchodźcom

Wiceminister Paweł Szefernaker przedstawił podczas konferencji prasowej szczegóły pomocy udzielanej uchodźcom w Polsce. Jak poinformował, obecnie w skali całego kraju działa 36 punktów recepcyjnych, gdzie jest oferowana pomoc medyczna i wyżywienie. Pomagają tam urzędnicy i organizacje pozarządowe. Jest także proponowany i organizowany przez urzędy wojewódzkie transport do różnych miejsc w kraju.

– Autokary z całego kraju jadą na granicę i tam zgodnie z systemem przyjętym przez wojewodów, uchodźcy z Ukrainy mogą udać się w dalszą podróż po Polsce. To jest 1300 autokarów przygotowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz wynajętych od prywatnych firm – poinformował.

– Koordynacja jest po stronie państwa – jesteśmy w stanie w każdej chwili przetransportować dowolną liczbę osób, która się pojawi w danym punkcie i jest gotowa jechać do miejsca stałego zamieszkania na terenie Polski – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

Jak dodał, istnieje bardzo duża rezerwa miejsc w mniejszych miejscowościach, ale nie zawsze jest chęć uchodźców, by tam trafić.

– Dlatego namawiamy. Polski rząd organizuje we współpracy z samorządami i spółkami kolejowymi transport zarówno do dużych, jak i mniejszych miast – podkreślił.

Uruchomione zostało także tzw. wahadło kolejowe na linii Chełm-Siedlce, a zostanie uruchomione jeszcze Chełm-Radom i Chełm-Ostrołęka.

– To jedynie część działań dotyczących transportu i wszystkich kwestii związanych z logistyką, które koordynujemy i prowadzimy – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

– Przygotowaliśmy z naszymi partnerami z Zachodu tzw. „system sztafetowy”. Wszyscy, którzy będą dojeżdżali do Warszawy, czy do Krakowa oraz ci, którzy już są w punktach recepcyjnych, będą mogli udać się autobusami lub pociągami specjalnymi na Zachód – dodał.

Sekretarz stanu w MSWiA poinformował również, że od pierwszego dnia działań wojennych na Ukrainie są przygotowywane miejsca noclegowe. Wszystkie instytucje rządowe wskazują miejsca im podległe, które można udostępnić dla uchodźców uciekających przed wojną.

– W najbliższych dniach, na prośbę samorządów, włodarze miast otrzymają dostęp do szerszej bazy miejsc noclegowych, którą posiadają wojewodowie – dodał.

Wiceminister Paweł Szefernaker zapewnił, że działania samorządów będą sfinansowane z budżetu państwa.

– Od pierwszego dnia wojny wojewodowie gwarantowali samorządom, że te środki będą. 24 lutego premier Mateusz Morawiecki uruchomił rezerwę na kilkadziesiąt milionów złotych, dziś uruchomiono kolejną na 45 milionów złotych – powiedział.

W urzędach trwają przygotowania do obsługi obywateli Ukrainy

Wiceminister Paweł Szefernaker przypomniał także o procedowanej specustawie dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

– Ustawa została wypracowana wspólnie z samorządami. Samorządy otrzymają wiele różnych narzędzi, jeżeli chodzi o politykę społeczną, zdrowie, edukację – to wszystko koordynował rząd – podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA poinformował także, że urzędy przygotowują się na proces rejestracji obywateli Ukrainy.

– Od poniedziałku wszystkie samorządy w Polsce będą mogły u siebie taki proces przygotowywać. Testy systemów odbywają się od kilku dni, są w to również zaangażowane samorządy – powiedział.

Jak zapewnił, samorządy otrzymają niebawem 4 tysiące czytników, sfinansowanych przez państwo, do odbierania linii papilarnych, które będą potrzebne przy nadaniu numeru PESEL.

– Dążymy do tego, by sprzętu do rejestracji było jak najwięcej. By były mobilne punkty, żeby dany urząd mógł wysłać urzędników do tych miejsc, gdzie przebywają duże grupy Ukraińców i w miejscach noclegowych przeprowadzić rejestrację w polskim systemie PESEL – powiedział wiceminister.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podpisana przez prezydenta

W sobotę (12 marca br.) prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania wejdą w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Najważniejsze założenia ustawy

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button