POLSKAŚWIAT

PE. Wartości UE w Polsce zagrożone. Nowe prawo wyborcze i „Lex Tusk”

Unia Europejska vs PiS

Parlament wyraził zaniepokojenie ostatnią reformą wyborczą w Polsce i ostro skrytykował „Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich „.

  • Reforma wyborcza niezgodna z międzynarodowymi standardami demokratycznymi
  • Nowa „Państwowa Komisja ds. badania wpływów rosyjskich” powinna zostać zlikwidowana lub zawieszona i zmieniona
  • Dalsze obawy o niezawisłość sądów

Rezolucja przyjęta na wtorkowym posiedzeniu plenarnym podsumowuje ostatnie wydarzenia w kraju, które zdaniem posłów wskazują na dalszy odwrót od europejskich wartości, po debacie, która miała miejsce 14 czerwca.

Reforma prawa wyborczego

Posłowie stwierdzili, że zmiany w polskim kodeksie wyborczym przyjęte przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi jesienią 2023 roku i wyborami europejskimi w czerwcu 2024 roku są głęboko niepokojące. Posłowie podkreślają, że zmiany mogą dyskryminować osoby głosujące z zagranicy. Posłowie przypominają również, że Izba polskiego Sądu Najwyższego, której zadaniem jest rozpatrywanie sporów wyborczych, „nie może być uznana za niezależny i bezstronny sąd”.

Rezolucja wzywa polskie władze do dostosowania sposobu przeprowadzania wyborów do zaleceń Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz innych międzynarodowych zobowiązań i standardów demokratycznych. Parlament wzywa do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów na nadchodzące wybory parlamentarne, podczas gdy ocena zmian w przepisach przeprowadzana przez UE jest w toku.

„Lex Tusk”

W odniesieniu do „Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022” (organu administracyjnego uprawnionego do pozbawiania osób pełnienia funkcji publicznych), Parlament wzywa polskie władze do uchylenia odpowiedniej ustawy.

Zdaniem krytyków jest wymierzona w opozycjonistów, w tym byłego premiera Donalda Tuska, lub przynajmniej do zawieszenia jej obowiązywania do czasu wydania przez Komisję Wenecką pilnej opinii i odpowiedniej zmiany przepisów. Jeśli ustawa pozostanie w mocy, Komisja powinna jak najszybciej wszcząć przyspieszone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie środków tymczasowych, twierdzą posłowie.

Inne kwestie

Posłowie po raz kolejny potwierdzają, że praworządność w Polsce pogarsza się w wyniku systematycznych działań rządu od kilku lat, w tym za pośrednictwem bezprawnego Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrażają również obawy, że proponowane reformy dadzą Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu nowy mandat do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów, bez rozróżnienia między sędziami powołanymi zgodnie z prawem a tymi powołanymi przez nielegalną KRS.

Parlament przyjął rezolucję 472 głosami za, 136 przeciw, przy 16  wstrzymujących się.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button