ŚWIAT

PE. Kobiety na pierwszej linii walki z koronawirusem. Eskalacja przemocy

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację kobiet - fakty i liczby

Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet, Parlament Europejski podkreśla kluczową rolę kobiet podczas kryzysu koronawirusowego.

Kobiety są na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa nie tylko dlatego, że przeważają w sektorze opieki zdrowotnej. Pandemia miała również negatywny wpływ na życie kobiet w sferze ekonomicznej, ponieważ wiele z nich jest zatrudnionych na niepewnych warunkach – na stanowiskach pracy, które zniknęły lub uległy zmianie z powodu kryzysu. Ponadto, powracające lockdowny doprowadziły do wzrostu przemocy domowej. Parlament Europejski wezwał do walki z tymi nierównościami.

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację kobiet – fakty i liczby. Jak epidemia zwiększyła dysproporcje między płciami w UE?

Rok po wybuchu pandemii koronawirusa jej skutki społeczne i gospodarcze mogą mieć długofalowy wpływ na dążenie do równouprawnienia płci, zagrażając poczynionym postępom i potencjalnie spychając dodatkowe 47 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie poniżej progu ubóstwa.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę przyjęcia przez ONZ Deklaracji Pekińskiej mającej na celu wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie, ale do równości płci wciąż długa droga. Według wskaźnika Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z 2020 r., zawierającego dane z 2018 r., w obecnym tempie, do osiągnięcia całkowitej równości pozostało co najmniej 60 lat.

Kobiety przeważają na froncie walki z COVID-19

Kobiety stanowią ok. 76% z 49 milionów pracowników opieki zdrowotnej w UE, którzy są najbardziej narażeni na zarażenie się wirusem.

Największa nierównowaga płci w tym sektorze w UE jest na Łotwie – kobiety stanowią tam 88% siły roboczej w służbie zdrowia, w porównaniu z 53% na Malcie.

Ponadto, kobiety są nadreprezentowane w podstawowych usługach, od sprzedaży po placówki opieki nad dziećmi, które pozostały otwarte podczas pandemii. W UE kobiety stanowią 82% personelu kasowego i 95% pracowników zajmujących się sprzątaniem i pomocą domową.

Większość pracowników sektora opieki i sprzedaży w UE to kobiety (fot. PE)

Mniejsza pewność zatrudnienia

Kobiety dominują również w sektorze usług – zatrudnionych w nim jest 84% procent pracujących kobiet w wieku od 15 do 64 lat – który został szczególnie mocno dotknięty pandemią i gdzie grozi im utrata stanowiska pracy. Kwarantanna wpłynęła również na „sfeminizowane” sektory gospodarki, w tym żłobki, pracę sekretarską i pracę w gospodarstwie domowym .

Ponad 30% kobiet w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin i stanowią one znaczną część pracowników w zawodach zaliczanych do tzw. gospodarki nieformalnej, które zazwyczaj mają mniej praw pracowniczych, a także słabszą ochronę zdrowia i gorsze inne podstawowe świadczenia. Kobiety częściej też biorą wolne, by opiekować się dziećmi i rodziną, a podczas lockdownów często musiały łączyć pracę zdalną i opiekę nad dziećmi.

Niepewne formy zatrudnienia w UE (fot. PE)

Eskalacja przemocy wobec kobiet

Każdego tygodnia w UE w wyniku przemocy domowej utraci życie ok. 50 kobiet, a liczba ta wzrosła w okresie ograniczeń w wyjściu z domu. Przez ograniczenia ofiarom było również trudniej uzyskać pomoc.

Przemoc wobec kobiet w UE

  • Co trzecia kobieta w UE doświadczyła przemocy fizycznej i / lub seksualnej po 15-tym roku życia
  • 35% kobiet w UE doświadczyło kontrolujących zachowań ze strony obecnego lub byłego partnera
  • ok. 50 kobiet tygodniowo traci życie z powodu przemocy domowej
  • ok. 74% Europejczyków uważa, że przemoc wobec kobiet jest powszechna w ich kraju

Jednocześnie, częstsze korzystanie z internetu w czasie pandemii spowodowało wzrost przemocy uwarunkowanej płcią oraz wykorzystywania seksualnego dzieci, a zwłaszcza dziewcząt, w internecie.

Niektóre kraje UE ustanowiły dodatkowe środki dla przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć podczas pandemii.

Parlament będzie obchodził Międzynarodowy Dzień Kobiet na sesji plenarnej 8 marca, podczas której odegrane zostaną wiadomości wideo od Wiceprezydent USA Kamali Harris oras Premier Nowej Zelandii Jacindy Ardern.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button