ŚWIAT

Parlament Europejski przeciwko podwójnym normom jakości w produktach

Parlament Europejski

Jeśli firma sprzedaje w całej UE, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowadzać w błąd.

Testy i badanie przeprowadzone w kilku krajach UE, przede wszystkim w Europie Centralnej i Wschodniej wykazały, że towary reklamowane oraz sprzedawane pod tą samą marką i w wyglądających identycznie opakowaniach, różnią się w rzeczywistości składem, ze szkodą dla konsumentów.

Wykryte różnice nie dotyczą jedynie żywności, takiej jak paluszki rybne, zupy w proszku lub kawa rozpuszczalna, ale często również towarów nieżywnościowych, takich jak proszki do prania, kosmetyki, produkty pielęgnacyjne oraz dla niemowląt.

W czwartkowym głosowaniu Parlament Europejski zaproponował szereg działań na poziomie unijnym i krajowym, w celu zlikwidowania problemu z produktami o „podwójnych normach jakości”.

Współpracą transgraniczna, testy porównawcze, skuteczniejsze wprowadzanie przepisów

Posłowie wzywają między innymi do:

– Skutecznej współpracy transgranicznej i wymiany danych na temat potencjalnie niezgodnych produktów i możliwych nieuczciwych praktyk między krajowymi organami ds. ochrony konsumentów i żywności, stowarzyszeniami konsumentów i Komisją Europejską,

– Wprowadzenia wspólnej metodologii testowania produktów, w celu zebrania wiarygodnych i porównywalnych dowodów oraz pomocy w ustaleniu, jak poważne i powszechne są praktyki prowadzące do „podwójnej jakości”, oraz

– Ujawnienia wyników w ogólnie dostępnej bazie danych i przeanalizować „nie później niż do końca 2018 roku”.

Zmiany w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych

Przyjmując z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej z kwietnia 2018 roku, dotyczący „nowego ładu dla konsumentów”, który zmienia dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych, posłowie zwracają uwagę, na konieczność stworzenia jasnych definicji. „Wynikiem procesu legislacyjnego powinna być jasna definicja tego, co można uznać za podwójną jakość oraz tego, w jaki sposób każdy przypadek powinien być oceniany i rozpatrywany”.

Parlament jest jednak silnie przekonany, że poprawka wprowadzająca na „czarną listę” w dyrektywie (aneks I wyliczający praktyki zabronione w każdych okolicznościach) kolejną pozycję wyraźnie wskazującą, że „podwójne normy jakości produktów sprzedawanych pod tą samą marką są dyskryminujące i nie spełniają oczekiwań producentów”, rozwiązałaby najskuteczniej problem podwójnych norm.

Jedno logo dla UE

„Preferencje konsumentów nie powinny być wykorzystywane jako pretekst do obniżenia jakości lub oferowania różnych klas jakości na różnych rynkach”, stwierdza Parlament, powtarzając, że podmioty gospodarcze mogą wprowadzać do obrotu i sprzedawać towary o różnym składzie i cechach w całej UE tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyficznymi czynnikami i w pełnej zgodności z prawem UE.

Posłowie do PE zachęcają producentów do rozważenia, czy nie należałoby umieszczać na opakowaniach logo, które pokazywałoby, że zawartość i jakość tej samej marki jest taka sama we wszystkich krajach UE.

Kolejne kroki

Zalecenia zawarte w rezolucji nielegislacyjnej przygotowanej przez Olgę Sehnalovą (S&D, CZ) zostały przyjęte 464 głosami do 69, przy 17 wstrzymujących się od głosu.

W skrócie

Jakość towarów: Parlament bierze na cel podwójne standardy

– Produkt sprzedawany pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinien mieć jednakowy skład,
– Testy w kilku krajach UE wykryły sprzedawane pod tą samą marką paluszki rybne z mniejszą ilością ryby lub chleb z mniejszą ilością pełnoziarnistej mąki,
– Dyskryminacja konsumentów jest niedopuszczalna.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button