ŚWIAT

Parlament Europejski nie uznaje paszportów wydanych przez Rosję na terenach okupowanych

Unia Europejska

Rosja wydała dokumenty podróży w nielegalnie okupowanych regionach Ukrainy i Gruzji.

  • Potrzebne jest skoordynowane i spójne podejście UE do tych dokumentów
  • Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mają prawo ubiegać się o azyl

Parlament Europejski zatwierdził decyzję o nieakceptowaniu paszportów i innych dokumentów podróży wydanych przez Rosję w nielegalnie okupowanych regionach Ukrainy i Gruzji.

Parlament 531 głosami za, 7 przeciw, przy 34 wstrzymujących się zatwierdził porozumienie z Radą, aby nie uznawać dokumentów podróży wydanych przez Rosję w okupowanych regionach Ukrainy i tzw. terytoriach separatystycznych Gruzji do celów wydawania wiz lub przekraczania granic zewnętrznych UE.

Zgodnie z wnioskiem Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi UE i sporządzić listę rosyjskich dokumentów podróży, zwłaszcza paszportów, które nie powinny być akceptowane. Jednak osoby uciekające przed konfliktem na Ukrainie nadal będą mogły wjechać do UE ze względów humanitarnych.

Po głosowaniu, sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) powiedział: „Parlament Europejski jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, aby nadal wywierać presję na Rosję za pomocą środków prawnych i politycznych, aby upewnić się, że Putin zapłaci wysoką cenę za tę nielegalną wojnę i za międzynarodowe zbrodnie popełnione przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom”.

Kolejne kroki

Po tym jak decyzja zostanie również oficjalnie przyjęta przez Radę i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, wejdzie ona w życie następnego dnia po jej opublikowaniu.

Kontekst

Rosja wydaje paszporty mieszkańcom Krymu od czasu nielegalnej aneksji półwyspu w 2014 r., a obecnie robi to również na innych niekontrolowanych przez rząd obszarach Ukrainy. Nieakceptowanie tych rosyjskich paszportów miałoby zastosowanie, gdy ktoś wystąpi o wizę na wjazd do UE lub gdy przekroczy zewnętrzne granice UE.

Według Komisji prawie wszystkie państwa członkowskie oświadczyły już, że nie uznają rosyjskich paszportów wydanych w okupowanych regionach. Wniosek ma na celu zapewnienie pewności prawnej oraz skoordynowanego, spójnego podejścia.

Przewodnicząca PE Metsola otwiera kampanię dla Ukrainy „Generatory Nadziei” 

Ukraina potrzebuje generatorów prądu – przewodnicząca PE R. Metsola oraz burmistrz Florencji i przewodniczący Eurocities D. Nardella rozpoczęli dziś kampanię „Generatory Nadziei”.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz Dario Nardella, burmistrz Florencji i przewodniczący Eurocities – sieci grupującej ponad 200 największych miast Europy – zainaugurowali w środę inicjatywę „Generatory Nadziei”. W inauguracji wziął udział Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Organizatorzy kampanii wzywają miasta, by przekazywały Ukrainie generatory prądu i transformatory. Pomoże to Ukraińcom przetrwać nadchodzącą surową zimę.

Dzięki generatorom będzie można utrzymać w ruchu najważniejsze obiekty w kraju. Zapewnią one energię szpitalom, szkołom, wodociągom, punktom pomocy i schronom oraz zasilą wodociągi, maszty i inną ważną infrastrukturę.

Rosja ciągle atakuje ukraińską krytyczną infrastrukturę cywilną, co narusza prawo międzynarodowe i humanitarne. Ponad połowa sieci elektrycznej Ukrainy została uszkodzona lub zniszczona, a miliony Ukraińców nie mają prądu.

Podczas konferencji prasowej zapowiadającej kampanię przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola powiedziała:

„Parlament Europejski i Unia okazały niezwykłą solidarność z Ukrainą na froncie wojskowym, finansowym i humanitarnym. Teraz Ukraińcy potrzebują wsparcia praktycznego – muszą przetrwać zimę.

Wzywam wszystkie miasta, miasteczka i regiony w całej Europie, by przyłączyły się do kampanii „Generatory nadziei”. Razem możemy naprawdę wiele zdziałać”.

Przewodniczący Eurocities i burmistrz Florencji Dario Nardella powiedział:

„Od początku wojny Eurocities wspiera Ukrainę. 19 sierpnia podpisaliśmy w Kijowie protokół ustaleń, aby wspierać trwałą odbudowę Ukrainy. Teraz przy udziale naszych organizacji partnerskich będziemy koordynować działania z ponad 200 głównymi miastami. Razem z przewodniczącą Metsolą zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaoferować mieszkańcom Ukrainy bezpośrednią pomoc.

Podczas naszej dorocznej platformy współpracy Eurocities, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Wiedniu, przedstawimy szczegółowo tę inicjatywę ponad 80 uczestniczącym w niej miastom. Wszyscy burmistrzowie wiedzą, jak ważne są usługi lokalne. Wzywając miasta, by razem pomogły Ukrainie i przekazały generatory i transformatory, możemy pomóc ukraińskim miastom w jak najlepszym zarządzaniu swoim codziennym życiem. Musimy działać natychmiast. Nadchodzi zima, nie ma prądu ani gazu, nie ma czasu do stracenia”.

Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy W. Zełenskiego, powiedział:

„Jesteśmy dumni, że Europejczycy i ich instytucje, takie jak Parlament Europejski i Eurocities, stoją dziś u boku Ukrainy w reakcji na terrorystyczną taktykę Rosji wobec cywilnych Ukraińców”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button