POLSKA

„Opowieść Podręcznej” wg PiS. Rejestr ciąż, zakaz aborcji, utrudnione rozwody

Po co Ministerstwu Zdrowia rejestr ciąż?

Ministerstwo Zdrowia z nowym pomysłem. Od 2022 roku informacje o ciąży trafiałyby do Systemu Informacji Medycznej.

Po co? Zapewne, by kobiety nie mogłyby przerywać ciąży poza Polską. A potem sąd…

– Rejestr ciąż to zapewne wstęp do karania kobiet za aborcję, kontrola i podejrzliwość wokół poronień. Nie ma edukacji seksualnej, nie ma taniej antykoncepcji. NIKT NIE PODNOSI FAKTU, że w Polsce NIELEGALNA JEST TRWAŁA ANTYKONCEPCJA KOBIET – podwiązanie jajowodów. TO JEST WSTECZNE! – napisała na Twitterze Dorota Brejza.

„Rząd od 1.I wprowadza rejestrację ciąż. Wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o pacjentkach z ciążami.

Skierowałem w tej sprawie interw. do Min. Zdrowia. Domagam się wyjaśnień:

– kto zainicjował tę zmianę?
– jaki jest jej faktyczny cel?

Dopytam znanych z zainteresowań ginekologicznych polityków PiS z Prokuratury (PG i P.Krajowego), czy oni lub podlegli im prokuratorzy kierowali jakiekolwiek pisma do Min.Zdrowia związane z koniecznościà rejestrowania ciąż na wczesnym etapie (po wyroku tzw. TK).

Przecież kobieta w ciąży sama mówi o tym ginowi i dostaje leki. Po co zbierać info o wszystkich kobietach w Polsce, przy wszystkich wizytach, to jakiś absurd.
Co takiego się zmieniło w ciągu roku, że wprowadzacie rejestr ciąż?
Czy prokuratura ma swobodny dostęp do tego rejestru?” – poinformował o tym senator Krzysztof Brejza.

– Czy oni poszaleli? W projekcie ustawy o Systemie Informacji Medycznej MZ wprowadza rejestr ciąż? Czy tylko dla mnie brzmi to jak pomysł wzięty żywcem z „Opowieści Podręcznej”? – Krzysztof Strzałkowski, burmistrz warszawskiej Woli.

Tak PiS nienawidzi kobiety! – totalna inwigilacja:

 • rejestracja każdej ciąży,
 • zakaz aborcji,
 • utrudnione rozwody,
 • traktowanie kobiet w domu jak niewolnice: mają rodzić dzieci i usługiwać mężczyznom (często o tam sami mówili).

Komentarz Centrum e-Zdrowia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

„Jest to zmiana rozporządzenia, które nakłada obowiązek raportowania zdarzeń medycznych od 1 lipca br. W zakresie nowych danych, które pojawią się w SIM są: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych, informacje o alergiach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz informacja o ciąży. Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30.06.2022 będą raportowane fakultatywnie.

Konieczność raportowania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi m.in. w związku z ordynowaniem leków – pozwoli na uniknięcie przepisania leków niewskazanych w ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta.

Ponadto wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością.”

Dotychczas obowiązujące przepisy

„Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi już przepisami, informacja o udzielonych świadczeniach dla każdego pacjenta jest gromadzona w Systemie Informacji Medycznej. Dzięki temu powstaje elektroniczna historia wizyt, zdiagnozowanych chorób oraz zrealizowanych procedur medycznych. Informacje te mają służyć lekarzom i pracownikom medycznym. Przede wszystkim ułatwiać im prawidłowe diagnozowanie oraz sprawowanie opieki nad pacjentem. Dzięki udostępnieniu informacji o przebytych chorobach mogą wspomóc konsultację, poprzez skrócenie czasu trwania wywiadu lekarskiego.

Zakres zmian

Zakres zmian wprowadzanych nowelizacją obejmuje rozszerzenie raportowanych do SIM informacji m.in. o doszczegółowienie sposobu identyfikacji podmiotu medycznego, czy w przypadku zdarzeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza o dodatkowy kod według klasyfikacji ICF.

Ponadto do SIM będą przekazywane informacje o alergiach, ciałach obcych (np. implanty), grupie krwi, ciąży.

Planowane jest, że obowiązek przekazywania tych danych wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. natomiast do 30 czerwca 2022 r. dane te będą przekazywane fakultatywnie.

Względy medyczne

Informacja o ciąży jest ponadto podyktowana względami medycznymi związanymi z:

 • udzielaniem świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjentki,
 • ordynowaniem leków – pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży,
 • ułatwieniami w zakresie weryfikacji uprawnień do otrzymania bezpłatnych leków,
 • otrzymaniem świadczenia poza kolejnością (szybszy dostęp do świadczeń dla grup uprzywilejowanych np. honorowi krwiodawcy lub kobiety w ciąży).

Dostęp do informacji

Dane gromadzone w SIM nie służą żadnym instytucjom do analizy stanu zdrowia konkretnego pacjenta czy grupy pacjentów, a zbieranie ich ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi, podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta.

Dostęp do informacji dotyczących konkretnego pacjenta automatycznie otrzymuje wyłącznie:

 • pracownik medyczny, który sam wytworzył daną informację (dokumentację medyczną) lub pracownik, który w tym samym podmiocie kontynuuje leczenie danego pacjenta,
 • lekarz, pielęgniarka i położna POZ, którzy zostali wybrani przez danego pacjenta,
 • każdy pracownik medyczny w przypadku zagrożenia życia.

W każdym innym przypadku, dostęp do informacji medycznych pacjenta (w tym również informacji o ciąży) wymaga jego zgody (art. 35 ust. 1 i 1a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia), którą może on wyrazić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dostępnego na portalu www.pacjent.gov.pl.

Należy podkreślić, iż żaden organ czy instytucja państwowa nie mają dostępu do całokształtu danych medycznych pacjentów. SIM umożliwia wymianę informacji medycznych wyłącznie między podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i tylko w zakresie danych konkretnych pacjentów. Ponadto, dostęp prokuratury do danych medycznych pacjentów nie ulega żadnym zmianom w związku z propozycją rozszerzenia katalogu informacji raportowanych do SIM.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button