RÓŻNOŚCI

ONZ. Czyste i zdrowe środowisko powszechnym prawem człowieka

Zmiany klimatu

Zgromadzenie Ogólne ONZ, główny organ polityczny Organizacji Narodów Zjednoczonych, 28 lipca przyjęło rezolucję uznającą, że życie w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku jest powszechnym prawem człowieka.

To przełomowy moment w walce z kryzysem planetarnym.

Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 161 państw, osiem wstrzymało się od głosu. Rezolucja wzywa państwa, organizacje międzynarodowe i biznes do zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia wszystkim możliwości życia zdrowym środowisku.

W rezolucji uznano, że wpływ zmiany klimatu, niezrównoważone zarządzanie i nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody, niewłaściwe gospodarowanie substancjami chemicznymi i odpadami oraz wynikająca z tego utrata różnorodności biologicznej są przeszkodą w korzystaniu z tego prawa.

W rezolucji stwierdzono także, że szkody wyrządzone środowisku mają negatywne konsekwencje, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, dla skutecznego korzystania ze wszystkich praw człowieka.

To przełomowy krok, ponieważ da zwykłym ludziom możliwość domagania się od rządów i biznesu skutecznej ochrony środowiska i przestrzegania szeregu powiązanych praw człowieka.

– To historyczny moment, ale samo potwierdzenie naszego prawa do zdrowego środowiska nie wystarczy. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego jest klarowna: państwa muszą realizować swoje zobowiązania międzynarodowe i zwiększać wysiłki, by je osiągnąć. Wszyscy odczujemy znacznie gorsze skutki kryzysów środowiskowych, jeśli nie będziemy teraz współpracować, aby im wspólnie zapobiec – powiedziała Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet.

Zdaniem ekspertów rezolucja pozwoli zwykłym ludziom skutecznie domagać się od rządów i korporacji właściwej ochrony środowiska. Po tym jak w 2010 Zgromadzenie OZN znało za prawo człowieka dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych, wiele państw zmieniło swoje konstytucje i wewnętrzne prawa, poprawiając tym samym jakość życia swoich obywateli.

– W rezolucji odniesiono się do trzech największych zagrożeń, z którymi mierzy się teraz ludzkość: zmiany klimatu, zanieczyszczenia środowiska i utraty różnorodności biologicznej, określanych mianem kryzysu planetarnego. Przeciwdziałanie temu kryzysowi powinny być priorytetem działań naszego rządu. Fale upałów, pożary, z którymi zmagała się Europa czy susza coraz dotkliwiej pokazują nam, że czasu na podjęcie odpowiedzialnych kroków jest coraz mniej – mówi Marcin Kowalczyk, Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej w WWF Polska.
(WWF)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button