POLSKAŚWIAT

Niewykonanie wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. PiS odpowiedział Komisji Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

PiS 16 sierpnia wysłał pismo z odpowiedzią do Komisji Europejskiej ws. niewykonywania przez Polskę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niewykonanie orzeczenia TSUE w Luksemburgu to ogromne kary czekające na Polskę szacowane w miliardach euro!

Sprawa dotyczy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Polski rząd przekazał KE, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie kontynuowana, a likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest w planach.

W połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym oraz nakazał Polsce do natychmiastowego zawieszenia przepisów dotyczących uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– Do dziś (16 sierpnia – red.) Polska musi podporządkować się rozstrzygnięciom TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Inaczej KE będzie wnioskować o nałożenie na Polskę kar finansowych. Już nie wystarczą buńczuczne wystąpienia Ziobry i Morawieckiego. Izba Dyscyplinarna ma przejść do historii – powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO.

„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to nielegalne narzędzie w rękach PiS i powinna zostać zlikwidowana” – Lewica

Krzysztof Gawkowski:

Izba Dyscyplinarna zgodnie z obowiązującym prawem nie powinna orzekać i formalnie nie działa. Izba Dyscyplinarna to nielegalne narzędzie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, która powinna być szybko i skutecznie zamknięta i zlikwidowana. Apeluję do Premiera Morawieckiego: Wyślijcie do Komisji Europejskiej projek Lewicy likwidujący Izbę Dyscyplinarną i powiedzcie, że bierzecie ten projekt, że na najbliższych posiedzeniach parlamentu go przeprowadzamy i kończymy tą smutną dla polskiej demokracji lekcję.

Andrzej Szejna:

Izba Dyscyplinarna jest to zorganizowana grupa, która udaje sędziów i udaje, że wydaje orzeczenia. Te orzeczenia z mocy prawa są również nieważne. Co może dzisiaj uznać Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Po pierwsze, że polski rząd, Polska nie zastosowała się do zaleceń, ponieważ gdyby się zastosowała to przynajmniej dopuszczono by do orzekania dwóch sędziów sędziego Tulei i Juszczyszyna. To jest jeden z podstawowych warunków i to się nie stało.

Krzysztof Smiszek:

To już dziś!
16 sierpnia to termin wykonania przez Polskę orzeczeń TSUE w sprawie tzw. izby dyscyplinarnej SN, ustawy kagańcowej oraz przywrócenia odsuniętych od orzekania sędziów.
Panie Premierze! To co? Zapłaci Pan ze swojej kieszeni kary które nałoży na nas TSUE?

Komunikat CIR ws. odpowiedzi rządu do Komisji Europejskiej

„16 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska otrzymała odpowiedź na pismo Komisarza D. Reydersa z dnia 20 lipca br., dotyczące ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE – postanowienia z dnia 14 sierpnia br. o zastosowaniu środka tymczasowego w sprawie C-204/21 R oraz wyroku z dnia 15 lipca br. w sprawie C-791/19, w którym to piśmie Komisarz zwrócił uwagę również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca br. w sprawie P 7/20.

Odnosząc się do wątpliwości Komisji związanych z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 14 lipca br. w sprawie P 7/20, w odpowiedzi zwrócono uwagę, że Trybunał Konstytucyjny dokonuje kontroli konstytucyjności prawa unijnego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podkreślając, że Konstytucja RP, zgodnie z jej art. 8 ust. 1, jest w Polsce najwyższym prawem, a jej nadrzędność nad ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi wynika także z zasady suwerenności narodu, ustanowionej w art. 4 ust. 1 Konstytucji.

W odpowiedzi zawarto podsumowanie polskiego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 2005-2021 oraz przywołano kilkanaście najważniejszych orzeczeń sądów konstytucyjnych innych państw członkowskich (m.in. Czech, Danii, Niemiec, Francji, Rumunii i Hiszpanii) w podobnych sprawach. Zwrócono uwagę, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ani innych krajowych sądów konstytucyjnych nie budziło dotychczas po stronie Komisji Europejskiej żadnych wątpliwości. Wskazano, że problem relacji między prawem krajowym a prawem unijnym występuje w wielu państwach członkowskich, których sądy konstytucyjne podkreślają w swoim orzecznictwie prymat konstytucji krajowych oraz przyjmują ścisłą definicję zakresu kompetencji powierzonych Unii Europejskiej.

Ponadto poinformowano Komisję o zarządzeniach Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, stosownie do których Izbie Dyscyplinarnej nie będą przekazywane do rozpoznania nowe sprawy dotyczące sędziów, jakie wpływają do Sądu Najwyższego. Podkreślono, że rząd nie posiada środków, które bez naruszenia zasady niezależności władzy sądowniczej, mogłyby spowodować zawieszenie działania izby sądu i skutków wydanych w nim orzeczeń.

W odpowiedzi wskazano również, że nieefektywność systemu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów jest od wielu lat problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości i jednym z powodów niskiego zaufania do niego w polskim społeczeństwie. Skuteczność systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych jest fundamentem zaufania i wiarygodności wymiaru sprawiedliwości w każdym państwie członkowskim. System taki musi spełniać kryteria bezstronności oraz pewności prawa, a także zapewniać prawo do sądu, na co zwraca uwagę również Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 15 lipca br. Dlatego Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu. W tym kontekście poinformowano o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci, w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości, który ma rozpocząć się jeszcze w nadchodzących miesiącach.

Jednocześnie Komisja została poinformowana, że Polska skorzystała ze swoich praw procesowych, składając wniosek o uchylenie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia br. o zastosowaniu środka tymczasowego w sprawie C-204/21 R, dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN. Podstawą wniosku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca br. w sprawie P 7/20.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button