POLSKA

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty przedstawione w śledztwie

Polska po PiS

W ramach nadzorowanego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości 26 i 27 marca funkcjonariusze ABW pod nadzorem prokuratorów dokonali przeszukań łącznie w kilkudziesięciu pomieszczeniach na terenie całego kraju, a ponadto dokonali zatrzymania 5 osób podejrzanych.

Wśród zatrzymanych osób jest czterech byłych lub obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym była Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości (Urszula D.) oraz dwóch członków komisji konkursowej. Ponadto zarzuty przedstawiono również prezesowi jednej z fundacji, która była beneficjentem funduszu (Michałowi O.).

Wyżej wskazanym osobom przedstawiono zarzuty, o to że działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do udzielenia wsparcia finansowego fundacji „Profeto”, pomimo tego, że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. Działania podejrzanych miały polegać między innymi na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji co do spełniania wymogów formalnych, a nadto na zawyżaniu punktacji w zakresie realizacji wymagań i warunków merytorycznych.

Materiał dowodowy wskazuje, że urzędnicy byli w pełni świadomi, że fundacja ta nie spełnia wymaganych warunków, a nadto podejmowali działania wspólnie i w porozumieniu z wnioskodawcą. Działania te skutkowały wyrządzeniem szkody w łącznej kwocie ponad 66 mln zł (suma rzeczywiście wypłacona). Czyny podejrzanych kwalifikowane są z art. 231 § 1 i 2 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zb. z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, a nadto w przypadku Michała O. z art. 21 § 2 kk.

Nadto Karolinie K., Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiono zarzut bezprawnej pomocy udzielonej przedstawicielowi innej fundacji w procedurze uzyskania dotacji, co skutkowało wyrządzeniem szkody w kwocie ponad 2,6 mln zł. Czyn kwalifikowany jest z art. 231 § 1 i 2 kk w zb. z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie Michał M. (członek komisji konkursowej) złożył wyjaśnienia, które częściowo korespondują z pozostałym materiałem dowodowym. Pozostali podejrzani skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wniosek o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec Urszuli D., Karoliny K. oraz Michała O.

Posiedzenia w przedmiocie rozpoznania ww. wniosków odbędą się 28 marca.

Informacja o czynnościach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

W styczniu 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. W skład zespołu wchodzi obecnie 5 prokuratorów.

19 lutego 2024 r. wszczęte zostało śledztwo w kierunku czynu z art. 231 § 1 i 2 kk.

W ciągu kilku tygodni śledztwa prokuratorzy uzyskali bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację i zeznania świadków. Łącznie materiał ten obejmuje 99 tomów akt. Nadto do sprawy dołączono kilka innych postępowań, które były wcześniej prowadzone, w tym dotyczące zakupu oprogramowania „Pegasus”.

Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że jest to bardzo poważna sprawa o charakterze kryminalnym. W sprawie zachodziła konieczność uzyskania dalszego materiału dowodowego, którego nie można uzyskać inaczej niż przez przeszukanie. Wobec powyższego dokonano dziś przeszukań pomieszczeń w kilkudziesięciu miejscach na terenie całej Polski.

Wszystkie czynności przeszukania odbyły się w standardowym trybie procesowym, tj. na polecenie prokuratora, w porze dziennej, pod obecność gospodarza lokalu lub osoby przybranej. Celem tych czynności było znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, w tym przede wszystkim dokumentacji i danych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, również w formie cyfrowej na nośnikach. Czynności przeszukania nadal trwają. Każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone tymi czynnościami, może złożyć zażalenie do sądu.

Na zarządzenie prokuratora zatrzymano 4 osoby, wobec których zachodzi dostateczne podejrzenie popełnienia czynów zabronionych. Trzy spośród zatrzymanych osób to urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości zajmujący się Funduszem Sprawiedliwości, a jedna osoba jest beneficjentem funduszu. Żadna z zatrzymanych osób nie posiada immunitetu.

Osobom tym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw, a następnie zostaną one przesłuchane w charakterze podejrzanych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button