POLSKAŚWIAT

Neutralność klimatyczna. Polska nie ustala dziś celu redukcji na 2040

Unia Europejska - zmiany klimatu

Komisja Europejska wydała komunikat zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na rok 2040.

Komunikat jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Jego opublikowanie nie oznacza konieczności realizacji propozycji w nim zawartych. Polska nie ustala dziś celu redukcji emisji na 2040 rok.

Jako kraj członkowski aktualnie koncentrujemy się na realizacji celów na lata 2030 i 2050, które zostały uzgodnione i przyjęte wcześniej. W toku analiz i konsultacji społecznych wkrótce wypracujemy skuteczną strategię sprawiedliwej transformacji, jednocześnie dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, przyrodzie i gospodarce.

W odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej, Polska będzie podnosić potrzeby wzmocnienia polskiej i europejskiej gospodarki oraz walki z ubóstwem energetycznym. Rząd kierować się będzie wyważonym interesem społecznym, z uwzględnieniem naszego puntu wyjścia i rozłożenia kosztów adekwatnie do możliwości Polski względem pozostałych państw członkowskich UE. Oficjalne stanowisko Polski co do propozycji celu na 2040 r. zostanie wypracowane w toku analiz i konsultacji.

6 lutego 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja z udziałem wiceministra klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej oraz wiceministra klimatu i środowiska Krzysztofa Bolesty na temat komunikatu Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje

W ramach budowania bezpieczeństwa klimatycznego, Unia Europejska przyjęła do tej pory dwa cele redukcyjne na poziomie UE, tj. cel na rok 2030 – redukcja emisji na poziomie co najmniej 55% w stosunku do roku 1990 oraz cel na rok 2050 – osiągnięcie neutralności klimatycznej. Komunikat w sprawie celu na rok 2040 jest więc propozycją kolejnego celu pośredniego na drodze do osiągnięcia celu na rok 2050.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button